ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

NO.

หัวข้อประกาศ

วันที่ประกาศ

รายละเอียด

หมายเหตุ

1 ประกาศแผนจัดซื้อชุดอุปกรณ์ป้องกันรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่ายแบบคู่ขนาน 2020-05-27 15:17:14 ประกาศแผนจัดซื้อชุดอุปกรณ์ป้องกันรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่ายแบบคู่ขนาน
2 ประกาศแผนจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2020-05-27 15:15:13 ประกาศแผนจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องใส่ท่อช่วยหายใจชนิดวิดิทัศน์ 2020-05-25 15:46:52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องใส่ท่อช่วยหายใจชนิดวิดิทัศน์
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ 2020-05-25 15:44:26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 890 ลิตร
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบห้อง Positive Presure สำหรับห้องแยกเดี่ยวหอสามัญหญิง 1 2020-05-25 15:41:14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบห้อง Positive Presure สำหรับห้องแยกเดี่ยวหอสามัญหญิง 1
6 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดใหญ่ทั่วไป 2020-05-25 15:35:12 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดใหญ่ทั่วไป
7 ประกาศประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารบำบัดรักษา 2020-05-22 16:19:43 ประกาศประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารบำบัดรักษา
8 ประกาศประกวดราคาซื้อหุ่นปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ใหญ่ชั้นสูงจำนวน 1 รายการ 2020-05-19 15:22:23 ประกาศประกวดราคาซื้อหุ่นปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ใหญ่ชั้นสูงจำนวน 1 รายการ
9 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยาอาหารทางการแพทย์สูตรครบถ้วนแบบผงชงดื่ม 2020-05-19 10:00:43 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยาอาหารทางการแพทย์สูตรครบถ้วนแบบผงชงดื่ม
10 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Gefitinib 250 mg tab 2020-05-19 10:00:10 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Gefitinib 250 mg tab

Total 438 Record : 44 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ] 29 [ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ] Next>>

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib