ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ รายละเอียด หมายเหตุ
1 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะเคมีขยะติดเชื้อ 2023-10-18 18:18:18 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะเคมีขยะติดเชื้อ
2 ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะจัดจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะเคมีขยะติดเชื้อ 2023-10-18 17:45:11 ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะจัดจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะเคมีขยะติดเชื้อ
3 ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะเคมีขยะติดเชื้อ 2023-10-18 17:42:06 ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะเคมีขยะติดเชื้อ
4 ประกาศประกวดราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบใต้เพดานของอาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น 2023-10-18 17:00:33 ประกาศประกวดราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบใต้เพดานของอาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น
5 ประกาศประกวดราคา(e-bidding)จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานและทรัพย์สินภายในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2023-10-18 15:17:59 ประกาศประกวดราคา(e-bidding)จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานและทรัพย์สินภายในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
6 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะเคมีขยะติดเชื้อ 2023-10-12 14:24:46 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะเคมีขยะติดเชื้อ
7 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานและทรัพย์สินภายในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2023-10-11 16:13:25 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานและทรัพย์สินภายในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
8 ประกาศคุณลักษณะจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานและทรัพย์สินภายในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2023-10-09 16:11:49 ประกาศคุณลักษณะจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานและทรัพย์สินภายในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
9 ประกาศราคากลางจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานและทรัพย์สินภายในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2023-10-09 16:11:07 ประกาศราคากลางจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานและทรัพย์สินภายในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
10 ประกวดราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์ระบบเครือข่ายหลัก (Intelling Network Infastructure) 2023-10-05 10:31:48 ประกวดราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์ระบบเครือข่ายหลัก (Intelling Network Infastructure)

Total 430 Record : 43 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] 21 [ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] Next>>

This template downloaded form free website templates