ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

NO.

หัวข้อประกาศ

วันที่ประกาศ

รายละเอียด

หมายเหตุ

1 ประกาศร่างประกวดราคาการจัดซื้อเข็มสลายมะเร็งด้วยคลื่น Microwave 2021-03-30 11:57:18 ประกาศร่างประกวดราคาการจัดซื้อเข็มสลายมะเร็งด้วยคลื่น Microwave
2 ประกาศร่างประกาศจัดซื่อเครื่องล้างระบบสูญญากาศขนาด 160 ลิตร 2021-03-30 11:53:52 ประกาศร่างประกาศจัดซื่อเครื่องล้างระบบสูญญากาศขนาด 160 ลิตร
3 ประกาศร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องล้างระบบสูญญากาศขนาด 160 ลิตร 2021-03-30 11:53:09 ประกาศร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องล้างระบบสูญญากาศขนาด 160 ลิตร
4 ประกาศราคากลางอ้างอิงเครื่องล้างระบบสูญญากาศขนาด 160 ลิตร 2021-03-30 11:52:32 ประกาศราคากลางอ้างอิงเครื่องล้างระบบสูญญากาศขนาด 160 ลิตร
5 ประกาศแผนจัดซื้อระบบกระจายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 2021-03-24 15:39:41 ประกาศแผนจัดซื้อระบบกระจายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 2021-03-24 15:38:30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
7 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ป้องกันรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการติดตั้งจัดการบริหารเครือข่ายแบบสำรอง 2021-03-24 10:41:05 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ป้องกันรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการติดตั้งจัดการบริหารเครือข่ายแบบสำรอง
8 ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารด้วยคลื่นความถี่สูง 2021-03-22 15:45:26 ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารด้วยคลื่นความถี่สูง
9 ประกาศร่างประกวดราคากล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารด้วยคลื่นความถี่สูง 2021-03-22 15:44:10 ประกาศร่างประกวดราคากล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารด้วยคลื่นความถี่สูง
10 ประกาศราคากลางกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารด้วยคลื่นความถี่สูง 2021-03-22 15:44:03 ประกาศราคากลางกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารด้วยคลื่นความถี่สูง

Total 270 Record : 27 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] 19 [ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ] Next>>

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib