ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ รายละเอียด หมายเหตุ
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องจ่ายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับการผ่าตัดผ่านกล้องทางช่องท้อง 2023-11-24 15:29:35 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องจ่ายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับการผ่าตัดผ่านกล้องทางช่องท้อง
2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องจี้และตัดใต้น้ำด้วยกระแสไฟฟ้าชนิดสองขั้ว(Bipolar Saline Resection) 2023-11-24 15:28:36 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องจี้และตัดใต้น้ำด้วยกระแสไฟฟ้าชนิดสองขั้ว(Bipolar Saline Resection)
3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Olaparib 150 mg tablet 2023-11-24 15:17:51 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Olaparib 150 mg tablet
4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Nimotuzumab 50 mg10mL inj 2023-11-24 15:17:22 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Nimotuzumab 50 mg10mL inj
5 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Eribulin 1 mg2mL inj 2023-11-24 15:17:02 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Eribulin 1 mg2mL inj
6 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Tegafur20+Gimeracil5.8+Oteracil19.6 tab 2023-11-24 15:16:31 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Tegafur20+Gimeracil5.8+Oteracil19.6 tab
7 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Nivolumab 100mg10mL inj 2023-11-24 15:16:06 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Nivolumab 100mg10mL inj
8 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Trastuzumab Emtansine 100 mg inj 2023-11-24 15:15:38 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Trastuzumab Emtansine 100 mg inj
9 ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์เม็ดเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา 2023-11-24 13:36:41 ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์เม็ดเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา
10 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานและทรัพย์สินภายในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2023-11-23 13:18:37 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานและทรัพย์สินภายในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

Total 430 Record : 43 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] 18 [ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] Next>>

This template downloaded form free website templates