ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

NO.

หัวข้อประกาศ

วันที่ประกาศ

รายละเอียด

หมายเหตุ

1 ประกาศเผยแพร่แผนเวชภัณฑ์ยา Atezolizumab 1200 mg20 mL 2020-10-28 15:11:02 ประกาศเผยแพร่แผนเวชภัณฑ์ยา Atezolizumab 1200 mg20 mL
2 ประกาศเผยแพร่แผนเวชภัณฑ์ยา Iobitridol 350 sol 100 ml และเวชภัณฑ์ยา Iobitridol 350 sol 50 ml 2020-10-28 15:10:39 ประกาศเผยแพร่แผนเวชภัณฑ์ยา Iobitridol 350 sol 100 ml และเวชภัณฑ์ยา Iobitridol 350 sol 50 ml
3 ประกาศเผยแพร่แผนเวชภัณฑ์ยา Iodised oil fluid 10 ml inj 2020-10-28 15:10:14 ประกาศเผยแพร่แผนเวชภัณฑ์ยา Iodised oil fluid 10 ml inj
4 ประกาศเผยแพร่แผนเวชภัณฑ์ยา ioversol 300 mg mL 100 mL inj และเวชภัณฑ์ยา ioversol 350 mg mL 100 mL inj 2020-10-28 15:09:51 ประกาศเผยแพร่แผนเวชภัณฑ์ยา ioversol 300 mg mL 100 mL inj และเวชภัณฑ์ยา ioversol 350 mg mL 100 mL inj
5 ประกาศเผยแพร่แผนเวชภัณฑ์ยา ioMeprol 350 mg 100 ml และเวชภัณฑ์ยา ioMeprol 350 mg 50 ml 2020-10-28 15:09:18 ประกาศเผยแพร่แผนเวชภัณฑ์ยา ioMeprol 350 mg 100 ml และเวชภัณฑ์ยา ioMeprol 350 mg 50 ml
6 ประกาศเผยแพร่แผนเวชภัณฑ์ยา Cetuximab 100 mg20 ml inj 2020-10-28 15:08:55 ประกาศเผยแพร่แผนเวชภัณฑ์ยา Cetuximab 100 mg20 ml inj
7 ประกาศเผยแพร่แผนเวชภัณฑ์ยา Axitinib 5 mg tab 2020-10-28 15:08:34 ประกาศเผยแพร่แผนเวชภัณฑ์ยา Axitinib 5 mg tab
8 ประกาศราคากลางน้ำยาตรวจวิเคราะห์ HPV DNA test จำนวน 17,280 ชุด 2020-10-28 15:00:01 ประกาศราคากลางน้ำยาตรวจวิเคราะห์ HPV DNA test จำนวน 17,280 ชุด
9 ประกาศจัดซื้อเครื่องตรวจสารกัมมันตรังสี 2020-10-27 14:22:27 ประกาศจัดซื้อเครื่องตรวจสารกัมมันตรังสี
10 ประกาศจัดซื้อเครื่องตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง 2020-10-27 14:22:06 ประกาศจัดซื้อเครื่องตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง

Total 438 Record : 44 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] 17 [ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ] Next>>

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib