ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

NO.

หัวข้อประกาศ

วันที่ประกาศ

รายละเอียด

หมายเหตุ

1 ประกาศแผนบำรุงรักษาเครื่องเร่งอนุภาค ยี่ห้อ Varian รุ่น Clinac 2020-08-04 15:35:32 ประกาศแผนบำรุงรักษาเครื่องเร่งอนุภาค ยี่ห้อ Varian รุ่น Clinac
2 ประกาศแผนบำรุงรักษาเครื่องฉายรังสีอัตราปริมาณรังสีสูงแบบพิเศษ 2020-08-04 15:34:59 ประกาศแผนบำรุงรักษาเครื่องฉายรังสีอัตราปริมาณรังสีสูงแบบพิเศษ
3 ประกาศแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา lodised Oil fluid 10 ml inj 2020-07-31 15:54:43 ประกาศแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา lodised Oil fluid 10 ml inj
4 ประกาศแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Pancreatin 40000 iu cap 2020-07-31 15:54:24 ประกาศแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Pancreatin 40000 iu cap
5 ประกาศราคากลางอ้างอิงจัดจ้างปรับปรุงห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ 2020-07-31 10:30:00 ประกาศราคากลางอ้างอิงจัดจ้างปรับปรุงห้องศูนย์คอมพิวเตอร์
6 ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจ ปอดและหลอดลมขนาดเล็กชนิดวิดีทัศน์ 2020-07-30 14:04:02 ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจ ปอดและหลอดลมขนาดเล็กชนิดวิดีทัศน์
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ป้องกันรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์และบริหารเครือข่ายแบบคู่ขนาน 2020-07-30 10:11:01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ป้องกันรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์และบริหารเครือข่ายแบบคู่ขนาน
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 4 รายการ 2020-07-30 10:09:36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 4 รายการ
9 ประกาศขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ชำรุด 1 รายการ 2020-07-17 14:28:42 ประกาศขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ชำรุด 1 รายการ
10 ประกาศแผนจัดซื้อกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลม ขนาดเล็กชนิดวิดิทัศน์ 2020-07-14 16:03:14 ประกาศแผนจัดซื้อกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลม ขนาดเล็กชนิดวิดิทัศน์

Total 438 Record : 44 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ] 26 [ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ] Next>>

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib