ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

NO.

หัวข้อประกาศ

วันที่ประกาศ

รายละเอียด

หมายเหตุ

1 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ HPV DNA test 2022-08-05 14:57:14 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ HPV DNA test
2 ประกาศราคากลางน้ำยาตรวจวิเคราะห์ HPV DNA test 2022-08-05 14:56:24 ประกาศราคากลางน้ำยาตรวจวิเคราะห์ HPV DNA test
3 เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหิ้วถือ 2 หัวตรวจ 2022-08-02 11:40:38 เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหิ้วถือ 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง
4 ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาสลบในลมหายใจออก 2022-08-02 11:38:18 ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาสลบในลมหายใจออก จำนวน 1 เครื่อง
5 ประกาศแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Pemetrexed disodium 500 mg Powder for Injection 2022-07-27 13:21:58 ประกาศแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Pemetrexed disodium 500 mg Powder for Injection
6 ประกาศแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Nivolumab 100 mg,10 ml inj 2022-07-27 13:21:31 ประกาศแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Nivolumab 100 mg,10 ml inj
7 ประกาศแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Ipilimumab 50 mg inj 2022-07-27 13:21:06 ประกาศแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Ipilimumab 50 mg inj
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา Trastuzumab 600 mg5 ml Vial Subcutaneous 2022-07-25 15:33:20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา Trastuzumab 600 mg5 ml Vial Subcutaneous
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา Pembrolizumab 100 mg4 ml inj 2022-07-25 15:32:44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา Pembrolizumab 100 mg4 ml inj
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา Ceritinib 150 mg tab 2022-07-25 15:32:17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา Ceritinib 150 mg tab

Total 354 Record : 36 Page : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ] Next>>

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib