ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

NO.

หัวข้อประกาศ

วันที่ประกาศ

รายละเอียด

หมายเหตุ

1 ประกาศประกวดราคาซื้อ(e-bidding)เวชภัณฑ์ยา Pemetrexed 100 mg inj และเวชภัณฑ์ยา Pemetrexed disodium 500 mg pow inj 2020-11-25 16:16:02 ประกาศประกวดราคาซื้อ(e-bidding)เวชภัณฑ์ยา Pemetrexed 100 mg inj และเวชภัณฑ์ยา Pemetrexed disodium 500 mg pow inj
2 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Silymarin200+Lecithin300 tab 2020-11-24 16:06:00 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Silymarin200+Lecithin300 tab
3 ประกาศแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา lmatinib 400 mg tab 2020-11-18 14:35:26 ประกาศแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา lmatinib 400 mg tab
4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้า จำนวน 12 เตียง 2020-11-18 13:26:33 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้า จำนวน 12 เตียง รายละเอียดตามเอกสารแนบ
5 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง 2020-11-17 15:30:01 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง รายละเอียดตามเอกสารแนบ
6 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง 2020-11-17 10:47:14 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง
7 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่ยเสียงความถี่สูง 2020-11-13 16:02:25 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่ยเสียงความถี่สูง รายละเอียดตามเอกสารแนบ
8 ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 45 รายการ 2020-11-12 16:12:35 ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 45 รายการ
9 ประกาศราคากลาง Pemetrexed 100 mg inj และ Pemetrexed disodium 500 mg pow inj 2020-11-12 16:11:14 ประกาศราคากลาง Pemetrexed 100 mg inj และ Pemetrexed disodium 500 mg pow inj
10 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างปรุบปรุงโครงสร้างและย้ายเครื่องมือหน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ 2020-11-09 14:22:17 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างปรุบปรุงโครงสร้างและย้ายเครื่องมือหน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ

Total 438 Record : 44 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] 14 [ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ] Next>>

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib