ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ รายละเอียด หมายเหตุ
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ยา Trifluridine 20 mg+Tipiracil HCl 8.19 mg จำนวน 800 tab 2023-08-15 14:06:56 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ยา Trifluridine 20 mg+Tipiracil HCl 8.19 mg จำนวน 800 tab
2 ประกาศแผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 2023-08-10 09:29:41 ประกาศแผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ยา Trifluridine 20 mg+Tipiracil HCl 8.19 mg จำนวน 800 tab 2023-08-09 13:28:07 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ยา Trifluridine 20 mg+Tipiracil HCl 8.19 mg จำนวน 800 tab
4 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในทางทวารหนักด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดสี สำหรับผังแร่ 2023-08-09 11:19:45 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในทางทวารหนักด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดสี สำหรับผังแร่
5 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อระบบถังบำบัดรังสี 2023-07-24 10:21:55 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อระบบถังบำบัดรังสี
6 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ 2023-07-20 10:55:17 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ
7 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าโรงพยาบาลและรอบอาคารผู้ป่วยนอก จำนวน 1 งาน 2023-07-19 14:53:47 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าโรงพยาบาลและรอบอาคารผู้ป่วยนอก จำนวน 1 งาน
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบเครื่องจัดยาอัตโนมัติสำหรับผู้ป่วยใน 2023-07-18 10:25:57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบเครื่องจัดยาอัตโนมัติสำหรับผู้ป่วยใน จำนวน 1 ระบบ
9 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องซักผ้า จำนวน 1 เครื่อง 2023-07-14 13:36:27 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องซักผ้า จำนวน 1 เครื่อง
10 ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเครื่องสำรองไฟสามเฟสขนาด 120 KVA สำหรับเครื่องเร่งอนุภาคจำนวน 2 เครื่อง 2023-07-13 18:25:41 ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเครื่องสำรองไฟสามเฟสขนาด 120 KVA สำหรับเครื่องเร่งอนุภาคจำนวน 2 เครื่อง

Total 430 Record : 43 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ] 29 [ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] Next>>

This template downloaded form free website templates