ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

NO.

หัวข้อประกาศ

วันที่ประกาศ

รายละเอียด

หมายเหตุ

1 ประกาศร่างประกวดราคาการจัดซื้อน้ำยา HPV DNA test 2021-03-12 11:57:29 ประกาศร่างประกวดราคาการจัดซื้อน้ำยา HPV DNA test
2 ประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้จำนวน 6 หมวด 2021-03-12 11:33:59 ประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้จำนวน 6 หมวด
3 ประกวดราคาซื้อเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง 2021-03-12 11:32:55 ประกวดราคาซื้อเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง
4 ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ 2021-03-11 15:08:45 ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ
5 ประกาศราคากลางอาหารคนไข้ 2021-03-05 09:57:24 ประกาศราคากลางอาหารคนไข้
6 ราคากลางเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง 2021-03-05 09:56:53 ราคากลางเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง
7 ประกาศร่างประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ 2021-03-05 09:56:28 ประกาศร่างประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้
8 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจน 2021-03-05 09:56:02 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจน
9 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Trametinib 2 mg tab 2021-03-05 09:52:50 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Trametinib 2 mg tab
10 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Gemcitabine 1 g inj, 200 mg inj 2021-03-05 09:52:30 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Gemcitabine 1 g inj, 200 mg inj

Total 270 Record : 27 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] 21 [ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ] Next>>

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib