ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

NO.

หัวข้อประกาศ

วันที่ประกาศ

รายละเอียด

หมายเหตุ

1 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา ioMeprol 350 mg 100 ml และเวชภัณฑ์ยา ioMeprol 350 mg 50 ml 2020-11-05 14:00:10 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา ioMeprol 350 mg 100 ml และเวชภัณฑ์ยา ioMeprol 350 mg 50 ml
2 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Cetuximab 100 mg20 ml inj 2020-11-05 13:59:43 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Cetuximab 100 mg20 ml inj
3 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Axitinib 5 mg tab 2020-11-05 13:59:20 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Axitinib 5 mg tab
4 รายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะ น้ำยาตรวจวิเคราะห์ HPV DNA test จำนวน ๑๗,๒๘๐ ชุด 2020-10-29 15:14:41 รายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะ น้ำยาตรวจวิเคราะห์ HPV DNA test จำนวน ๑๗,๒๘๐ ชุด
5 ประกาศประกวดราคา น้ำยาตรวจวิเคราะห์ HPV DNA test จำนวน ๑๗,๒๘๐ ชุด 2020-10-29 15:13:43 ประกาศประกวดราคา น้ำยาตรวจวิเคราะห์ HPV DNA test จำนวน ๑๗,๒๘๐ ชุด
6 ประกาศราคากลางอ้างอิงเครื่องเอ็กซ์เรย์เต้านมระบบดิจิตอล (Digital Mammography) โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2020-10-29 15:08:10 ประกาศราคากลางอ้างอิงเครื่องเอ็กซ์เรย์เต้านมระบบดิจิตอล (Digital Mammography) โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี จำนวน 1 เครื่อง
7 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซ์เรย์เต้านมระบบดิจิตอล (Digital Mammography) โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2020-10-29 15:07:47 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซ์เรย์เต้านมระบบดิจิตอล (Digital Mammography) โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี จำนวน 1 เครื่อง
8 ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเครื่องเอ็กซ์เรย์เต้านมระบบดิจิตอล(Digital Mammography) โรงพยาบาลมะเร็ง 2020-10-29 15:07:20 ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเครื่องเอ็กซ์เรย์เต้านมระบบดิจิตอล (Digital Mammography) โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี จำนวน 1 เครื่อง
9 ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 8 รายการ 2020-10-28 15:48:23 ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 8 รายการ
10 ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 6 รายการ 2020-10-28 15:47:52 ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 6 รายการ

Total 438 Record : 44 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] 16 [ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ] Next>>

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib