ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ รายละเอียด หมายเหตุ
1 ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Paclitaxel 100 mg inj และเวชภัณฑ์ยา Paclitaxel 300 mg inj 2023-12-22 13:41:42 ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Paclitaxel 100 mg inj และเวชภัณฑ์ยา Paclitaxel 300 mg inj
2 ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Oxaliplatin 100 mg inj และ เวชภัณฑ์ยา Oxaliplatin 50 mg inj 2023-12-22 13:40:22 ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Oxaliplatin 100 mg inj และ เวชภัณฑ์ยา Oxaliplatin 50 mg inj
3 ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา lopamidol 370 mg 100 ml 2023-12-22 13:38:56 ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา lopamidol 370 mg 100 ml
4 ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Irinotecan HCl 100 mg inj และ เวชภัณฑ์ยา Irinotecan HCl 40 mg inj 2023-12-22 13:37:25 ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Irinotecan HCl 100 mg inj และ เวชภัณฑ์ยา Irinotecan HCl 40 mg inj
5 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อกล้องส่องตรวจท่อน้ำดี (ERCP) ชนิดวิดิทัศน์ 2023-12-19 15:27:28 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อกล้องส่องตรวจท่อน้ำดี (ERCP) ชนิดวิดิทัศน์
6 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น (EGD) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.3-5.4 mm working Channel 2.0 mm 2023-12-19 15:25:41 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น (EGD) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.3-5.4 mm working Channel 2.0 mm
7 ประกาศร่าง เครื่องจี้และตัดใต้น้ำด้วยกระแสไฟฟ้าชนิดสองขั้ว (Bipolar Saline Resection) 2023-12-18 10:03:03 ประกาศร่าง เครื่องจี้และตัดใต้น้ำด้วยกระแสไฟฟ้าชนิดสองขั้ว (Bipolar Saline Resection)
8 ประกาศร่างเครื่องจ่ายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับการผ่าตัดผ่านกล้องทางช่องท้อง 2023-12-18 10:02:37 ประกาศร่างเครื่องจ่ายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับการผ่าตัดผ่านกล้องทางช่องท้อง
9 ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องเตรียมหลอดเลือดอัตโนมัติ 2023-12-14 18:39:40 ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องเตรียมหลอดเลือดอัตโนมัติ
10 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Iobitridol 350 sol 100 ml 2023-12-14 09:26:10 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Iobitridol 350 sol 100 ml

Total 430 Record : 43 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] 14 [ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] Next>>

This template downloaded form free website templates