ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

NO.

หัวข้อประกาศ

วันที่ประกาศ

รายละเอียด

หมายเหตุ

1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดใหญ่ 2020-06-17 15:05:36 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดใหญ่
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ใหญ่ชั้นสูงแบบเต็มตัวฟังเสียงในร่างกายพร้อมจอแสดงผล 2020-06-11 09:52:04 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ใหญ่ชั้นสูงแบบเต็มตัวฟังเสียงในร่างกายพร้อมจอแสดงผล
3 ประกาศเปลี่ยนแปลงผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมหอผู้ป่วยสามัญชาย 1 และสามัญชาย 2 2020-06-11 09:47:57 ประกาศเปลี่ยนแปลงผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมหอผู้ป่วยสามัญชาย 1 และสามัญชาย 2
4 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Iomeprol 350 mg 50 ml และเวชภัณฑ์ยา Iomeprol 350 mg 100 ml 2020-06-11 09:42:34 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Iomeprol 350 mg 50 ml และเวชภัณฑ์ยา Iomeprol 350 mg 100 ml
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อ ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 2020-06-04 14:30:02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อ ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
6 ประกาศแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Iomeprol 350 mg 50 ml และเวชภัณฑ์ยา Iomeprol 350 mg 100 ml 2020-06-02 15:02:25 ประกาศแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Iomeprol 350 mg 50 ml และเวชภัณฑ์ยา Iomeprol 350 mg 100 ml
7 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารบำบัดรักษา 2020-06-02 12:42:23 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารบำบัดรักษา
8 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Trastuzumab Emtansine 100 , 160 mg inj 2020-06-01 15:57:34 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Trastuzumab Emtansine 100 , 160 mg inj
9 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตัวบันทึก license ระบบ PACS 2020-05-29 15:30:00 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตัวบันทึก license ระบบ PACS
10 ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Trastuzumab Emtansine 100 mg inj และ เวชภัณฑ์ยา Trastuzumab Emtansine 160 mg inj 2020-05-29 10:34:07 ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Trastuzumab Emtansine 100 mg inj และ เวชภัณฑ์ยา Trastuzumab Emtansine 160 mg inj

Total 438 Record : 44 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ] 28 [ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ] Next>>

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib