ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

NO.

หัวข้อประกาศ

วันที่ประกาศ

รายละเอียด

หมายเหตุ

1 ประกวดราคาซื้อ(e-bidding)เวชภัณฑ์ยา Fluorouracil 1,000 mg/20 ml inj 2021-05-05 15:58:05 ประกวดราคาซื้อ(e-bidding)เวชภัณฑ์ยา Fluorouracil 1,000 mg/20 ml inj
2 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อระบบกระจายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 2021-05-05 14:05:03 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อระบบกระจายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
3 ประกาศร่างรายละเอียดคุณลักษณะเครื่องกระตุกหัวใจ 2021-05-03 16:19:38 ประกาศร่างรายละเอียดคุณลักษณะเครื่องกระตุกหัวใจ
4 ประกาศร่างราคากลางเครื่องกระตุกหัวใจ 2021-05-03 16:18:12 ประกาศร่างราคากลางเครื่องกระตุกหัวใจ
5 ประกาศร่างราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ 2021-05-03 16:16:57 ประกาศร่างราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ
6 ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง 2021-05-03 16:15:44 ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง
7 ประกาศร่างราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง 2021-05-03 16:14:46 ประกาศร่างราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง
8 ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง 2021-05-03 16:13:24 ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง
9 แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Olaparib 150 mg tablet 2021-05-03 15:19:07 แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Olaparib 150 mg tablet
10 แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Everolimus 10 mg tab 2021-05-03 15:18:00 แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Everolimus 10 mg tab

Total 270 Record : 27 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] 14 [ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ] Next>>

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib