ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ รายละเอียด หมายเหตุ
1 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตสารกัมมันตรังสีเทคนิเซียม 99 เอ็ม (Tc-99m Generator) 2023-09-12 15:33:42 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตสารกัมมันตรังสีเทคนิเซียม 99 เอ็ม (Tc-99m Generator)
2 ประกาศราคากลางเครื่องผลิตสารกัมมันตรังสีเทคนิเซียม 99 เอ็ม 2023-09-12 15:33:01 ประกาศราคากลางเครื่องผลิตสารกัมมันตรังสีเทคนิเซียม 99 เอ็ม
3 ประกาศแผนการจัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 24 ราย 2023-09-11 16:44:22 ประกาศแผนการจัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 24 ราย
4 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 2023-09-11 16:39:23 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ
5 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 24 รายการ 2023-09-08 16:42:56 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 24 รายการ
6 ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ จำนวน 6 หมวด 2023-09-07 14:27:22 ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ จำนวน 6 หมวด
7 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อระบบถังบำบัดรังสี ครั้งที่ 2 2023-09-01 13:56:08 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อระบบถังบำบัดรังสี ครั้งที่ 2
8 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อระบบเครื่องเสียง ลำโพงและระบบไมโครโฟน (ห้องประชุมชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก) 2023-09-01 11:43:34 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อระบบเครื่องเสียง ลำโพงและระบบไมโครโฟน (ห้องประชุมชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก)
9 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2023-09-01 11:42:51 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ
10 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องเร่งอนุภาค (Linear accelerator) ยี่ห้อ Varian รุ่น iX พร้อมอุปกรณ์ 2023-08-31 15:25:49 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องเร่งอนุภาค (Linear accelerator) ยี่ห้อ Varian รุ่น iX พร้อมอุปกรณ์จำกัดลำรังสีแบบละเอียดสูง และชุดอุปกรณ์ตรวจภาพถ่ายเอกซเรย์แบบดิจิตอล (EPID) และชุดอุปกรณ์ OBI (แบบรวมอะไหล่)

Total 430 Record : 43 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ] 26 [ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] Next>>

This template downloaded form free website templates