ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

NO.

หัวข้อประกาศ

วันที่ประกาศ

รายละเอียด

หมายเหตุ

1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานและทรัพย์สินภายในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2020-08-25 11:49:37 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานและทรัพย์สินภายในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
2 ประกาศจัดซื้ออาหารคนไข้ จำนวน 6 หมวด 2020-08-24 09:15:13 ประกาศจัดซื้ออาหารคนไข้ จำนวน 6 หมวด
3 ประกาศจัดซื้อจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องเอ็กเรย์คอมพิวเตอร์จำลองการฉายรังสี 2020-08-21 13:56:40 ประกาศจัดซื้อจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องเอ็กเรย์คอมพิวเตอร์จำลองการฉายรังสี
4 ประกาศจัดซื้อจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องหล่อเย็นทางการแพทย์สำหรับเครื่องเร่งอนุภาค 2020-08-21 13:53:39 ประกาศจัดซื้อจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องหล่อเย็นทางการแพทย์สำหรับเครื่องเร่งอนุภาค
5 ประกาศแผนจัดจ้างบำรุงรักษาระบบการจัดการ 2020-08-21 09:43:31 ประกาศแผนจัดจ้างบำรุงรักษาระบบการจัดการ
6 ประกาศแผนจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์จำลองการฉายรังสี 2020-08-21 09:43:07 ประกาศแผนจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์จำลองการฉายรังสี
7 ประกาศแผนจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องเร่งอนุภาค (Unique) 2020-08-21 09:42:33 ประกาศแผนจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องเร่งอนุภาค (Unique)
8 ประกาศแผนจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องมือใส่เม็ดแร่ 2020-08-21 09:42:08 ประกาศแผนจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องมือใส่เม็ดแร่
9 ประกาศแผนจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ 2020-08-21 09:41:47 ประกาศแผนจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
10 ประกาศแผนจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ RaySearch 2020-08-21 09:41:19 ประกาศแผนจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ RaySearch

Total 438 Record : 44 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ] 24 [ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ] Next>>

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib