ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ รายละเอียด หมายเหตุ
1 ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะ หน้ากาก S-Type IMRT Head Neck & Shoulder Mask จำนวน 150 ชิ้น 2024-05-20 16:44:37 ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะ หน้ากาก S-Type IMRT Head Neck & Shoulder Mask จำนวน 150 ชิ้น
2 ประกาศราคากลางราคาอ้างอิง หน้ากาก S-Type IMRT Head Neck & Shoulder Mask จำนวน 150 ชิ้น 2024-05-20 16:44:17 ประกาศราคากลางราคาอ้างอิง หน้ากาก S-Type IMRT Head Neck & Shoulder Mask จำนวน 150 ชิ้น
3 ประกาศร่างประกวดราคาหน้ากาก S-Type IMRT Head Neck & Shoulder Mask จำนวน 150 ชิ้น 2024-05-20 16:43:43 ประกาศร่างประกวดราคาหน้ากาก S-Type IMRT Head Neck & Shoulder Mask จำนวน 150 ชิ้น
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพปริมาณรังสีประจำวัน 2024-05-20 14:54:02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพปริมาณรังสีประจำวัน
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อ Dose Watch ระบบติดตามและวิเคราะห์ปริมาณรังสี (Dose management) 2024-05-17 20:30:46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อ Dose Watch ระบบติดตามและวิเคราะห์ปริมาณรังสี (Dose management)
6 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบการวางแผนการรักษาและระบบการจัดการฐานข้อมูลผู้ป่วยทางไกลด้านรังสีรักษา 2024-05-16 15:58:39 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบการวางแผนการรักษาและระบบการจัดการฐานข้อมูลผู้ป่วยทางไกลด้านรังสีรักษา
7 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบเครื่องวางแผนการรักษารังสีแบบ 3 มิติ สำหรับเครื่องฉายรังสีแบบเกลียวหมุน 2024-05-16 15:54:24 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบเครื่องวางแผนการรักษารังสีแบบ 3 มิติ สำหรับเครื่องฉายรังสีแบบเกลียวหมุน
8 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดควบคุมคุณภาพและทวนสอบปริมาณรังสี 2024-05-16 15:52:14 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดควบคุมคุณภาพและทวนสอบปริมาณรังสี
9 ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเข็มสลายมะเร็งด้วยความร้อนแบบตั้งฉากกับเข็ม RFA 2024-05-16 14:04:36 ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเข็มสลายมะเร็งด้วยความร้อนแบบตั้งฉากกับเข็ม RFA
10 ประกาศราคากลางจัดซื้อเข็มสลายมะเร็งด้วยความร้อนแบบตั้งฉากกับเข็ม RFA 2024-05-16 14:03:36 ประกาศราคากลางจัดซื้อเข็มสลายมะเร็งด้วยความร้อนแบบตั้งฉากกับเข็ม RFA

Total 474 Record : 48 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ] Next>>

This template downloaded form free website templates