ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ รายละเอียด หมายเหตุ
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ioversol 300mgmL 100 ml inj 2024-01-26 15:31:09 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ioversol 300mgmL 100 ml inj
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Olaparib 150 mg tablet 2024-01-26 15:30:34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Olaparib 150 mg tablet
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องจ่ายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับการผ่าตัดผ่านกล้องทางช่องท้อง 2024-01-26 14:40:03 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องจ่ายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับการผ่าตัดผ่านกล้องทางช่องท้อง
4 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อระบบจัดเก็บและกระจายภาพทางการแพทย์ส่วนกลาง 2024-01-26 11:27:14 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อระบบจัดเก็บและกระจายภาพทางการแพทย์ส่วนกลาง
5 กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดวีดีทัศน์ แบบ Radial จำนวน 1 ชุด 2024-01-25 15:31:30 กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดวีดีทัศน์ แบบ Radial จำนวน 1 ชุด
6 ก่อสร้างอาคารพักพิงสำหรับผู้ป่วย และญาติผู้ยากไร้ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-01-25 15:30:30 ก่อสร้างอาคารพักพิงสำหรับผู้ป่วย และญาติผู้ยากไร้ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ 2024-01-19 14:42:21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ 2024-01-19 14:41:43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ บริษัทดีทแฮล์มเคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
9 ประกาศร่างประกวดราคาจัดซื้อระบบจัดเก็บและกระจายภาพทางการแพทย์ส่วนกลาง 2024-01-19 11:22:20 ประกาศร่างประกวดราคาจัดซื้อระบบจัดเก็บและกระจายภาพทางการแพทย์ส่วนกลาง
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อกล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดี (ERCP) ชนิดวิดีทัศน์ 2024-01-18 16:44:38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อกล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดี (ERCP) ชนิดวิดีทัศน์

Total 430 Record : 43 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] Next>>

This template downloaded form free website templates