ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

NO.

หัวข้อประกาศ

วันที่ประกาศ

รายละเอียด

หมายเหตุ

1 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 2020-12-15 15:41:22 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
2 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง RENEGADE HI FLO จำนวน 150 อัน 2020-12-15 15:41:00 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง RENEGADE HI FLO จำนวน 150 อัน
3 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เข็ม RFA สลายมะเร็งตั้งฉากกับเข็ม จำนวน 150 ชิ้น 2020-12-15 15:40:43 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เข็ม RFA สลายมะเร็งตั้งฉากกับเข็ม จำนวน 150 ชิ้น
4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เข็มสลายมะเร็งด้วยคลื่น Microwave จำนวน 80 ชิ้น 2020-12-15 15:40:22 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เข็มสลายมะเร็งด้วยคลื่น Microwave จำนวน 80 ชิ้น
5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เข็มจี้สลายเซลส์มะเร็งด้วยความร้อน กระจายความร้อนขนานกับเข็ม จำนวน 50 2020-12-15 15:38:39 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เข็มจี้สลายเซลส์มะเร็งด้วยความร้อน กระจายความร้อนขนานกับเข็ม จำนวน 50
6 ประกาศราคากลางราคาอ้างอิงกล้องสำหรับส่องตรวจโพรงจมูกและกล่องเสียงชนิดวิดีทัศน์แบบพกพาได้ จำนวน 1 ชุด 2020-12-09 11:50:00 ประกาศราคากลางราคาอ้างอิงซื้อกล้องสำหรับส่องตรวจโพรงจมูกและกล่องเสียงชนิดวิดีทัศน์แบบพกพาได้ จำนวน 1 ชุด
7 ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องสำหรับส่องตรวจโพรงจมูกและกล่องเสียงชนิดวิดีทัศน์แบบพกพาได้ จำนวน 1 ชุด 2020-12-09 11:45:00 ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องสำหรับส่องตรวจโพรงจมูกและกล่องเสียงชนิดวิดีทัศน์แบบพกพาได้ จำนวน 1 ชุด
8 ประกาศคุณลักษณะกล้องสำหรับส่องตรวจโพรงจมูกและกล่องเสียงชนิดวิดีทัศน์แบบพกพาได้ จำนวน 1 ชุด 2020-12-09 11:40:00 ประกาศคุณลักษณะกล้องสำหรับส่องตรวจโพรงจมูกและกล่องเสียงชนิดวิดีทัศน์แบบพกพาได้ จำนวน 1 ชุด
9 ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องตัดปากมดลูกด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูงระบบ 2 ความถี่ พร้อมเครื่องดูดควัน 2020-12-09 11:35:00 ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องตัดปากมดลูกด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูงระบบ 2 ความถี่ พร้อมเครื่องดูดควัน
10 ประกาศแผนจัดซื้อชุดกล้องตรวจจับอุณหภูมิร่างกายมนุษย์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งจำนวน 3 เครื่อง 2020-12-09 11:30:00 ประกาศแผนจัดซื้อชุดกล้องตรวจจับอุณหภูมิร่างกายมนุษย์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งจำนวน 3 เครื่อง

Total 438 Record : 44 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] 12 [ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ] Next>>

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib