ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

NO.

หัวข้อประกาศ

วันที่ประกาศ

รายละเอียด

หมายเหตุ

1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 2022-03-23 15:46:05 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ
2 ประกาศแผนบำรุงรักษาระบบการจัดการข้อมูลผู้ป่วย 2022-03-17 14:01:16 ประกาศแผนบำรุงรักษาระบบการจัดการข้อมูลผู้ป่วย
3 ประกาศแผนบำรุงรักษาเครื่องเร่งอนุุภาค 2022-03-17 14:01:06 ประกาศแผนบำรุงรักษาเครื่องเร่งอนุุภาค
4 ประกาศแผนบำรุงรักษาเครื่องฉายรังสี 2022-03-17 14:00:51 ประกาศแผนบำรุงรักษาเครื่องฉายรังสี
5 ประกาศแผนบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์วางแผนการรักษา 2022-03-17 14:00:38 ประกาศแผนบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์วางแผนการรักษา
6 ประกาศแผนซ่อมแซมเครื่องเร่งอนุภาค 2022-03-17 14:00:26 ประกาศแผนซ่อมแซมเครื่องเร่งอนุภาค
7 ประกาศแผนซ่อมแซมเครื่องฉายรังสี 2022-03-17 14:00:15 ประกาศแผนซ่อมแซมเครื่องฉายรังสี
8 ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Nimotuzumab 50 mg10 ml inj 2022-03-17 10:12:41 ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Nimotuzumab 50 mg10 ml inj
9 ประกาศร่างประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 2022-03-16 14:59:23 ประกาศร่างประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
10 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 2022-03-16 14:59:07 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

Total 354 Record : 36 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] 12 [ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ] Next>>

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib