ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

NO.

หัวข้อประกาศ

วันที่ประกาศ

รายละเอียด

หมายเหตุ

1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Trametinib 2 mg tab 2021-06-21 15:00:56 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Trametinib 2 mg tab
2 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเตียงตรวจนรีเวชปรับไฟฟ้า 2021-06-16 15:23:08 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเตียงตรวจนรีเวชปรับไฟฟ้า
3 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 5 เครื่อง พร้อมเครื่องศูนย์กลาง (Central Monitor) 2021-06-16 15:20:59 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 5 เครื่อง พร้อมเครื่องศูนย์กลาง (Central Monitor)
4 ประกาศราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 2021-06-16 15:05:33 ประกาศราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ
5 ประกาศราคากลางเตียงตรวจนรีเวชไฟฟ้า 2021-06-16 15:04:58 ประกาศราคากลางเตียงตรวจนรีเวชไฟฟ้า
6 ประกาศแผนจัดซื้อเตียงตรวจนรีเวชไฟฟ้า 2021-06-16 14:50:23 ประกาศแผนจัดซื้อเตียงตรวจนรีเวชไฟฟ้า
7 ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 2021-06-16 14:49:40 ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ
8 ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์บา Pembrolizumab 100 mg/4ml inj 2021-06-10 16:49:45 ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์บา Pembrolizumab 100 mg/4ml inj
9 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างและย้ายเครื่องมือหน่วยเวชภัณฑ์ 2021-06-10 16:46:53 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างและย้ายเครื่องมือหน่วยเวชภัณฑ์
10 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบกระจายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 2021-06-09 17:08:09 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบกระจายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

Total 270 Record : 27 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] 12 [ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ] Next>>

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib