ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

NO.

หัวข้อประกาศ

วันที่ประกาศ

รายละเอียด

หมายเหตุ

1 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Silymarin200+Lecithin300 tab 2020-11-24 16:06:00 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Silymarin200+Lecithin300 tab
2 ประกาศแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา lmatinib 400 mg tab 2020-11-18 14:35:26 ประกาศแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา lmatinib 400 mg tab
3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้า จำนวน 12 เตียง 2020-11-18 13:26:33 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้า จำนวน 12 เตียง รายละเอียดตามเอกสารแนบ
4 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง 2020-11-17 15:30:01 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง รายละเอียดตามเอกสารแนบ
5 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง 2020-11-17 10:47:14 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง
6 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่ยเสียงความถี่สูง 2020-11-13 16:02:25 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่ยเสียงความถี่สูง รายละเอียดตามเอกสารแนบ
7 ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 45 รายการ 2020-11-12 16:12:35 ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 45 รายการ
8 ประกาศราคากลาง Pemetrexed 100 mg inj และ Pemetrexed disodium 500 mg pow inj 2020-11-12 16:11:14 ประกาศราคากลาง Pemetrexed 100 mg inj และ Pemetrexed disodium 500 mg pow inj
9 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างปรุบปรุงโครงสร้างและย้ายเครื่องมือหน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ 2020-11-09 14:22:17 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างปรุบปรุงโครงสร้างและย้ายเครื่องมือหน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ
10 ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง 2020-11-09 14:18:47 ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง

Total 427 Record : 43 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] 13 [ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] Next>>

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib