ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

NO.

หัวข้อประกาศ

วันที่ประกาศ

รายละเอียด

หมายเหตุ

1 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 2020-07-09 14:41:06 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
2 ประกาศราคากลาง เวชภัณฑ์ยา Pembrolizumab 100 mg 2020-07-09 13:45:53 ประกาศราคากลาง เวชภัณฑ์ยา Pembrolizumab 100 mg
3 ประกาศราคากลาง เวชภัณฑ์ยา Eribulin 1 mg 2020-07-09 13:45:21 ประกาศราคากลาง เวชภัณฑ์ยา Eribulin 1 mg
4 ประกาศราคากลาง เวชภัณฑ์ยา Epoetin BETA 30,000 iu syr 2020-07-09 13:44:50 ประกาศราคากลาง เวชภัณฑ์ยา Epoetin BETA 30,000 iu syr
5 ประกาศแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Pembrolizumab 2020-07-09 09:39:08 ประกาศแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Pembrolizumab
6 ประกาศแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Eribulin 1 mg 2020-07-09 09:38:43 ประกาศแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Eribulin 1 mg
7 ประกาศแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Epoetin BETA 2020-07-09 09:38:17 ประกาศแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Epoetin BETA
8 ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ป้องกันรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์และบริหารเครือข่ายแบบคู่ขนาน 2020-06-30 09:27:04 ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ป้องกันรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์และบริหารเครือข่ายแบบคู่ขนาน รายละเอียดตามเอกสารแนบ
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบำบัดรักษา 2020-06-30 09:25:14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบำบัดรักษา รายละเอียดตามเอกสารแนบ
10 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 6 รายการ 2020-06-25 09:09:12 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 6 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Total 438 Record : 44 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ] 27 [ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ] Next>>

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib