ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

NO.

หัวข้อประกาศ

วันที่ประกาศ

รายละเอียด

หมายเหตุ

1 ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง 2020-11-09 14:18:47 ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง
2 ประกาศราคาอ้างอิงเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง 2020-11-09 14:15:51 ประกาศราคาอ้างอิงเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง รพ.มะเร็งลพบุรี
3 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง 2020-11-09 14:14:22 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง
4 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซ์เรย์เต้านม ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง รพ.มะเร็งลพบุรี 2020-11-09 14:12:08 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซ์เรย์เต้านม ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง รพ.มะเร็งลพบุรี ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี
5 ประกาศราคาอ้างอิงเครื่องจี้เย็นพร้อมรถเข็นอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง 2020-11-05 14:20:07 ประกาศราคาอ้างอิงเครื่องจี้เย็นพร้อมรถเข็นอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่องโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
6 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องจี้เย็นพร้อมรถเข็นอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง 2020-11-05 14:19:06 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องจี้เย็นพร้อมรถเข็นอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
7 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Atezolizumab 1200 mg20 mL 2020-11-05 14:02:42 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Atezolizumab 1200 mg20 mL
8 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Iobitridol 350 sol 100 ml และเวชภัณฑ์ยา Iobitridol 350 sol 50 ml 2020-11-05 14:02:21 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Iobitridol 350 sol 100 ml และเวชภัณฑ์ยา Iobitridol 350 sol 50 ml
9 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Iodised oil fluid 10 ml inj 2020-11-05 14:01:53 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Iodised oil fluid 10 ml inj
10 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา ioversol 300 mg mL 100 mL inj และเวชภัณฑ์ยา ioversol 350 mg mL 100 mL inj 2020-11-05 14:01:12 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา ioversol 300 mg mL 100 mL inj และเวชภัณฑ์ยา ioversol 350 mg mL 100 mL inj

Total 438 Record : 44 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] 15 [ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ] Next>>

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib