ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

NO.

หัวข้อประกาศ

วันที่ประกาศ

รายละเอียด

หมายเหตุ

1 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง 2021-07-02 12:54:31 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง
2 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างระบบสูญญากาศขนาด 160 ลิตร 2021-06-30 16:52:30 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างระบบสูญญากาศขนาด 160 ลิตร
3 ประกาศราคากลาง ระบบห้องแยกผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ 2021-06-30 16:00:29 ประกาศราคากลาง ระบบห้องแยกผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ
4 ประกาศร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ระบบห้องแยกผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ 2021-06-30 15:59:17 ประกาศร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ระบบห้องแยกผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ
5 ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงตรวจนรีเวชปรับไฟฟ้า 2021-06-25 15:45:12 ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงตรวจนรีเวชปรับไฟฟ้า
6 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพ จำนวน 5 เครื่อง พร้อมเครื่องศูนย์กลาง (Central Monitor) 2021-06-25 15:44:24 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพ จำนวน 5 เครื่อง พร้อมเครื่องศูนย์กลาง (Central Monitor)
7 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Dabrafenib 50 mg cap 2021-06-24 11:04:51 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Dabrafenib 50 mg cap
8 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Trametinib 2 mg tab 2021-06-24 11:04:30 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Trametinib 2 mg tab
9 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Pembrolizumab 100 mg4 ml inj 2021-06-21 15:01:42 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Pembrolizumab 100 mg4 ml inj
10 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Dabrafenib 50 mg cap 2021-06-21 15:01:16 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Dabrafenib 50 mg cap

Total 270 Record : 27 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11 [ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ] Next>>

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib