ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ รายละเอียด หมายเหตุ
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ioMeprol 350 mg 100 ml 2023-12-14 09:25:50 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ioMeprol 350 mg 100 ml
2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ioversol 300mg/mL 100 ml inj 2023-12-14 09:25:24 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ioversol 300mg/mL 100 ml inj
3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Iodised oil fluid 10 ml inj 2023-12-14 09:25:01 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Iodised oil fluid 10 ml inj
4 ประกาศเผยแพร่แผน เวชภัณฑ์ยา Ribociclib 200 mg tab 2023-12-14 09:24:36 ประกาศเผยแพร่แผน เวชภัณฑ์ยา Ribociclib 200 mg tab
5 ประกาศร่างประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจำนวน 45 รายการ 2023-12-13 17:59:52 ประกาศร่างประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจำนวน 45 รายการ
6 ประกาศร่างประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ HPV DNA test 2023-12-13 17:59:52 ประกาศร่างประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ HPV DNA test
7 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง เวชภัณฑ์ยา Olaparib 150 mg tablet จำนวน 2,520 tab 2023-12-13 14:19:43 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง เวชภัณฑ์ยา Olaparib 150 mg tablet จำนวน 2,520 tab
8 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง เวชภัณฑ์ยา Nimotuzumab 50 mg/10mL inj จำนวน 160 vial 2023-12-13 14:19:21 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง เวชภัณฑ์ยา Nimotuzumab 50 mg/10mL inj จำนวน 160 vial
9 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง เวชภัณฑ์ยา Eribulin 1 mg/2mL inj จำนวน 180 vial 2023-12-13 14:18:54 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง เวชภัณฑ์ยา Eribulin 1 mg/2mL inj จำนวน 180 vial
10 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง เวชภัณฑ์ยา Tegafur20+Gimeracil5.8+Oteracil19.6 tab จำนวน 4,480 cap และ เวชภัณฑ์ยา Tegafur25+Gimeracil7.25+Oteracil24.5 tab จำนวน 4,480 cap 2023-12-13 14:18:30 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง เวชภัณฑ์ยา Tegafur20+Gimeracil5.8+Oteracil19.6 tab จำนวน 4,480 cap และ เวชภัณฑ์ยา Tegafur25+Gimeracil7.25+Oteracil24.5 tab จำนวน 4,480 cap

Total 430 Record : 43 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] 15 [ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] Next>>

This template downloaded form free website templates