ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

NO.

หัวข้อประกาศ

วันที่ประกาศ

รายละเอียด

หมายเหตุ

1 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Pertuzumab 420 mg inj 2021-04-21 15:25:54 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Pertuzumab 420 mg inj
2 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Pertuzumab 600 mg+Trastu 600 mg10 mLSC 2021-04-21 15:25:33 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Pertuzumab 600 mg+Trastu 600 mg10 mLSC
3 ประกาศเผยแพร่แผนเวชภัณฑ์ยา Pertuzumab 420 mg inj 2021-04-21 10:33:24 ประกาศเผยแพร่แผนเวชภัณฑ์ยา Pertuzumab 420 mg inj
4 ประกาศเผยแพร่แผนเวชภัณฑ์ยา Pertuzumab 600 mg+Trastu 600 mg10 mLSC 2021-04-21 10:33:00 ประกาศเผยแพร่แผนเวชภัณฑ์ยา Pertuzumab 600 mg+Trastu 600 mg10 mLSC
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์จำนวน 3 รายการ 2021-04-19 15:57:08 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์จำนวน 3 รายการ
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ป้องกันรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการติดตั้งจัดการบริหารเครือข่ายแบบสำรอง 2021-04-19 11:15:22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ป้องกันรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการติดตั้งจัดการบริหารเครือข่ายแบบสำรอง
7 ประกาศคุณลักษณะเวชภัณฑ์ยา Capecitabine 500 mg tab 2021-04-09 15:39:57 ประกาศคุณลักษณะเวชภัณฑ์ยา Capecitabine 500 mg tab
8 ประกาศราคาอ้างอิงเวชภัณฑ์ยา Capecitabine 500 mg tab 2021-04-09 15:39:37 ประกาศราคาอ้างอิงเวชภัณฑ์ยา Capecitabine 500 mg tab
9 ประกาศจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Capecitabine 500 mg tab 2021-04-09 15:39:19 ประกาศจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Capecitabine 500 mg tab
10 ประกาศคุณลักษณะเวชภัณฑ์ยา Gemcitabine 1 g inj และเวชภัณฑ์ยา Gemcitabine 200 mg inj 2021-04-09 15:38:57 ประกาศคุณลักษณะเวชภัณฑ์ยา Gemcitabine 1 g inj และเวชภัณฑ์ยา Gemcitabine 200 mg inj

Total 270 Record : 27 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] 17 [ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ] Next>>

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib