ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

NO.

หัวข้อประกาศ

วันที่ประกาศ

รายละเอียด

หมายเหตุ

1 ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอลแบบดีอาร์ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 mA แบบแขวนเพดาน 2022-04-07 13:22:33 ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอลแบบดีอาร์ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 mA แบบแขวนเพดาน
2 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องฉายรังสีชนิดอัตราปริมาณรังสีสูงพิเศษ สำหรับเทคนิครังสีรักษาร่วมพิกัดพร้อมระบบภาพนำวิถีแบบสามมิติและแบบสเตอริโอสโคปิก 2022-04-05 11:19:17 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องฉายรังสีชนิดอัตราปริมาณรังสีสูงพิเศษ สำหรับเทคนิครังสีรักษาร่วมพิกัดพร้อมระบบภาพนำวิถีแบบสามมิติและแบบสเตอริโอสโคปิก ราคา ๒๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท
3 ประกาศแผนการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เต้านม 2022-04-01 16:08:46 ประกาศแผนการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เต้านม
4 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Nimotuzumab 50 mg/10 ml inj 2022-03-31 14:30:31 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Nimotuzumab 50 mg/10 ml inj
5 ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้า จำนวน 50 เตียง 2022-03-31 11:20:25 ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้า จำนวน 50 เตียง
6 ราคากลางราคาอ้างอิง-จำนวน 2 รายการ 2022-03-29 14:05:11 ราคากลางราคาอ้างอิง-จำนวน 2 รายการ
7 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 2022-03-29 14:04:55 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
8 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 2022-03-29 14:04:38 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
9 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องฉายรังสีชนิดอัตราปริมาณรังสีสูงพิเศษ สำหรับเทคนิครังสีรักษาร่วมพิกัดพร้อมระบบภาพนำวิถีแบบสามมิติและแบบสเตอริโอสโคปิก 2022-03-29 12:00:06 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องฉายรังสีชนิดอัตราปริมาณรังสีสูงพิเศษ สำหรับเทคนิครังสีรักษาร่วมพิกัดพร้อมระบบภาพนำวิถีแบบสามมิติและแบบสเตอริโอสโคปิก
10 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 2022-03-25 15:28:00 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ

Total 354 Record : 36 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11 [ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ] Next>>

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib