Login Form

- ตรวจสุขภาพหมู่คณะ และรายบุคคล

- ตรวจค้นหามะเร็งระยะเริ่มแรก เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งลำไส้ใหญ่

- ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก หูดหงอนไก่ มะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์ชาย ไวรัสตับอักเสบเอ , บี

- ตรวจมะเร็งปากมดลูกมี 3 ชนิด Conventional Method , liquid base cytologyและ HPV

ระบบ OPD Online

ศูนย์รับส่งต่อ

งบทดลองโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

กลุ่มงานเภสัชกรรม

แบบฟอร์มเสนอวิจัย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

0128752
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All_Days
38
320
1038
1820
6734
115286
128752

Your IP: 54.81.96.11
Thu, 29 Jun 2017 00:32:19 +0000