ขั้นตอนการให้บริการ

Login Form

คู่มือการให้บริการประชาชน

ประชาสัมพันธ์

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริษัทเอกชนจัดเก็บ ขนย้าย กำจัดยะเคมี ขยะติดเชื้อและน้ำยาห้องปฏิบัติการ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new ราคากลางจ้างเหมาบริษัทเอกชนจัดเก็บ ขนย้าย กำจัดยะเคมี ขยะติดเชื้อและน้ำยาห้องปฏิบัติการ
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริษัทเอกชนจัดเก็บ ขนย้าย กำจัดยะเคมี ขยะติดเชื้อและน้ำยาห้องปฏิบัติการ    
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตสารกัมมันตรังสี ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new ราคากลางเครื่องผลิตสารกัมมันตรังสี
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new ประกาศประกวดราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่าย ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new ราคากลางบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่าย
ประกาศประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดโคมคู่แบบหลอด LED ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโคมไฟผ่าตัดโคมคู่แบบหลอด LED รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเตียงผ่าตัด
ราคากลางโคมไฟผ่าตัดโคมคู่แบบหลอด LED ราคากลางเตียงผ่าตัด
ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ จำนวน 6 หมวด ราคากลางอาหารคนไข้
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพรังสีแกรมมาหลายระนาบ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    
ประกาศประกวดราคาเครื่องฉายรังสีชนิด Helical Radiation Delivery พร้อมเครื่องวางแผนการรักษา เครื่องวัดรังสีและชุดคำนวนคุณภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องฉายรังสีชนิด Helical Radiation Delivery พร้อมเครื่องวางแผนการรักษา เครื่องวัดรังสีและชุดคำนวนคุณภาพ
ราคากลางเครื่องฉายรังสีชนิด Helical Radiation Delivery พร้อมเครื่องวางแผนการรักษา เครื่องวัดรังสีและชุดคำนวนคุณภาพ   ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพรังสีแกมมาหลายระนาบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
ประกาศประกวดราคาเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อนสามแก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจและวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ และเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพและชุดวัดความหลับลึกของผู้ป่วยระหว่างให้ยาระงับความรู้สึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อนสามแก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจและวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ และเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพและชุดวัดความหลับลึกของผู้ป่วยระหว่างให้ยาระงับความรู้สึก
ราคากลางเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อนสามแก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจและวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ และเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพและชุดวัดความหลับลึกของผู้ป่วยระหว่างให้ยาระงับความรู้สึก    
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องรักษามะเร็งด้วยความร้อน (Hyperthermia) ระบบ Radio Frequency ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คุณลักษณะเครื่องรักษามะเร็งด้วยความร้อน (Hyperthermia) ระบบ Radio Frequency
ราคากลางเครื่องรักษามะเร็งด้วยความร้อน (Hyperthermia) ระบบ Radio Frequency    
ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์และระบบตรวจสอบความถูกต้องตำแหน่งการฉายรังสีแบบเรียลไทม์ในเทคนิคการฉายรังสีแบบ4มิติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ราคากลางชุดอุปกรณ์และระบบตรวจสอบความถูกต้องตำแหน่งการฉายรังสีแบบเรียลไทม์ในเทคนิคการฉายรังสีแบบ4มิติ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะชุดอุปกรณ์และระบบตรวจสอบความถูกต้องตำแหน่งการฉายรังสีแบบเรียลไทม์ในเทคนิคการฉายรังสีแบบ4มิติ    
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าขนาดใหญ่พร้อมระบบเชื่อมปิดหลอดเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คุณลักษณะเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าขนาดใหญ่พร้อมระบบเชื่อมปิดหลอดเลือด
ราคากลางเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าขนาดใหญ่พร้อมระบบเชื่อมปิดหลอดเลือด    
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องล้างกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารชนิดอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คุณลักษณะเฉพาะเครื่องล้างกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารชนิดอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ 
ราคากลางเครื่องล้างกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารชนิดอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์    
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพรังสีแกมมาหลายระนาบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องถ่ายภาพรังสีแกมมาหลายระนาบ
ราคากลางเครื่องถ่ายภาพรังสีแกมมาหลายระนาบ    
       

 

 

ระบบ OPD Online

ศูนย์รับส่งต่อ

กลุ่มงานเภสัชกรรม

แบบฟอร์มเสนอวิจัย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

งบทดลองประจำเดือน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

0289270
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All_Days
46
535
1454
3825
9273
264478
289270

Your IP: 54.162.15.31
Tue, 18 Sep 2018 21:31:39 +0000