Login Form

1.       พัฒนาศักยภาพสู่ Excellent Cancer Center  ด้าน Colorectal Cancer  เพื่อมุ่งสู่องค์กรสุขภาพระดับชาติ (National Health Authority :NHA)

2.       พัฒนาศักยภาพการรักษาโรคมะเร็งระดับตติยภูมิ

3.       พัฒนามาตรฐานการให้บริการของระบบเครือข่ายการรับส่งต่อ

4.       พัฒนาเครือข่ายวิชาการด้านโรคมะเร็ง

5.       พัฒนาระบบเครือข่ายการจัดทำทะเบียนมะเร็งระดับประชากร และระดับโรงพยาบาล

6.       แก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนด้านโรคมะเร็งเชิงรุกเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง

7.       เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

8.       พัฒนาระบบสารสนเทศด้านโรคมะเร็ง

9.       พัฒนาศักยภาพบุคลากร

10.   พัฒนาระบบบริหารจัดการ

ระบบ OPD Online

ศูนย์รับส่งต่อ

งบทดลองโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

กลุ่มงานเภสัชกรรม

แบบฟอร์มเสนอวิจัย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

0128755
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All_Days
41
320
1041
1820
6737
115286
128755

Your IP: 54.81.96.11
Thu, 29 Jun 2017 00:32:49 +0000