ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ รายละเอียด หมายเหตุ
1 ประกาศการเปิดเผยราคากลางเวชภัณฑ์ยา Nivolumab 100mg/10mL inj จำนวน 15 vial และ เวชภัณฑ์ยา Nivolumab 40mg/10mL inj จำนวน 30 vial 2023-12-13 14:18:03 ประกาศการเปิดเผยราคากลางเวชภัณฑ์ยา Nivolumab 100mg/10mL inj จำนวน 15 vial และ เวชภัณฑ์ยา Nivolumab 40mg/10mL inj จำนวน 30 vial
2 ประกาศการเปิดเผยราคากลางเวชภัณฑ์ยา Trastuzumab Emtansine 100 mg inj จำนวน 40 vial และ เวชภัณฑ์ยา Trastuzumab Emtansine 160 mg inj จำนวน 20 vial 2023-12-13 14:17:34 ประกาศการเปิดเผยราคากลางเวชภัณฑ์ยา Trastuzumab Emtansine 100 mg inj จำนวน 40 vial และ เวชภัณฑ์ยา Trastuzumab Emtansine 160 mg inj จำนวน 20 vial
3 ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น (EGD) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.3-5.4 mm working Channel 2.0 mm 2023-12-12 17:55:10 ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น (EGD) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.3-5.4 mm working Channel 2.0 mm
4 ประกาศราคากลางอ้างอิงจัดซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น (EGD) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.3-5.4 mm working Channel 2.0 mm 2023-12-12 17:54:18 ประกาศราคากลางอ้างอิงจัดซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น (EGD) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.3-5.4 mm working Channel 2.0 mm
5 ประกาศร่างประกวดราคาจัดซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น (EGD) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.3-5.4 mm working Channel 2.0 mm 2023-12-12 17:53:22 ประกาศร่างประกวดราคาจัดซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น (EGD) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.3-5.4 mm working Channel 2.0 mm
6 ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะกล้องส่องตรวจท่อน้ำดี (ERCP) ชนิดวิดิทัศน์ 2023-12-12 17:50:23 ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะกล้องส่องตรวจท่อน้ำดี (ERCP) ชนิดวิดิทัศน์
7 ประกาศราคากลางอ้างอิงจัดซื้อกล้องส่องตรวจท่อน้ำดี (ERCP) ชนิดวิดิทัศน์ 2023-12-12 17:49:28 ประกาศราคากลางอ้างอิงจัดซื้อกล้องส่องตรวจท่อน้ำดี (ERCP) ชนิดวิดิทัศน์
8 ประกาศร่างประกวดราคาจัดซื้อกล้องส่องตรวจท่อน้ำดี (ERCP) ชนิดวิดิทัศน์ 2023-12-12 17:48:08 ประกาศร่างประกวดราคาจัดซื้อกล้องส่องตรวจท่อน้ำดี (ERCP) ชนิดวิดิทัศน์
9 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยและกำจัดขยะเคมีขยะติดเชื้อ 2023-12-12 14:12:19 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยและกำจัดขยะเคมีขยะติดเชื้อ
10 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล ยี่ห้อ HOLOGIC รุ่น Dimensions (Tomo) เลขที่เครื่อง 81007121653 พร้อมหาตำแหน่งในการเจาะและตัดชิ้นเนื้อ 2023-12-08 18:38:37 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล ยี่ห้อ HOLOGIC รุ่น Dimensions (Tomo) เลขที่เครื่อง 81007121653 พร้อมหาตำแหน่งในการเจาะและตัดชิ้นเนื้อ

Total 430 Record : 43 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] 16 [ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] Next>>

This template downloaded form free website templates