สำรวจและประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยภายในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

นางรมณี มั่นคง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี และคณะทำงาน งานส่งเสริมสุขภาพและอาชีวอนามัย โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ทำการสำรวจและประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยภายในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัย ณ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565

อ่านเพิ่ม »

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib