ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ รายละเอียด หมายเหตุ
1 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ DR Backup 2023-09-28 17:00:16 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ DR Backup
2 ประกาศราคากลางจัดจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Hyper Converged Infrastructure 2023-09-28 16:57:51 ประกาศราคากลางจัดจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Hyper Converged Infrastructure
3 ประกาศราคากลางบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์อุปกรณ์กระจายสัญญาณ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2023-09-28 16:55:52 ประกาศราคากลางบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์อุปกรณ์กระจายสัญญาณ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 2023-09-28 16:17:26 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบถังบำบัดรังสี 2023-09-28 16:14:53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบถังบำบัดรังสี
6 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสนับสนุน ชั้น 3 เพื่อห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก และสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 2023-09-27 16:22:19 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสนับสนุน ชั้น 3 เพื่อห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก และสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
7 ประกาศแผนการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์วางแผนการรักษา Computer treatment planning system 2023-09-22 15:09:50 ประกาศแผนการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์วางแผนการรักษา Computer treatment planning system
8 ประกาศแผนการบำรุงรักษาเครื่องใส่แร่อัตราปริมาณรังสีสูง แบบ 3 มิติ 2023-09-22 15:08:12 ประกาศแผนการบำรุงรักษาเครื่องใส่แร่อัตราปริมาณรังสีสูง แบบ 3 มิติ
9 ประกาศแผนการบำรุงรักษาเครื่องจัดตำแหน่งและตรวจสอบการเคลื่อนไหวของผู้ป่วย 2023-09-22 15:07:15 ประกาศแผนการบำรุงรักษาเครื่องจัดตำแหน่งและตรวจสอบการเคลื่อนไหวของผู้ป่วย
10 ประกาศแผนการบำรุงรักษาเครื่องเร่งอนุภาค ยี่ห้อ Varian รุ่น Unique 2023-09-22 15:06:19 ประกาศแผนการบำรุงรักษาเครื่องเร่งอนุภาค ยี่ห้อ Varian รุ่น Unique

Total 430 Record : 43 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] 23 [ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] Next>>

This template downloaded form free website templates