ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

NO.

หัวข้อประกาศ

วันที่ประกาศ

รายละเอียด

หมายเหตุ

1 ราคากลางราคาอ้างอิงวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 2022-03-16 14:58:56 ราคากลางราคาอ้างอิงวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
2 ประกาศคุณลักษณะเฉพาะตู้ปลอดเชื้อ Biosafety cabineBSC class ll 2022-03-16 14:51:47 ประกาศคุณลักษณะเฉพาะตู้ปลอดเชื้อ Biosafety cabineBSC class ll
3 ประกาศราคากลางตู้ปลอดเชื้อ Biosafety cabineBSC class ll 2022-03-16 14:50:47 ประกาศราคากลางตู้ปลอดเชื้อ Biosafety cabineBSC class ll
4 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อ Biosafety cabineBSC class ll 2022-03-16 14:49:43 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อ Biosafety cabineBSC class ll
5 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องฉายรังสีชนิดอัตราปริมาณรังสีสูงพิเศษ สำหรับเทคนิครังสีรักษาร่วมพิกัดพร้อมระบบภาพนำวิถีแบบสามมิติและแบบสเตอริโอสโคปิก 2022-03-16 13:05:50 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องฉายรังสีชนิดอัตราปริมาณรังสีสูงพิเศษ สำหรับเทคนิครังสีรักษาร่วมพิกัดพร้อมระบบภาพนำวิถีแบบสามมิติและแบบสเตอริโอสโคปิก
6 ประกาศประกวดราคา(e-bidding)จ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการส่งต่อทางพยาธิวิทยา 2022-03-15 14:29:07 ประกาศประกวดราคา(e-bidding)จ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการส่งต่อทางพยาธิวิทยา
7 ประกาศคุณลักษณะจ้างเหมาที่ปรึกษาโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2022-03-15 09:45:26 ประกาศคุณลักษณะจ้างเหมาที่ปรึกษาโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
8 ประกาศราคากลางจ้างเหมาที่ปรึกษาโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2022-03-15 09:44:31 ประกาศราคากลางจ้างเหมาที่ปรึกษาโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
9 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการส่งต่อทางพยาธิวิทยา 2022-03-08 12:53:09 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการส่งต่อทางพยาธิวิทยา1
10 ประกาศราคากลางอาหารคนไข้ จำนวน 6 หมวด 2022-03-08 10:41:26 ประกาศราคากลางอาหารคนไข้ จำนวน 6 หมวด

Total 354 Record : 36 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] 13 [ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ] Next>>

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib