ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ รายละเอียด หมายเหตุ
1 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ HPV DNA test 2024-01-04 11:09:16 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ HPV DNA test
2 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจำนวน 45 รายการ 2024-01-04 11:09:16 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจำนวน 45 รายการ
3 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องจี้และตัดใต้น้ำด้วยกระแสไฟฟ้าชนิดสองขั้ว (Bipolar Saline Resection) 2023-12-28 15:41:36 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องจี้และตัดใต้น้ำด้วยกระแสไฟฟ้าชนิดสองขั้ว (Bipolar Saline Resection)
4 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องจ่ายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับการผ่าตัดผ่านกล้องทางช่องท้อง 2023-12-28 15:25:12 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องจ่ายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับการผ่าตัดผ่านกล้องทางช่องท้อง
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบใต้เพดาน 2023-12-28 14:33:36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบใต้เพดาน
6 ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะจัดจ้างเขียนแบบอาคารผู้ป่วยนอกพรีเมี่ยมพร้อมที่จอดรถ 2023-12-26 12:22:19 ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะจัดจ้างเขียนแบบอาคารผู้ป่วยนอกพรีเมี่ยมพร้อมที่จอดรถ
7 ประกาศราคากลางจัดจ้างเขียนแบบอาคารผู้ป่วยนอกพรีเมี่ยมพร้อมที่จอดรถ 2023-12-26 12:20:05 ประกาศราคากลางจัดจ้างเขียนแบบอาคารผู้ป่วยนอกพรีเมี่ยมพร้อมที่จอดรถ
8 ประกาศร่างประกวดราคาจัดจ้างเขียนแบบอาคารผู้ป่วยนอกพรีเมี่ยมพร้อมที่จอดรถ 2023-12-26 12:15:40 ประกาศร่างประกวดราคาจัดจ้างเขียนแบบอาคารผู้ป่วยนอกพรีเมี่ยมพร้อมที่จอดรถ
9 ประกาศประกวดราคาจ้าเหมาบำรุงห้องปฏิบัติงานการพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิต 2023-12-26 12:10:35 ประกาศประกวดราคาจ้าเหมาบำรุงห้องปฏิบัติงานการพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิต
10 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง เวชภัณฑ์ยา Iobitridol 350 sol 100 ml 2023-12-25 18:10:52 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง เวชภัณฑ์ยา Iobitridol 350 sol 100 ml

Total 430 Record : 43 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] 12 [ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] Next>>

This template downloaded form free website templates