การขอรับเรื่องร้องเรียน

      ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี เช่นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่, ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ ,ไม่ได้รับความเป็นธรรม ฯลฯ , ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ โดยคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน
    - กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและตามความเป็นจริง เพื่อทางโรงพยาบาล จะใช้ข้อมูลในการติดตามเรื่องและประสานงานให้ท่าน
    - ใช้วาจาอย่างสุภาพชน
    - ทางโรงพยาบาล ขอสงวนสิทธิ์ไม่ดำเนินการให้กับเรื่องร้องเรียนที่ระบุข้อมูลไม่ชัดเจน ไม่ตรงกับความเป็นจริง รายละเอียดไม่ครบถ้วน

ข้อมูลที่ต้องใช้กรอกในการร้องเรียน
    - วันที่มาใช้บริการ
    - ตึกผู้ป่วย/คลินิก/ห้องตรวจ
    - เรื่องร้องเรียน
    - คำร้องเรียน
    - ชื่อ-นามสกุล ผู้ร้องเรียน
    - เบอร์โทรศัพท์

และส่งมาที่ E-mail : complaints.lbch@gmail.com
 

This template downloaded form free website templates