ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ รายละเอียด หมายเหตุ
1 ประกาศแผนจัดจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล ยี่ห้อง Hologic รุ่น 3Dimensions (Tomo) เลขที่เครื่อง 81007121653 พร้อมเครื่องหาตำแหน่งในการเจาะและตัดชิ้นเนื้อ 2023-11-13 15:30:27 ประกาศแผนจัดจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล ยี่ห้อง Hologic รุ่น 3Dimensions (Tomo) เลขที่เครื่อง 81007121653 พร้อมเครื่องหาตำแหน่งในการเจาะและตัดชิ้นเนื้อ
2 ประกาศแผนจัดจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล ยี่ห้อง Hologic รุ่น 3Dimension เลขที่เครื่อง 3DM160700810 ( พร้อมระบบ PDP PACS ) 2023-11-13 15:28:15 ประกาศแผนจัดจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล ยี่ห้อง Hologic รุ่น 3Dimension เลขที่เครื่อง 3DM160700810 ( พร้อมระบบ PDP PACS )
3 ประกาศแผนจัดซื้อระบบจัดเก็บและกระจายภาพทางการแพทย์ส่วนกลาง 2023-11-08 18:09:06 ประกาศแผนจัดซื้อระบบจัดเก็บและกระจายภาพทางการแพทย์ส่วนกลาง
4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการส่งต่อสำหรับรายการ EGFR 2023-11-08 18:07:00 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการส่งต่อสำหรับรายการ EGFR
5 ประกาศประกวดราคา(e-bidding)จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานและทรัพย์สินภายในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2023-11-07 10:55:34 ประกาศประกวดราคา(e-bidding)จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานและทรัพย์สินภายในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
6 ประกาศคุณลักษณะจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานและทรัพย์สินภายในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2023-11-07 10:54:44 ประกาศคุณลักษณะจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานและทรัพย์สินภายในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
7 ประกาศราคากลางจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานและทรัพย์สินภายในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2023-11-07 10:53:31 ประกาศราคากลางจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานและทรัพย์สินภายในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
8 ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิด 2 เฟส และวัดค่าสัญญาณชีพผู้ป่วยพร้อมวัดภาควัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการหายใจออกแบบจอภาพสี พร้อมวัดคุณภาพของการกดหน้าอก 2023-11-06 15:31:43 ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิด 2 เฟส และวัดค่าสัญญาณชีพผู้ป่วยพร้อมวัดภาควัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการหายใจออกแบบจอภาพสี พร้อมวัดคุณภาพของการกดหน้าอก
9 ประกาศประกวดราคา(e-bidding)จ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะเคมี/ขยะติดเชื้อ 2023-10-27 16:08:28 ประกาศประกวดราคา(e-bidding)จ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะเคมี/ขยะติดเชื้อ
10 ประกาศแผนการจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ HPV DNA test 2023-10-26 16:21:36 ประกาศแผนการจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ HPV DNA test

Total 430 Record : 43 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] 20 [ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] Next>>

This template downloaded form free website templates