ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

NO.

หัวข้อประกาศ

วันที่ประกาศ

รายละเอียด

หมายเหตุ

1 ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์หรือกาแรพทย์ จำนวน 3 รายการ 2022-02-10 15:15:27 ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์หรือกาแรพทย์ จำนวน 3 รายการ
2 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 2022-02-10 15:15:19 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ
3 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์เข็ม RFA สลายมะเร็งตั้งฉากกับเข็ม จำนวน 150 ชุด 2022-02-10 15:15:09 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์เข็ม RFA สลายมะเร็งตั้งฉากกับเข็ม จำนวน 150 ชุด
4 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์เข็มจี้สลายเซลล์มะเร็งด้วยความร้อนกระจายความร้อนขนานกับเข็มจำนวน 40 ชุด 2022-02-10 15:14:59 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์เข็มจี้สลายเซลล์มะเร็งด้วยความร้อนกระจายความร้อนขนานกับเข็มจำนวน 40 ชุด
5 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 2022-02-10 15:14:49 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
6 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์RENEGADE HI FLO จำนวน 50 อัน 2022-02-10 15:14:36 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์RENEGADE HI FLO จำนวน 50 อัน
7 ประกาศคุณลักษณะเวชภัณฑ์ยา Silymarin 200 Lecithin 300 tab 2022-02-09 16:09:55 ประกาศคุณลักษณะเวชภัณฑ์ยา Silymarin 200 Lecithin 300 tab
8 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Silymarin 200 Lecithin 300 tab 2022-02-09 11:05:42 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Silymarin 200 Lecithin 300 tab
9 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อ(e-bidding)เวชภัณฑ์ยา Silymarin200+Lecithin300 tab 2022-02-07 15:16:58 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อ(e-bidding)เวชภัณฑ์ยา Silymarin200+Lecithin300 tab
10 ร่างประกาศจัดซื้อเครื่องฉายรังสีชริดอัตราปริมาณรังสีสูงพิเศษ สำหรับเทคนิครังสีรักษาร่วมพิกัดพร้อมระบบภาพนำวิถีแบบสามมิติและแบบสเตอริโอสโคปิก 2022-02-04 16:26:27 ร่างประกาศจัดซื้อเครื่องฉายรังสีชริดอัตราปริมาณรังสีสูงพิเศษ สำหรับเทคนิครังสีรักษาร่วมพิกัดพร้อมระบบภาพนำวิถีแบบสามมิติและแบบสเตอริโอสโคปิก

Total 354 Record : 36 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] 16 [ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ] Next>>

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib