หน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์:

โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

11/1 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ. ลพบุรี 15000

Phone: 036-422515

Fax: 036-421679

Email: lbch@lopburicancer.in.th

Social Link


Facebook