ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

NO.

หัวข้อประกาศ

วันที่ประกาศ

รายละเอียด

หมายเหตุ

1 ประกาศคุณลักษณะจ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการส่งต่อสำหรับรายการ EGFR 2021-07-20 15:23:08 ประกาศคุณลักษณะจ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการส่งต่อสำหรับรายการ EGFR
2 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการส่งต่อสำหรับรายการ EGFR 2021-07-20 15:22:50 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการส่งต่อสำหรับรายการ EGFR
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบกระจายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 2021-07-20 13:22:43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบกระจายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
4 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Dabrafenib 75 mg cap 2021-07-19 13:18:50 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Dabrafenib 75 mg cap
5 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Paclitaxel 300 mg inj 2021-07-19 13:17:40 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Paclitaxel 300 mg inj
6 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Iobitridol 350 sol 100 ml 2021-07-19 13:17:13 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Iobitridol 350 sol 100 ml
7 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Nivolumab 40 mg4 mL inj และเวชภัณฑ์ยา Eribulin 1 mg2 mL inj 2021-07-09 13:36:57 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Nivolumab 40 mg4 mL inj และเวชภัณฑ์ยา Eribulin 1 mg2 mL inj
8 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบห้องแยกผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ 2021-07-09 10:50:35 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบห้องแยกผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ
9 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Dabrafenib 75 mg cap 2021-07-06 15:06:43 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Dabrafenib 75 mg cap
10 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Eribulin 1 mg2 ml inj และเวชภัณฑ์ยา Nivolumab 40 mg4 ml inj 2021-07-06 15:06:08 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Eribulin 1 mg2 ml inj และเวชภัณฑ์ยา Nivolumab 40 mg4 ml inj

Total 270 Record : 27 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ] Next>>

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib