ผลการดำเนินงานด้านแผนงาน

แผนงานประจำปี

  ผลการปฏิบัติราชการประจำปี
     - ผลการใช้จ่ายเงินบำรุง ปี 2560
     - ผลการใช้จ่ายเงินบำรุง ปี 2561
     - ผลการปฏิบัติราชการประจำปี 59
     - ผลการปฏิบัติราชการประจำปี 60
     - ผลการปฏิบัติราชการประจำปี 61 รอบ 6 เดือน


  ผลการปฏิบัติราชการประจำปี
     - แผนเงินงบประมาณประจำปี 59
     - แผนเงินงบประมาณประจำปี 60
     - แผนเงินงบประมาณประจำปี 61


  แผนเงินบำรุง
     - แผนเงินบำรุงประจำปี 59
     - แผนเงินบำรุงประจำปี 60
     - แผนเงินบำรุงประจำปี 61
     - แผนเงินบำรุงประจำปี 62


  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลปี2560-2564
     - แผนยุทธศาสตร์ 2560-2564


  แผนครุภัณฑ์ประจำปี
     - แผนครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ (ราคาต่ำกว่า 5.000บาท) ปี62


Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib