Logoทำเนียบผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์


นายแพทย์สุทธิเฉลิม จำเริญงาน
ปี พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2538


นายแพทย์กิตติ จินดาวิจักษณ์
ปี พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2540


นายแพทย์ชัยพร กันกา
ปี พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2554


นายแพทย์ธนู ลอบันดิส
ปี พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2557


นายแพทย์สมภพ แสงกิตติไพบูลย์
ปี พ.ศ. 2557 – พ.ศ.2559


นายแพทย์เกรียงไกร นามไธสง
ปี พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน

ปฏิทิน
Nov-2020
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 3 Image

ระบบ OPD ออนไลน์

Image

Image

Image

คุณธรรม จริยธรรม Image
ระบบส่องกล้องออนไลน์ Image
ระบบผ่าตัดออนไลน์ Image
ศูนย์รับส่งต่อ Image

Image Image
กลุ่มงานเภสัชกรรม Image

Image

รับเรื่องร้องเรียน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
56
เมื่อวาน
157
เดือนนี้
3,331
เดือนที่แล้ว
4,424
ปีนี้
72,623
ปีที่แล้ว
86,998