ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

NO.

หัวข้อประกาศ

วันที่ประกาศ

รายละเอียด

หมายเหตุ

1 ประกวดราคาซื้อ(e-bidding)เวชภัณฑ์ยา Tamoxifen citrate 20 mg tab 2021-02-16 17:54:56 ประกวดราคาซื้อ(e-bidding)เวชภัณฑ์ยา Tamoxifen citrate 20 mg tab
2 ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Dabrafenib 2021-02-16 17:07:33 ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Dabrafenib
3 ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Trametinib 2021-02-16 17:07:10 ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Trametinib
4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 2021-02-16 17:06:44 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ
5 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Capecitabine 500 mg tab 2021-02-15 10:33:55 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Capecitabine 500 mg tab
6 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา IRINOtecan HCI 1 2021-02-11 16:31:02 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา IRINOtecan HCI 1
7 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Fulvestrant 250 2021-02-11 16:30:43 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Fulvestrant 250
8 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Anastrozole 1 mg 2021-02-11 16:28:59 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Anastrozole 1 mg
9 ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Anastrozole 1 mg tab 2021-02-11 12:07:55 ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Anastrozole 1 mg tab
10 ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Fulvestrant 250 mg5 ml inj 2021-02-11 12:07:33 ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Fulvestrant 250 mg5 ml inj

Total 270 Record : 27 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ] 24 [ 25 ][ 26 ][ 27 ] Next>>

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib