ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ รายละเอียด หมายเหตุ
1 ประกาศราคากลางจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานและทรัพย์สินภายในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2023-11-22 16:12:03 ประกาศราคากลางจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานและทรัพย์สินภายในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
2 ประกาศคุณลักษณะจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานและทรัพย์สินภายในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2023-11-22 16:11:16 ประกาศคุณลักษณะจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานและทรัพย์สินภายในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
3 ประกาศแผนจัดซื้อกล้องส่องตรวจความผิดปกติบริเวณปากมดลูก พร้อมระบบแสดงผลและจัดการข้อมูลผู้ป่วย 2023-11-22 12:54:37 ประกาศแผนจัดซื้อกล้องส่องตรวจความผิดปกติบริเวณปากมดลูก พร้อมระบบแสดงผลและจัดการข้อมูลผู้ป่วย
4 ประกาศแผนจัดซื้อกล้องส่องปอดและหลอดลม (Bronchoscope) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.8-4.9 mm. working channel 2.2 mm. จำนวน 1 ชุด 2023-11-20 14:47:05 ประกาศแผนจัดซื้อกล้องส่องปอดและหลอดลม (Bronchoscope) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.8-4.9 mm. working channel 2.2 mm. จำนวน 1 ชุด
5 ประกาศแผนจัดซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนตัว (EGD) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.3-5.4 mm. working channel 2.0 mm. 2023-11-17 18:19:23 ประกาศแผนจัดซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนตัว (EGD) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.3-5.4 mm. working channel 2.0 mm.
6 ประกาศแผนจัดซื้อกล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดี (ERCP) ชนิดวิดีทัศน์ 2023-11-17 18:16:37 ประกาศแผนจัดซื้อกล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดี (ERCP) ชนิดวิดีทัศน์
7 ประกาศร่างประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์เม็ดเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา 2023-11-17 09:24:49 ประกาศร่างประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์เม็ดเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา
8 ประกาศราคากลางเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์เม็ดเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา 2023-11-17 09:15:29 ประกาศราคากลางเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์เม็ดเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา
9 ประกาศขอบเขตของการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์เม็ดเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา 2023-11-17 09:15:01 ประกาศขอบเขตของการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์เม็ดเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา
10 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง 2023-11-15 18:14:57 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง

Total 430 Record : 43 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] 19 [ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] Next>>

This template downloaded form free website templates