ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ รายละเอียด หมายเหตุ
1 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจชนิด 2 เฟส และวัดค่าสัญญาณชีพผู้ป่วยพร้อมวัดภาควัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการหายใจออกแบบจอภาพสีพร้อมวัดคุณภาพของการกดหน้าอก 2023-12-08 15:51:44 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจชนิด 2 เฟส และวัดค่าสัญญาณชีพผู้ป่วยพร้อมวัดภาควัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการหายใจออกแบบจอภาพสีพร้อมวัดคุณภาพของการกดหน้าอก
2 ประกาศแผนดูแลและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เต้านม ยี่ห้อ Hologic 2023-12-08 15:48:47 ประกาศแผนดูแลและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เต้านม ยี่ห้อ Hologic รุ่น 3Dimensions เลขที่เครื่อง 3DM160700810 (พร้อมระบบ PSP PACS)
3 ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะจัดจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบใต้เพดาน 2023-12-06 18:08:32 ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะจัดจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบใต้เพดาน
4 ประกาศประกวดราคาจจัดจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบใต้เพดาน 2023-12-06 18:03:25 ประกาศประกวดราคาจจัดจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบใต้เพดาน
5 ประกาศแผนจัดจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบใต้เพดาน 2023-11-30 15:00:24 ประกาศแผนจัดจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบใต้เพดาน
6 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) พร้อมติดตั้ง 2023-11-30 14:57:03 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) พร้อมติดตั้ง
7 ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเครื่องกระตุกหัวใจชนิด 2 เฟส และวัดค่าสัญญาณชีพผู้ป่วยพร้อมวัดภาควัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการหายใจออกแบบจอภาพสีพร้อมวัดคุณภาพของการกดหน้าอก 2023-11-30 14:04:23 ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเครื่องกระตุกหัวใจชนิด 2 เฟส และวัดค่าสัญญาณชีพผู้ป่วยพร้อมวัดภาควัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการหายใจออกแบบจอภาพสีพร้อมวัดคุณภาพของการกดหน้าอก
8 ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจชนิด 2 เฟส และวัดค่าสัญญาณชีพผู้ป่วยพร้อมวัดภาควัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการหายใจออกแบบจอภาพสีพร้อมวัดคุณภาพของการกดหน้าอก 2023-11-30 14:02:56 ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจชนิด 2 เฟส และวัดค่าสัญญาณชีพผู้ป่วยพร้อมวัดภาควัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการหายใจออกแบบจอภาพสีพร้อมวัดคุณภาพของการกดหน้าอก
9 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจชนิด 2 เฟส และวัดค่าสัญญาณชีพผู้ป่วยพร้อมวัดภาควัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการหายใจออกแบบจอภาพสีพร้อมวัดคุณภาพของการกดหน้าอก 2023-11-30 14:01:33 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจชนิด 2 เฟส และวัดค่าสัญญาณชีพผู้ป่วยพร้อมวัดภาควัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการหายใจออกแบบจอภาพสีพร้อมวัดคุณภาพของการกดหน้าอก
10 ประกาศแผนจัดซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดวีดีทัศน์ แบบ Radial 2023-11-29 09:38:10 ประกาศแผนจัดซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดวีดีทัศน์ แบบ Radial

Total 430 Record : 43 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] 17 [ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] Next>>

This template downloaded form free website templates