Login Form

1.       พัฒนาศักยภาพสู่ Excellent Cancer Center  ด้าน Colorectal Cancer  เพื่อมุ่งสู่องค์กรสุขภาพระดับชาติ (National Health Authority :NHA)

2.       พัฒนาศักยภาพการรักษาโรคมะเร็งระดับตติยภูมิ

3.       พัฒนามาตรฐานการให้บริการของระบบเครือข่ายการรับส่งต่อ

4.       พัฒนาเครือข่ายวิชาการด้านโรคมะเร็ง

5.       พัฒนาระบบเครือข่ายการจัดทำทะเบียนมะเร็งระดับประชากร และระดับโรงพยาบาล

6.       แก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนด้านโรคมะเร็งเชิงรุกเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง

7.       เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

8.       พัฒนาระบบสารสนเทศด้านโรคมะเร็ง

9.       พัฒนาศักยภาพบุคลากร

10.   พัฒนาระบบบริหารจัดการ

ระบบ OPD Online

ศูนย์รับส่งต่อ

งบทดลองโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

กลุ่มงานเภสัชกรรม

แบบฟอร์มเสนอวิจัย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

0141424
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All_Days
196
270
840
1555
4934
129352
141424

Your IP: 54.144.29.233
Wed, 23 Aug 2017 13:44:42 +0000