ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

NO.

หัวข้อประกาศ

วันที่ประกาศ

รายละเอียด

หมายเหตุ

1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดสารกัมมันตรังสี 2021-01-11 15:45:04 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดสารกัมมันตรังสี
2 ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องล้างระบบสูญญากาศขนาด 160 ลิตร 2021-01-08 15:46:27 ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องล้างระบบสูญญากาศขนาด 160 ลิตร
3 ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจพร้อมระบบปรับการช่วยหายใจตามความต้องการของผู้ป่วยและระบบการจจัดการข้อมูลของผู้ป่วย 2021-01-08 15:44:27 ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจพร้อมระบบปรับการช่วยหายใจตามความต้องการของผู้ป่วยและระบบการจจัดการข้อมูลของผู้ป่วย
4 ประกาศแผนจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 4 รายการ 2021-01-08 15:42:31 ประกาศแผนจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 4 รายการ
5 ราคากลาง วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 2021-01-07 15:57:42 ราคากลาง วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ
6 ประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 2021-01-07 15:56:59 ประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ
7 ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้าจำนวน 12 เตียง 2021-01-05 16:44:56 ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้าจำนวน 12 เตียง
8 ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องสำหรับส่องตรวจโพรงจมูกและกล่องเสียงชนิดวิดีทัศน์แบบพกพาได้จำนวน 1 ชุด 2021-01-05 16:42:03 ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องสำหรับส่องตรวจโพรงจมูกและกล่องเสียงชนิดวิดีทัศน์แบบพกพาได้จำนวน 1 ชุด
9 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดกล้องตรวจจับอุณหภูมิร่างกายมนุษย์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งจำนวน 3 เครื่อง 2021-01-05 16:40:43 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดกล้องตรวจจับอุณหภูมิร่างกายมนุษย์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งจำนวน 3 เครื่อง
10 ประกาศคุณลักษณะจ้างเหมาปรับปรุงห้องศูนย์คอมพิวเตอร์จำนวน 1 งาน 2020-12-25 09:27:28 ประกาศคุณลักษณะจ้างเหมาปรับปรุงห้องศูนย์คอมพิวเตอร์จำนวน 1 งาน

Total 438 Record : 44 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ] Next>>

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib