ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ รายละเอียด หมายเหตุ
1 ประกาศร่างประกวดราคาจัดซื้อระบบเครื่องเสียง ลำโพงและระบบไมโครโฟน (ห้องประชุมชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก) 2023-08-23 18:09:51 ประกาศร่างประกวดราคาจัดซื้อระบบเครื่องเสียง ลำโพงและระบบไมโครโฟน (ห้องประชุมชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก)
2 ประกาศราคากลางระบบเครื่องเสียง ลำโพงและระบบไมโครโฟน (ห้องประชุมชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก) 2023-08-23 18:03:24 ประกาศราคากลางระบบเครื่องเสียง ลำโพงและระบบไมโครโฟน (ห้องประชุมชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก)
3 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานและทรัพย์สินภายในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2023-08-22 13:35:43 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานและทรัพย์สินภายในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
4 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะเคมี/ขยะติดเชื้อ 2023-08-22 13:33:32 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะเคมี/ขยะติดเชื้อ
5 ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเครื่องสำรองไฟฟ้าสามเฟช ขนาด 120 KVA สำหรับเครื่องเร่งอนุภาค 2023-08-22 13:31:26 ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเครื่องสำรองไฟฟ้าสามเฟช ขนาด 120 KVA สำหรับเครื่องเร่งอนุภาค จำนวน 2 เครื่อง
6 ประกาศร่างประกวดราคาจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าสามเฟช ขนาด 120 KVA สำหรับเครื่องเร่งอนุภาค 2023-08-22 13:29:48 ประกาศร่างประกวดราคาจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าสามเฟช ขนาด 120 KVA สำหรับเครื่องเร่งอนุภาค จำนวน 2 เครื่อง
7 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบฝังใต้เพดาน 2023-08-16 19:02:09 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบฝังใต้เพดาน
8 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสนับสนุนชั้น 3 เพื่อห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก และห้องสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 2023-08-15 16:10:40 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสนับสนุนชั้น 3 เพื่อห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก และห้องสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
9 ประกาศแผนจัดซื้อโปรแกรมบริหารจัดการโลหิตโรงพยาบาล 2023-08-15 15:43:29 ประกาศแผนจัดซื้อโปรแกรมบริหารจัดการโลหิตโรงพยาบาล
10 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง เวชภัณฑ์ยา Trifluridine 20 mg+Tipiracil HCl 8.19 mg 2023-08-15 14:07:44 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง เวชภัณฑ์ยา Trifluridine 20 mg+Tipiracil HCl 8.19 mg

Total 430 Record : 43 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ] 28 [ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] Next>>

This template downloaded form free website templates