ขั้นตอนการให้บริการ

Login Form

 

 

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องทำลายมะเร็งด้วยความร้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องทำลายมะเร็งด้วยความร้อน

 

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตัดดูดชิ้นเนื้อเต้านมด้วยวิธีสุญญากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องตัดดูดชิ้นเนื้อเต้านมด้วยวิธีสุญญากาศ

ราคากลางบำรุงรักษาเครื่องมือใส่เม็ดแร่ 

 

ราคากลางบำรุงรักษาเครื่อง CT-Sim 

 

ราคากลางบำรุงรักษาระบบหล่อเย็นทางการแพทย์ 

 

ราคากลางบำรุงรักษาเครื่อง Spec scan 

  ราคากลางบำรุงรักษาเครื่อง รุ่น Acuity iX    ราคากลางบำรุงรักษาเครื่องเร่ง 2100 
  ราคากลางบำรุงรักษาเครื่องเร่ง iX    ราคากลางบำรุงรักษาเครื่องเร่ง Unique 
ราคากลางบำรุงรักาษาเครื่องคอมพิวเตอร์วางแผน  ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือวัด วิเคราะห์ และตรวจสอบปริมาณรังสีดูดกลืนแบบสามมิติความละเอียดสูง จากเครื่องฉายรังสีเทคนิคแปรความเข้ม (IMRT) และเทคนิคแปรความเข้มเชิงปริมาตรแบบหมุน (VMAT)
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตสารกัมมันตรังสี  ราคากลางเครื่องผลิตสารกัมมันตรังสีเทคนิเซียม 
ประกาศประกวดราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่าย  ราคากลางบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่าย 
  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานและทรัพย์สินภายในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี (ครั้งที่ 2)     ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Temozolomide 100 mg cap และ 20 mg cap 
 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Oxaliplatin 100, 50 mg inj   แผนการจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่อง MRI 
แผนการจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่อง TOMO  แผนการจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องแปลสัญญาณฯ 
แผนการจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ 64 สไลด์  แผนการจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ Selenia 
แผนการจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์หลอดเลือด   
       

 

ระบบ OPD Online

ศูนย์รับส่งต่อ

งบทดลองโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

กลุ่มงานเภสัชกรรม

แบบฟอร์มเสนอวิจัย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

0156130
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All_Days
79
317
548
1484
3530
143868
156130

Your IP: 54.196.33.246
Tue, 17 Oct 2017 02:07:06 +0000