ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

NO.

หัวข้อประกาศ

วันที่ประกาศ

รายละเอียด

หมายเหตุ

1 แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Tegafur20 Gimeracil5.8 Oteracil19.6 tab , Tegafur25 Gimeracil7.25 Oteracil24.5 tab 2020-10-02 14:54:43 แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Tegafur20 Gimeracil5.8 Oteracil19.6 tab , Tegafur25 Gimeracil7.25 Oteracil24.5 tab
2 แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Ribociclib 200 mg tab 2020-10-02 14:54:12 แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Ribociclib 200 mg tab
3 แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Regorafenib 40 mg tab 2020-10-02 14:53:34 แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Regorafenib 40 mg tab
4 แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Ramucirumab 100 mg10 mL inj , 500 mg50 mL inj 2020-10-02 14:53:00 แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Ramucirumab 100 mg10 mL inj , 500 mg50 mL inj
5 แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Panitumumab 100 mg5 mL inj 2020-10-02 14:51:45 แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Panitumumab 100 mg5 mL inj
6 แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Olaparib 50 mg cap 2020-10-02 14:51:21 แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Olaparib 50 mg cap
7 แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Nivolumab 100 mg10 mL inj , 40 mg4 mL inj 2020-10-02 14:50:39 แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Nivolumab 100 mg10 mL inj , 40 mg4 mL inj
8 แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Nimotuzumab 50 mg10 ml inj 2020-10-02 14:50:06 แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Nimotuzumab 50 mg10 ml inj
9 แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา LAPAtinib 250 mg tab 2020-10-02 14:49:30 แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา LAPAtinib 250 mg tab
10 แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Epoetin BETA 30,000 iu syr 2020-10-02 14:49:01 แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Epoetin BETA 30,000 iu syr

Total 438 Record : 44 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] 22 [ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ] Next>>

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib