ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ รายละเอียด หมายเหตุ
1 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องฉายรังสี Helical Radiation Delivery 2023-08-31 15:22:43 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องฉายรังสี Helical Radiation Delivery รุ่น Radixact X5 ยี่ห้อ Accuray (แบบรวมอะไหล่) จำนวน 1 งาน
2 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องฉายรังสีอัตราปริมาณรังสีสูงแบบพิเศษ ยี่ห้อ Varian รุ่น Vital Beam พร้อมอุปกรณ์ 2023-08-31 15:19:11 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องฉายรังสีอัตราปริมาณรังสีสูงแบบพิเศษ ยี่ห้อ Varian รุ่น Vital Beam พร้อมอุปกรณ์จำกัดลำรังสีแบบละเอียดสูง และชุดอุปกรณ์ตรวจภาพถ่ายเอกซเรย์แบบดิจิตอล (EPID) และชุดอุปกรณ์ OBI (แบบรวมอะไหล่)
3 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์วางแผนการรักษา 2023-08-31 15:11:13 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์วางแผนการรักษา Computer Treatment Planning System ยี่ห้อ Varian รุ่น Eclipse จำนวน 10 เครื่อง
4 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบจัดการข้อมูลผู้ป่วย 2023-08-31 15:07:26 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบจัดการข้อมูลผู้ป่วย คือเครื่องคอมพิวเตออร์แม่ข่าย (ARIA Server) จำนวน 1 ชุด และเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (ARIA Client) จำนวน 15 เครื่อง
5 ประกาศขอยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อระบบถังบำบัดรังสี 2023-08-29 13:33:36 ประกาศขอยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อระบบถังบำบัดรังสี
6 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าสามเฟช ขนาด 120 KVA สำหรับเครื่องเร่งอนุภาค จำนวน 2 เครื่อง 2023-08-28 16:28:01 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าสามเฟช ขนาด 120 KVA สำหรับเครื่องเร่งอนุภาค จำนวน 2 เครื่อง
7 ประกาศร่างประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ จำนวน 6 หมวด 2023-08-28 16:22:26 ประกาศร่างประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ จำนวน 6 หมวด
8 ประกาศราคากลางอาหารคนไข้ 6 หมวด 2023-08-28 16:21:46 ประกาศราคากลางอาหารคนไข้ 6 หมวด
9 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสนับสนุนชั้น 3 เพื่อห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก และห้องสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 2023-08-25 14:45:11 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสนับสนุนชั้น 3 เพื่อห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก และห้องสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
10 ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะระบบเครื่องเสียง ลำโพงและระบบไมโครโฟน (ห้องประชุมชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก) 2023-08-23 18:10:35 ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะระบบเครื่องเสียง ลำโพงและระบบไมโครโฟน (ห้องประชุมชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก)

Total 430 Record : 43 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ] 27 [ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] Next>>

This template downloaded form free website templates