ช่วงกลาง 1
หน้าหลัก รู้จักองค์กร ข้อมูลหน่วยงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน Download

เฉพาะเจ้าหน้าที่ ติดต่อเรา

Maincoon

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ฟอร์มรายงานข้อมูลตัวชี้วัดกรมการแพทย์ ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 3 Download 

แนวทางการตรวจราชการ 1/2565 ประเด็นที่ 5 ลดแออัด ลดรอคอยฯ Download
แบบรายงานการตรวจราชการ ประจำปี 2565 Download
[เล่ม] ฉบับแก้ไข รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2565 Download

ภาพข่าวกิจกรรมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทิน