ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

NO.

หัวข้อประกาศ

วันที่ประกาศ

รายละเอียด

หมายเหตุ

1 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการส่งต่อทางศัลยพยาธิ (ชิ้นเนื้อ) 2021-03-01 14:00:18 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการส่งต่อทางศัลยพยาธิ (ชิ้นเนื้อ)
2 ประกวดราคาซื้อ(e-bidding)เวชภัณฑ์ยา IRINOtecan HCI 100 mg inj และเวชภัณฑ์ยา IRINOtecan HCI 40 mg inj 2021-02-23 16:30:17 ประกวดราคาซื้อ(e-bidding)เวชภัณฑ์ยา IRINOtecan HCI 100 mg inj และเวชภัณฑ์ยา IRINOtecan HCI 40 mg inj
3 ประกวดราคาซื้อ(e-bidding)เวชภัณฑ์ยา Fulvestrant 250 mg/5 ml inj 2021-02-23 16:29:22 ประกวดราคาซื้อ(e-bidding)เวชภัณฑ์ยา Fulvestrant 250 mg/5 ml inj
4 ประกวดราคาซื้อ(e-bidding)เวชภัณฑ์ยา Anastrozole 1 mg tab 2021-02-23 16:29:03 ประกวดราคาซื้อ(e-bidding)เวชภัณฑ์ยา Anastrozole 1 mg tab
5 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 2021-02-23 15:50:01 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
6 ประกาศราคากลางราคาอ้างอิง วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 2021-02-23 15:49:40 ประกาศราคากลางราคาอ้างอิง วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
7 ประกาศประกวดราคา E-bding วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 2021-02-23 15:48:39 ประกาศประกวดราคา E-bding วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เข็ม RFA สลายมะเร็งขนานกับเข็ม จำนวน 50 ชุด 2021-02-23 15:48:13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เข็ม RFA สลายมะเร็งขนานกับเข็ม จำนวน 50 ชุด
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา RENEGADE HI FLO จำนวน 150 อัน 2021-02-23 15:47:48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา RENEGADE HI FLO จำนวน 150 อัน
10 ประกาศแผนจัดซื้อชุดอุปกรณ์ป้องกันรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคมพิวเตอร์และการติดตั้งจัดการบริหารเครือข่ายแบบสำรอง จำนวน 1 ชุด 2021-02-23 15:22:42 ประกาศแผนจัดซื้อชุดอุปกรณ์ป้องกันรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคมพิวเตอร์และการติดตั้งจัดการบริหารเครือข่ายแบบสำรอง จำนวน 1 ชุด

Total 438 Record : 44 Page : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ] Next>>

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib