ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

NO.

หัวข้อประกาศ

วันที่ประกาศ

รายละเอียด

หมายเหตุ

1 ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Anastrozole 1 mg tab - 041063.pdf 2020-10-02 15:06:23 ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Anastrozole 1 mg tab - 041063.pdf
2 ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา vinORELbine 10 mg inj (Navelbine) 2020-10-02 15:05:46 ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา vinORELbine 10 mg inj (Navelbine)
3 ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Trastuzumab 150 mg inj และเวชภัณฑ์ยา Trastuzumab 450 mg inj 2020-10-02 15:05:14 ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Trastuzumab 150 mg inj และเวชภัณฑ์ยา Trastuzumab 450 mg inj
4 ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Tamoxifen citrate 20 mg tab 2020-10-02 15:04:49 ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Tamoxifen citrate 20 mg tab
5 ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Silymarin200+Lecithin300 tab 2020-10-02 15:04:13 ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Silymarin200+Lecithin300 tab
6 ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Rosuvastatin 10 mg tab และเวชภัณฑ์ยา Rosuvastatin 20 mg tab 2020-10-02 15:03:44 ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Rosuvastatin 10 mg tab และเวชภัณฑ์ยา Rosuvastatin 20 mg tab
7 ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Piracetam 800 mg cap 2020-10-02 15:03:18 ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Piracetam 800 mg cap
8 ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Pemetrexed 100 mg inj และเวชภัณฑ์ยา Pemetrexed disodium 500 mg pow inj 2020-10-02 15:02:38 ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Pemetrexed 100 mg inj และเวชภัณฑ์ยา Pemetrexed disodium 500 mg pow inj
9 ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Paclitaxel 100 mg inj และเวชภัณฑ์ยา Paclitaxel 300 mg inj 2020-10-02 15:02:01 ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Paclitaxel 100 mg inj และเวชภัณฑ์ยา Paclitaxel 300 mg inj
10 ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Oxaliplatin 100 mg inj และเวชภัณฑ์ยา Oxaliplatin 50 mg inj 2020-10-02 15:01:21 ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Oxaliplatin 100 mg inj และเวชภัณฑ์ยา Oxaliplatin 50 mg inj

Total 438 Record : 44 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] 20 [ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ] Next>>

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib