โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ร่วมประชุม คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3

นายแพทย์เมธี วงศ์เสนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี และแพทย์หญิงสุรัฐญา ศิริอาชากุล ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 เพื่อนำเสนอการดำเนินงานมะเร็งรักษาทุกที่ของเขตสุขภาพที่ 3 ณ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ (เขาเขียว) จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านเพิ่ม »

 • โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ร่วมประชุม คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3

  โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ร่วมประชุม คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3

  อ่านเพิ่มเติม »

 • โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 2P Safety & NRLS ผ่านการใช้งานระบบ HRMS on Cloud

  โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 2P Safety & NRLS ผ่านการใช้งานระบบ HRMS on Cloud

  อ่านเพิ่มเติม »

 • โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี รับมอบเครื่อง INFUSION PUMP รุ่น AGILIA VP MC

  โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี รับมอบเครื่อง INFUSION PUMP รุ่น AGILIA VP MC

  อ่านเพิ่มเติม »

 • โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี รับบริจาคอาหารกล่องจำนวน 250 กล่อง

  โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี รับบริจาคอาหารกล่องจำนวน 250 กล่อง

  อ่านเพิ่มเติม »

 • โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี รับบริจาคเตียงนอนพร้อมอุปกรณ์ และรถเข็นผู้ป่วย

  โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี รับบริจาคเตียงนอนพร้อมอุปกรณ์ และรถเข็นผู้ป่วย

  อ่านเพิ่มเติม »

 • โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ดำเนินการซ้อมแผนรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ดำเนินการซ้อมแผนรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  อ่านเพิ่มเติม »

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib