ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

NO.

หัวข้อประกาศ

วันที่ประกาศ

รายละเอียด

หมายเหตุ

1 ราคากลางการจัดซื้อเข็มสลายมะเร็งด้วยคลื่น Microwave 2021-04-30 15:26:04 ราคากลางการจัดซื้อเข็มสลายมะเร็งด้วยคลื่น Microwave
2 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการการจัดเข็มสลายมะเร็งด้วยคลื่น Microwave 2021-04-30 15:25:46 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการการจัดเข็มสลายมะเร็งด้วยคลื่น Microwave
3 ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อเข็มสลายมะเร็งด้วยคลื่น Microwave 2021-04-30 15:25:22 ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อเข็มสลายมะเร็งด้วยคลื่น Microwave
4 ประกาศแผนจัดซื้อเตียงตรวจนรีเวชไฟฟ้า 2021-04-29 13:50:06 ประกาศแผนจัดซื้อเตียงตรวจนรีเวชไฟฟ้า
5 ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 2021-04-29 13:49:38 ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ
6 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Enzalutamide 40 mg cap 2021-04-28 11:57:19 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Enzalutamide 40 mg cap
7 ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องล้างระบบสูญญากาศ ขนาด 160 ลิตร 2021-04-27 09:18:27 ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องล้างระบบสูญญากาศ ขนาด 160 ลิตร
8 ร่างประกาศจัดซื้อเครื่องล้างระบบสูญญากาศ ขนาด 160 ลิตร 2021-04-27 09:17:49 ร่างประกาศจัดซื้อเครื่องล้างระบบสูญญากาศ ขนาด 160 ลิตร
9 ประกวดราคาซื้อ(e-bidding)เวชภัณฑ์ยา Capecitabine 500 mg tab 2021-04-26 16:06:57 ประกวดราคาซื้อ(e-bidding)เวชภัณฑ์ยา Capecitabine 500 mg tab
10 ประกวดราคาซื้อ(e-bidding)เวชภัณฑ์ยา Gemcitabine 1 g inj และเวชภัณฑ์ยา Gemcitabine 200 mg inj 2021-04-26 16:06:37 ประกวดราคาซื้อ(e-bidding)เวชภัณฑ์ยา Gemcitabine 1 g inj และเวชภัณฑ์ยา Gemcitabine 200 mg inj

Total 270 Record : 27 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] 15 [ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ] Next>>

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib