ขั้นตอนการให้บริการ

Login Form

คู่มือการให้บริการประชาชน

ประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 นายแพทย์เกรียงไกร นามไธสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์ "การบริหารราชการมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม" ประจำปีงบประมาณ 2561 และประกาศต่อสาธารณชน เรื่องงดเว้นการการรับ ของกำนัล ของขวัญและผลประโยชน์  แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ หรือพนักงานของ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีในช่วงเทศกาลสำคัญหรือโอกาสต่างๆ เพื่อแสดงถึงการปฏิบัติตัวเป็นกลาง เที่ยงธรรม และมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

On 26 April 2018, Dr. KriangkraiNamthaisong, Director of Lopburi Cancer Hospital In honor of the President announced the intention. "Government to the achievement.With transparency.Honesty, integrity, and integrity in the fiscal year 2018 and publicly announced.To refrain from accepting gifts and benefits for executives, government officials or employees.Lopburi Cancer HospitalDuring major festivals or occasions To demonstrate impartial, ethical, and ethical practices.

 

ระบบ OPD Online

ศูนย์รับส่งต่อ

กลุ่มงานเภสัชกรรม

แบบฟอร์มเสนอวิจัย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

งบทดลองประจำเดือน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

0304631
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All_Days
47
581
1405
4018
8592
279997
304631

Your IP: 54.92.163.105
Tue, 16 Oct 2018 18:42:14 +0000