ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ รายละเอียด หมายเหตุ
1 ประกวดราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ DR Backup 2023-10-05 10:27:55 ประกวดราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ DR Backup
2 ประกวดราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Hyper Converged Infrastructure 2023-10-05 10:26:34 ประกวดราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Hyper Converged Infrastructure
3 ประกาศประกวดราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์อุปกรณ์กระจายสัญญาณและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2023-10-05 10:24:08 ประกาศประกวดราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์อุปกรณ์กระจายสัญญาณและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
4 ประกาศเผยแพร่แผนเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์เม็ดเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา 2023-10-02 17:13:22 ประกาศเผยแพร่แผนเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์เม็ดเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา
5 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานและทรัพย์สินภายในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2023-09-29 08:29:05 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานและทรัพย์สินภายในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
6 ประกาศราคากลางจัดจ้างดูแลและบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์ระบบเครือข่ายหลัก 2023-09-28 17:12:05 ประกาศราคากลางจัดจ้างดูแลและบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์ระบบเครือข่ายหลัก
7 ประกาศราคากลางจัดจ้างดูแลและบำรุงรักษาห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ DR Backup 2023-09-28 17:10:21 ประกาศราคากลางจัดจ้างดูแลและบำรุงรักษาห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ DR Backup
8 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์อุปกรณ์กระจายสัญญาณและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2023-09-28 17:08:59 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์อุปกรณ์กระจายสัญญาณและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
9 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์ระบบเครือข่ายหลัก 2023-09-28 17:05:55 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์ระบบเครือข่ายหลัก
10 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 2023-09-28 17:04:41 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Hyper Converged Infrastructure

Total 430 Record : 43 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] 22 [ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] Next>>

This template downloaded form free website templates