ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

NO.

หัวข้อประกาศ

วันที่ประกาศ

รายละเอียด

หมายเหตุ

1 ประกาศประกวดราคา E-bding วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 2021-02-23 15:48:39 ประกาศประกวดราคา E-bding วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เข็ม RFA สลายมะเร็งขนานกับเข็ม จำนวน 50 ชุด 2021-02-23 15:48:13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เข็ม RFA สลายมะเร็งขนานกับเข็ม จำนวน 50 ชุด
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา RENEGADE HI FLO จำนวน 150 อัน 2021-02-23 15:47:48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา RENEGADE HI FLO จำนวน 150 อัน
4 ประกาศแผนจัดซื้อชุดอุปกรณ์ป้องกันรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคมพิวเตอร์และการติดตั้งจัดการบริหารเครือข่ายแบบสำรอง จำนวน 1 ชุด 2021-02-23 15:22:42 ประกาศแผนจัดซื้อชุดอุปกรณ์ป้องกันรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคมพิวเตอร์และการติดตั้งจัดการบริหารเครือข่ายแบบสำรอง จำนวน 1 ชุด
5 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อหลอดเอกซเรย์สำหรับเครื่องถ่ายภาพรังสีแกมมาหลายระนาบ พร้อมเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 2021-02-17 16:45:55 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อหลอดเอกซเรย์สำหรับเครื่องถ่ายภาพรังสีแกมมาหลายระนาบ พร้อมเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
6 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อหลอดเอกซเรย์ของเครื่องเอกซเรย์ซีอาร์ม ในการสร้างภาพคำนวณการใส่แร่ผู้ป่วย 2021-02-17 16:45:34 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อหลอดเอกซเรย์ของเครื่องเอกซเรย์ซีอาร์ม ในการสร้างภาพคำนวณการใส่แร่ผู้ป่วย
7 ประกาศร่างจ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการส่งต่อทางศัลยพยาธิ (ชิ้นเนื้อ) จำนวน 1 งาน (105 รายการ) 2021-02-17 16:44:19 ประกาศร่างจ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการส่งต่อทางศัลยพยาธิ (ชิ้นเนื้อ) จำนวน 1 งาน (105 รายการ)
8 ราคากลางจ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการส่งต่อทางศัลยพยาธิ (ชิ้นเนื้อ) จำนวน 1 งาน (105 รายการ) 2021-02-17 16:43:50 ราคากลางจ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการส่งต่อทางศัลยพยาธิ (ชิ้นเนื้อ) จำนวน 1 งาน (105 รายการ)
9 ประกาศร่างจ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการส่งต่อทางศัลยพยาธิ (ชิ้นเนื้อ) จำนวน 1 งาน (105 รายการ) 2021-02-17 16:43:21 ประกาศร่างจ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการส่งต่อทางศัลยพยาธิ (ชิ้นเนื้อ) จำนวน 1 งาน (105 รายการ)
10 ประกวดราคาซื้อ(e-bidding)เวชภัณฑ์ยา Oxaliplatin 100 mg inj และเวชภัณฑ์ยา Oxaliplatin 50 mg inj 2021-02-16 17:55:28 ประกวดราคาซื้อ(e-bidding)เวชภัณฑ์ยา Oxaliplatin 100 mg inj และเวชภัณฑ์ยา Oxaliplatin 50 mg inj

Total 270 Record : 27 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] 23 [ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ] Next>>

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib