โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R)

นายแพทย์เมธี วงศ์เสนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากร สามารถคิดวิเคราะห์ ค้นหาปัญหา เขียนโครงการแก้ไขปัญหา นำไปสู่การปรับปรุงการให้บริการและพัฒนางานวิชาการโดยมี ดร.สมหมาย คชนาม เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมพระวิสุทธาธิบดี โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านเพิ่ม »

 • โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R)

  โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R)

  อ่านเพิ่มเติม »

 • โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R)

  โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R)

  อ่านเพิ่มเติม »

 • โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ร่วมประชุม คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3

  โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ร่วมประชุม คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3

  อ่านเพิ่มเติม »

 • โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 2P Safety & NRLS ผ่านการใช้งานระบบ HRMS on Cloud

  โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 2P Safety & NRLS ผ่านการใช้งานระบบ HRMS on Cloud

  อ่านเพิ่มเติม »

 • โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี รับมอบเครื่อง INFUSION PUMP รุ่น AGILIA VP MC

  โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี รับมอบเครื่อง INFUSION PUMP รุ่น AGILIA VP MC

  อ่านเพิ่มเติม »

 • โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี รับบริจาคอาหารกล่องจำนวน 250 กล่อง

  โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี รับบริจาคอาหารกล่องจำนวน 250 กล่อง

  อ่านเพิ่มเติม »

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib