ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

NO.

หัวข้อประกาศ

วันที่ประกาศ

รายละเอียด

หมายเหตุ

1 แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Afatinib 20 mg tab 2020-10-02 14:48:19 แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Afatinib 20 mg tab
2 แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Pertuzumab 420 mg inj 2020-09-30 14:52:18 แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Pertuzumab 420 mg inj
3 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องศูนย์คอมพิวเตอร์จำนวน 1 งาน 2020-09-29 13:54:31 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องศูนย์คอมพิวเตอร์จำนวน 1 งาน รายละเอียดตามเอกสารแนบ
4 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงห้องศูนย์คอมพิวเตอร์จำนวน 1 งาน 2020-09-29 13:53:52 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงห้องศูนย์คอมพิวเตอร์จำนวน 1 งาน รายละเอียดตามเอกสารแนบ
5 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างดูแลและบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์อุปกรณ์กระจายสัญญาณและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2020-09-23 13:56:15 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างดูแลและบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์อุปกรณ์กระจายสัญญาณและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
6 ประกาศราคากลางจ้างดูแลและบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์อุปกรณ์กระจายสัญญาณและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2020-09-23 13:54:42 ประกาศราคากลางจ้างดูแลและบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์อุปกรณ์กระจายสัญญาณและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
7 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างดูแลและบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์อุปกรณ์กระจายสัญญาณและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2020-09-17 14:47:33 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างดูแลและบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์อุปกรณ์กระจายสัญญาณและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
8 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานและทรัพย์สินภายในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2020-09-09 13:07:50 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานและทรัพย์สินภายในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
9 ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ จำนวน 6 หมวด 2020-08-31 11:15:10 ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ จำนวน 6 หมวด
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมขนาดเล็กชนิดวิดีทัศน์ 2020-08-27 15:51:10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมขนาดเล็กชนิดวิดีทัศน์

Total 438 Record : 44 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] 23 [ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ] Next>>

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib