ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

NO.

หัวข้อประกาศ

วันที่ประกาศ

รายละเอียด

หมายเหตุ

1 ประกาศเผยแพร่แผนเวชภัณฑ์ยา Enzalutamide 40 mg cap 2021-04-26 15:30:25 ประกาศเผยแพร่แผนเวชภัณฑ์ยา Enzalutamide 40 mg cap
2 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Fluorouracil 1,000 mg/20 ml inj 2021-04-23 13:10:26 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Fluorouracil 1,000 mg/20 ml inj
3 ประกาศราคากลางการจัดซื้อเข็มสลายมะเร็งด้วยคลื่น Microwave 2021-04-23 13:09:21 ประกาศราคากลางการจัดซื้อเข็มสลายมะเร็งด้วยคลื่น Microwave
4 ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการการจัดเข็มสลายมะเร็งด้วยคลื่น Microwave 2021-04-23 13:08:30 ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการการจัดเข็มสลายมะเร็งด้วยคลื่น Microwave
5 ประกาศร่างประกวดราคาการจัดซื้อเข็มสลายมะเร็งด้วยคลื่น Microwave 2021-04-23 13:07:56 ประกาศร่างประกวดราคาการจัดซื้อเข็มสลายมะเร็งด้วยคลื่น Microwave
6 ประกาศคุณลักษณะเวชภัณฑ์ยา Fluorouracil 1,000 mg20 ml inj 2021-04-23 10:23:59 ประกาศคุณลักษณะเวชภัณฑ์ยา Fluorouracil 1,000 mg20 ml inj
7 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Fluorouracil 1,000 mg20 ml inj 2021-04-23 10:23:32 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Fluorouracil 1,000 mg20 ml inj
8 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจ พร้อมระบบปรับการช่วยหายใจตามความต้องการของผู้ป่วยและระบบจัดการข้อมูลผู้ป่วย 2021-04-22 10:21:40 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจ พร้อมระบบปรับการช่วยหายใจตามความต้องการของผู้ป่วยและระบบจัดการข้อมูลผู้ป่วย
9 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงโครงสร้างและย้ายเครื่องมือหน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อจำนวน 1 งาน 2021-04-21 16:07:18 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงโครงสร้างและย้ายเครื่องมือหน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อจำนวน 1 งาน
10 ร่างประกาศราคาจ้างเหมาปรับปรุงโครงสร้างและย้ายเครื่องมือหน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อจำนวน 1 งาน 2021-04-21 16:06:07 ร่างประกาศจ้างเหมาปรับปรุงโครงสร้างและย้ายเครื่องมือหน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อจำนวน 1 งาน

Total 270 Record : 27 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] 16 [ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ] Next>>

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib