ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

NO.

หัวข้อประกาศ

วันที่ประกาศ

รายละเอียด

หมายเหตุ

1 ประกาศแผนจัดซื้อกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารด้วยคลื่นความถี่สูง 2021-03-22 15:42:49 ประกาศแผนจัดซื้อกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารด้วยคลื่นความถี่สูง
2 ราคากลางการจัดซื้อน้ำยา HPV DNA test 2021-03-18 13:26:03 ราคากลางการจัดซื้อน้ำยา HPV DNA test
3 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการการจัดซื้อน้ำยา HPV DNA test 2021-03-18 13:25:40 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการการจัดซื้อน้ำยา HPV DNA test
4 ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อน้ำยา HPV DNA test 2021-03-18 13:25:20 ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อน้ำยา HPV DNA test
5 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ป้องกันรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการติดตั้งจัดการบริหารเครือข่ายแบบสำรอง 2021-03-15 16:25:57 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ป้องกันรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการติดตั้งจัดการบริหารเครือข่ายแบบสำรอง
6 ประกาศร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะชุดอุปกรณ์ป้องกันรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการติดตั้งจัดการบริหารเครือข่ายแบบสำรอง 2021-03-15 16:24:58 ประกาศร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะชุดอุปกรณ์ป้องกันรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการติดตั้งจัดการบริหารเครือข่ายแบบสำรอง
7 ประกาศร่างราคาอ้างอิงชุดอุปกรณ์ป้องกันรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการติดตั้งจัดการบริหารเครือข่ายแบบสำรอง 2021-03-15 16:22:03 ประกาศร่างราคาอ้างอิงชุดอุปกรณ์ป้องกันรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการติดตั้งจัดการบริหารเครือข่ายแบบสำรอง
8 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 2021-03-15 16:19:15 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
9 ประกาศราคากลางการจัดซื้อน้ำยา HPV DNA test 2021-03-12 11:58:24 ประกาศราคากลางการจัดซื้อน้ำยา HPV DNA test
10 ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการการจัดซื้อน้ำยา HPV DNA test 2021-03-12 11:57:49 ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการการจัดซื้อน้ำยา HPV DNA test

Total 270 Record : 27 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] 20 [ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ] Next>>

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib