ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ รายละเอียด หมายเหตุ
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น (EGD) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.3-5.4 mm working Channel 2.0 mm 2024-01-18 16:42:28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น (EGD) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.3-5.4 mm working Channel 2.0 mm
2 ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการส่องต่อสำหรับรายการ EGFR 2024-01-18 15:50:04 ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการส่องต่อสำหรับรายการ EGFR
3 ประกาศคุณลักษณะจ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการส่งต่อสำหรับรายการEGFR 2024-01-18 15:34:40 ประกาศคุณลักษณะจ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการส่งต่อสำหรับรายการEGFR
4 ราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 8 รายการ 2024-01-15 15:46:03 ราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 8 รายการ
5 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 8 รายการ 2024-01-15 15:45:41 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 8 รายการ
6 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 8 รายการ 2024-01-15 15:45:11 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 8 รายการ
7 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติงานการพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิต 2024-01-09 16:24:28 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติงานการพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิต
8 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 8 รายการ 2024-01-05 16:07:03 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 8 รายการ
9 ราคากลางราคาอ้างอิง วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 8 รายการ 2024-01-05 16:06:41 ราคากลางราคาอ้างอิง วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 8 รายการ
10 ประกาศร่างประกวดราคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 8 รายการ 2024-01-05 16:06:24 ประกาศร่างประกวดราคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 8 รายการ

Total 430 Record : 43 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11 [ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] Next>>

This template downloaded form free website templates