ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

NO.

หัวข้อประกาศ

วันที่ประกาศ

รายละเอียด

หมายเหตุ

1 ประกาศแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Axitinib 1 mg tab 2022-04-22 13:57:41 ประกาศแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Axitinib 1 mg tab
2 ประกาศแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาTegafur20 Gimeracil5.8 Oteracil19.6 tab 2022-04-22 13:56:52 ประกาศแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาTegafur20 Gimeracil5.8 Oteracil19.6 tab
3 ราคากลางราคาอ้างอิง-เข็ม-RFA-สลายมะเร็งตั้งฉากกับเข็ม-จำนวน-150-ชุด 2022-04-21 14:58:52 ราคากลางราคาอ้างอิง-เข็ม-RFA-สลายมะเร็งตั้งฉากกับเข็ม-จำนวน-150-ชุด
4 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเข็ม-RFA-สลายมะเร็งตั้งฉากกับเข็ม-จำนวน-150-ชุด 2022-04-21 14:58:41 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเข็ม-RFA-สลายมะเร็งตั้งฉากกับเข็ม-จำนวน-150-ชุด
5 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเข็ม-RFA-สลายมะเร็งตั้งฉากกับเข็ม-จำนวน-150-ชุด 2022-04-21 14:58:31 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเข็ม-RFA-สลายมะเร็งตั้งฉากกับเข็ม-จำนวน-150-ชุด
6 ประกาศราคากลางตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety cabineBSC) class Il 2022-04-08 15:28:17 ประกาศราคากลางตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety cabineBSC) class Il
7 ประกาศประกวดราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety cabineBSC) class II 2022-04-08 15:27:02 ประกาศประกวดราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety cabineBSC) class II
8 ราคากลางราคาอ้างอิงเข็ม RFA สลายมะเร็งตั้งฉากกับเข็ม จำนวน 150 ชุด 2022-04-07 15:54:27 ราคากลางราคาอ้างอิงเข็ม RFA สลายมะเร็งตั้งฉากกับเข็ม จำนวน 150 ชุด
9 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเข็ม RFA สลายมะเร็งตั้งฉากกับเข็ม จำนวน 150 ชุด 2022-04-07 15:54:14 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเข็ม RFA สลายมะเร็งตั้งฉากกับเข็ม จำนวน 150 ชุด
10 ประกาศร่างประกวดราคาจัดซื้อเข็ม RFA สลายมะเร็งตั้งฉากกับเข็ม จำนวน 150 ชุด 2022-04-07 15:54:04 ประกาศร่างประกวดราคาจัดซื้อเข็ม RFA สลายมะเร็งตั้งฉากกับเข็ม จำนวน 150 ชุด

Total 354 Record : 36 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ] Next>>

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib