ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

NO.

หัวข้อประกาศ

วันที่ประกาศ

รายละเอียด

หมายเหตุ

1 แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Pancreatin 40000 iu cap 2021-10-20 15:44:15 แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Pancreatin 40000 iu cap
2 แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Paclitaxel 100 mg inj และเวชภัณ 2021-10-20 15:43:44 แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Paclitaxel 100 mg inj และเวชภัณฑ์ยา Paclitaxel 300 mg inj
3 แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Lapatinib 250 mg tab 2021-10-20 15:42:35 แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Lapatinib 250 mg tab
4 แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Dabrafenib 75 mg cap 2021-10-20 15:42:10 แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Dabrafenib 75 mg cap
5 แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Trastuzumab Emtansine 100 mg injและเวชภัณฑ์ยา Trastuzumab Emtansine 160 mg inj 2021-10-19 15:38:54 แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Trastuzumab Emtansine 100 mg injและเวชภัณฑ์ยา Trastuzumab Emtansine 160 mg inj
6 แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Trastuzumab 600 mg5 ml vial Subcutaneous 2021-10-19 15:37:53 แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Trastuzumab 600 mg5 ml vial Subcutaneous
7 แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Tegafur 20+Gimeracil 5.8+Oteracil 19.6 tab และ Tegafur 25+Gimeracil 7.25+Oteracil 24.5 tab 2021-10-19 15:37:26 แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Tegafur 20+Gimeracil 5.8+Oteracil 19.6 tab และ Tegafur 25+Gimeracil 7.25+Oteracil 24.5 tab
8 แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Pertuzumab 600 mg+Trastu 600 mg10 ml SC 2021-10-19 15:34:59 แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Pertuzumab 600 mg+Trastu 600 mg10 ml SC
9 แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Pertuzumab 420 mg inj 2021-10-19 15:34:18 แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Pertuzumab 420 mg inj
10 แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Axitinib 1 mg tab และเวชภัณฑยา Axitinib 5 mg tab 2021-10-19 15:33:46 แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Axitinib 1 mg tab และเวชภัณฑ์ยา Axitinib 5 mg tab

Total 270 Record : 27 Page : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ] Next>>

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib