ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ รายละเอียด หมายเหตุ
1 ประกาศแผนการบำรุงรักษาเครื่อง SPECT scan 2023-09-22 15:05:43 ประกาศแผนการบำรุงรักษาเครื่อง SPECT scan
2 ประกาศแผนการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์จำลองการฉายรังสีชนิดดิจิตอล รุ่น Acuity iX 2023-09-22 15:05:08 ประกาศแผนการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์จำลองการฉายรังสีชนิดดิจิตอล รุ่น Acuity iX
3 ประกาศแผนการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์อุปกรณ์กระจายสัญญาณ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2023-09-22 15:04:25 ประกาศแผนการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์อุปกรณ์กระจายสัญญาณ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
4 ประกาศแผนการบำรุงรักษา Hyper Converged Infrastruchure 2023-09-22 15:02:49 ประกาศแผนการบำรุงรักษา Hyper Converged Infrastruchure
5 ประกาศแผนบำรุงรักษาระบบการทำงาน (ระบบเครื่องปรับอากาศ และระบบประตูเปิด-ปิด) ของเครื่องฉายรังสี 2023-09-22 15:02:12 ประกาศแผนบำรุงรักษาระบบการทำงาน (ระบบเครื่องปรับอากาศ และระบบประตูเปิด-ปิด) ของเครื่องฉายรังสี
6 ประกาศแผนบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จำลองการฉายรังสี ยี่ห้อ Toshiba 2023-09-22 15:01:03 ประกาศแผนบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จำลองการฉายรังสี ยี่ห้อ Toshiba
7 ประกาศแผนบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จำลองการฉายรังสี แบบ 4 มิติ 2023-09-22 15:00:20 ประกาศแผนบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จำลองการฉายรังสี แบบ 4 มิติ
8 ประกาศแผนบำรุงรักษาเครื่องหล่อเย็นทางการแพทย์ 2023-09-22 14:59:01 ประกาศแผนบำรุงรักษาเครื่องหล่อเย็นทางการแพทย์
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศประกวดราคาจัดซื้อระบบเครื่องเสียง ลำโพงและระบบไมโครโฟน (ห้องประชุมชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก) 2023-09-22 14:57:36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศประกวดราคาจัดซื้อระบบเครื่องเสียง ลำโพงและระบบไมโครโฟน (ห้องประชุมชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก)
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในทางทวารหนักด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดสี สำหรับผังแร่ 2023-09-21 14:22:05 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในทางทวารหนักด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดสี สำหรับผังแร่

Total 430 Record : 43 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ] 24 [ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] Next>>

This template downloaded form free website templates