ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

NO.

หัวข้อประกาศ

วันที่ประกาศ

รายละเอียด

หมายเหตุ

1 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Gemcitabine 1 g inj และเวชภัณฑ์ยา Gemcitabine 200 mg inj 2021-04-09 15:38:38 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Gemcitabine 1 g inj และเวชภัณฑ์ยา Gemcitabine 200 mg inj
2 ประกาศราคากลางการจัดซื้อเข็มสลายมะเร็งด้วยคลื่น Microwave 2021-04-09 13:31:42 ประกาศราคากลางการจัดซื้อเข็มสลายมะเร็งด้วยคลื่น Microwave
3 ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการการจัดเข็มสลายมะเร็งด้วยคลื่น Microwave 2021-04-09 13:31:15 ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการการจัดเข็มสลายมะเร็งด้วยคลื่น Microwave
4 ประกาศร่างประกวดราคาการจัดซื้อเข็มสลายมะเร็งด้วยคลื่น Microwave 2021-04-09 13:30:44 ประกาศร่างประกวดราคาการจัดซื้อเข็มสลายมะเร็งด้วยคลื่น Microwave
5 ประกาศราคากลางเครื่องช่วยหายใจพร้อมระบบปรับการช่วยหายใจตามความต้องการของผู้ป่วยและระบบจัดการข้อมูลผู้ป่วย 2021-04-08 16:16:46 ประกาศราคากลางเครื่องช่วยหายใจพร้อมระบบปรับการช่วยหายใจตามความต้องการของผู้ป่วยและระบบจัดการข้อมูลผู้ป่วย
6 ประกาศร่างรายละเอียดคุณลักษณะเครื่องช่วยหายใจพร้อมระบบปรับการช่วยหายใจตามความต้องการของผู้ป่วยและระบบจัดการข้อมูลผู้ป่วย 2021-04-08 16:16:11 ประกาศร่างรายละเอียดคุณลักษณะเครื่องช่วยหายใจพร้อมระบบปรับการช่วยหายใจตามความต้องการของผู้ป่วยและระบบจัดการข้อมูลผู้ป่วย
7 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจพร้อมระบบปรับการช่วยหายใจตามความต้องการของผู้ป่วยและระบบจัดการข้อมูลผู้ป่วย 2021-04-08 16:15:30 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจพร้อมระบบปรับการช่วยหายใจตามความต้องการของผู้ป่วยและระบบจัดการข้อมูลผู้ป่วย
8 ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารด้วยความถี่สูง 2021-04-05 14:45:41 ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารด้วยความถี่สูง
9 ราคากลางการจัดซื้อเข็มสลายมะเร็งด้วยคลื่น Microwave 2021-03-30 11:58:15 ราคากลางการจัดซื้อเข็มสลายมะเร็งด้วยคลื่น Microwave
10 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการการจัดเข็มสลายมะเร็งด้วยคลื่น Microwave 2021-03-30 11:57:49 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการการจัดเข็มสลายมะเร็งด้วยคลื่น Microwave

Total 270 Record : 27 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] 18 [ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ] Next>>

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib