Login Form

- รับส่งต่อ / ปรึกษา ผู้ป่วยมะเร็งทางด้านนรีเวช

- ตรวจค้นหามะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มแรก โดยมีตรวจมะเร็งปากมดลูกมี 3 ชนิด Conventional Method , liquid base cytology และ HPV

- ผู้ป่วยรายใหม่ที่มีอาการผิดปกติทางนรีเวช

- รักษาโดยวิธีการ

- คว้านปากมดลูกด้วยห่วงไฟฟ้า

- วีธีการจี้เย็น

- ส่องกล้อง Colpo scope

ระบบ OPD Online

ศูนย์รับส่งต่อ

งบทดลองโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

กลุ่มงานเภสัชกรรม

แบบฟอร์มเสนอวิจัย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

0128766
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All_Days
52
320
1052
1820
6748
115286
128766

Your IP: 54.81.96.11
Thu, 29 Jun 2017 00:34:44 +0000