ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

NO.

หัวข้อประกาศ

วันที่ประกาศ

รายละเอียด

หมายเหตุ

1 ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา lopamidol 370 mg 100 ml 2020-10-02 15:00:46 ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา lopamidol 370 mg 100 ml
2 ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา lmatinib 400 mg tab 2020-10-02 15:00:11 ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา lmatinib 400 mg tab
3 ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา IRINOtecan HCl 100 mg inj และเวชภัณฑ์ยา IRINOtecan HCl 40 mg inj 2020-10-02 14:59:37 ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา IRINOtecan HCl 100 mg inj และเวชภัณฑ์ยา IRINOtecan HCl 40 mg inj
4 ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Gemcitabine 1 g inj และเวชภัณฑ์ยา Gemcitabine 200 mg inj 2020-10-02 14:58:54 ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Gemcitabine 1 g inj และเวชภัณฑ์ยา Gemcitabine 200 mg inj
5 ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Fluorouracil 1,000 mg20 ml inj 2020-10-02 14:58:12 ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Fluorouracil 1,000 mg20 ml inj
6 ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Enoxaparin sodium 60 mg0.6 ml syr 2020-10-02 14:57:35 ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Enoxaparin sodium 60 mg0.6 ml syr
7 ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา CARBplatin 150 mg inj และเวชภัณฑ์ยา CARBOplatin 450 mg inj 2020-10-02 14:57:00 ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา CARBplatin 150 mg inj และเวชภัณฑ์ยา CARBOplatin 450 mg inj
8 ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Capecitabine 500 mg tab 2020-10-02 14:56:30 ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Capecitabine 500 mg tab
9 แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์า Pembrolizumab 100 mg4 mL inj 2020-10-02 14:56:00 แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์า Pembrolizumab 100 mg4 mL inj
10 แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Trastuzumab Emtansine 100 mg inj , 160 mg inj 2020-10-02 14:55:24 แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Trastuzumab Emtansine 100 mg inj , 160 mg inj

Total 438 Record : 44 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] 21 [ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ] Next>>

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib