ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

NO.

หัวข้อประกาศ

วันที่ประกาศ

รายละเอียด

หมายเหตุ

1 ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการส่งต่อทางพยาธิวิทยา 2022-02-15 15:42:00 ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการส่งต่อทางพยาธิวิทยา
2 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องฉายรังสีชนิดอัตราปริมาณรังสีสูงพิเศษ สำหรับเทคนิครังสีรักษาร่วมพิกัดพร้อมระบบภาพนำวิถีแบบสามมิติและแบบสเตอริโอสโคปิก 2022-02-15 10:35:46 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องฉายรังสีชนิดอัตราปริมาณรังสีสูงพิเศษ สำหรับเทคนิครังสีรักษาร่วมพิกัดพร้อมระบบภาพนำวิถีแบบสามมิติและแบบสเตอริโอสโคปิก
3 ประกาศคุณลักษณะเวชภัณฑ์ยา Everolimus 10 mg tab 2022-02-15 09:19:56 ประกาศคุณลักษณะเวชภัณฑ์ยา Everolimus 10 mg tab
4 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Everolimus 10 mg tab 2022-02-15 09:18:17 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Everolimus 10 mg tab
5 ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Piracetam 800 mg cap 2022-02-14 16:22:31 ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Piracetam 800 mg-cap
6 ร่างประกาศประกวดราคาเวชภัณฑ์ยา Piracetam 800 mg cap 2022-02-14 16:15:42 ร่างประกาศประกวดราคาเวชภัณฑ์ยา-Piracetam 800 mg cap
7 ประกาศร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเวชภัณฑ์ยา Piracetam 800 mg 2022-02-14 16:11:47 ประกาศร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเวชภัณฑ์ยา Piracetam 800 mg
8 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 1 รายการ 2022-02-14 16:08:50 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 1 รายการ
9 ประกาศประกวดราคา(e-bidding) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3 รายการ 2022-02-10 15:21:55 ประกาศประกวดราคา(e-bidding) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
10 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 2022-02-10 15:15:36 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ

Total 354 Record : 36 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] 15 [ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ] Next>>

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib