ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

NO.

หัวข้อประกาศ

วันที่ประกาศ

รายละเอียด

หมายเหตุ

1 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Dabrafenib 50 mg cap 2021-03-05 09:52:04 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Dabrafenib 50 mg cap
2 ประกาศเผยแพร่แผนน้ำยาตรวจวิเคราะห์ HPV DNA test จำนวน 17,280 ชุด 2021-03-01 15:24:05 ประกาศเผยแพร่แผนน้ำยาตรวจวิเคราะห์ HPV DNA test จำนวน 17,280 ชุด
3 รายละเอียดคุณลักษณะการจ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการส่งต่อทางศัลยพยาธิ (ชิ้นเนื้อ) จำนวน 1 งาน (105 รายการ) 2021-03-01 14:00:55 รายละเอียดคุณลักษณะการจ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการส่งต่อทางศัลยพยาธิ (ชิ้นเนื้อ) จำนวน 1 งาน (105 รายการ)
4 ราคากลางจ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการส่งต่อทางศัลยพยาธิ (ชิ้นเนื้อ) จำนวน 1 งาน (105 รายการ) 2021-03-01 14:00:41 ราคากลางจ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการส่งต่อทางศัลยพยาธิ (ชิ้นเนื้อ) จำนวน 1 งาน (105 รายการ)
5 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการส่งต่อทางศัลยพยาธิ (ชิ้นเนื้อ) 2021-03-01 14:00:18 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการส่งต่อทางศัลยพยาธิ (ชิ้นเนื้อ)
6 ประกวดราคาซื้อ(e-bidding)เวชภัณฑ์ยา IRINOtecan HCI 100 mg inj และเวชภัณฑ์ยา IRINOtecan HCI 40 mg inj 2021-02-23 16:30:17 ประกวดราคาซื้อ(e-bidding)เวชภัณฑ์ยา IRINOtecan HCI 100 mg inj และเวชภัณฑ์ยา IRINOtecan HCI 40 mg inj
7 ประกวดราคาซื้อ(e-bidding)เวชภัณฑ์ยา Fulvestrant 250 mg/5 ml inj 2021-02-23 16:29:22 ประกวดราคาซื้อ(e-bidding)เวชภัณฑ์ยา Fulvestrant 250 mg/5 ml inj
8 ประกวดราคาซื้อ(e-bidding)เวชภัณฑ์ยา Anastrozole 1 mg tab 2021-02-23 16:29:03 ประกวดราคาซื้อ(e-bidding)เวชภัณฑ์ยา Anastrozole 1 mg tab
9 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 2021-02-23 15:50:01 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
10 ประกาศราคากลางราคาอ้างอิง วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 2021-02-23 15:49:40 ประกาศราคากลางราคาอ้างอิง วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

Total 270 Record : 27 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] 22 [ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ] Next>>

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib