ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

NO.

หัวข้อประกาศ

วันที่ประกาศ

รายละเอียด

หมายเหตุ

1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อหลอดเอกซเรย์สำหรับเครื่องถ่ายภาพรังสีแกมมาหลายระนาบ พร้อมเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 2021-02-17 16:45:55 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อหลอดเอกซเรย์สำหรับเครื่องถ่ายภาพรังสีแกมมาหลายระนาบ พร้อมเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อหลอดเอกซเรย์ของเครื่องเอกซเรย์ซีอาร์ม ในการสร้างภาพคำนวณการใส่แร่ผู้ป่วย 2021-02-17 16:45:34 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อหลอดเอกซเรย์ของเครื่องเอกซเรย์ซีอาร์ม ในการสร้างภาพคำนวณการใส่แร่ผู้ป่วย
3 ประกาศร่างจ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการส่งต่อทางศัลยพยาธิ (ชิ้นเนื้อ) จำนวน 1 งาน (105 รายการ) 2021-02-17 16:44:19 ประกาศร่างจ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการส่งต่อทางศัลยพยาธิ (ชิ้นเนื้อ) จำนวน 1 งาน (105 รายการ)
4 ราคากลางจ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการส่งต่อทางศัลยพยาธิ (ชิ้นเนื้อ) จำนวน 1 งาน (105 รายการ) 2021-02-17 16:43:50 ราคากลางจ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการส่งต่อทางศัลยพยาธิ (ชิ้นเนื้อ) จำนวน 1 งาน (105 รายการ)
5 ประกาศร่างจ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการส่งต่อทางศัลยพยาธิ (ชิ้นเนื้อ) จำนวน 1 งาน (105 รายการ) 2021-02-17 16:43:21 ประกาศร่างจ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการส่งต่อทางศัลยพยาธิ (ชิ้นเนื้อ) จำนวน 1 งาน (105 รายการ)
6 ประกวดราคาซื้อ(e-bidding)เวชภัณฑ์ยา Oxaliplatin 100 mg inj และเวชภัณฑ์ยา Oxaliplatin 50 mg inj 2021-02-16 17:55:28 ประกวดราคาซื้อ(e-bidding)เวชภัณฑ์ยา Oxaliplatin 100 mg inj และเวชภัณฑ์ยา Oxaliplatin 50 mg inj
7 ประกวดราคาซื้อ(e-bidding)เวชภัณฑ์ยา Tamoxifen citrate 20 mg tab 2021-02-16 17:54:56 ประกวดราคาซื้อ(e-bidding)เวชภัณฑ์ยา Tamoxifen citrate 20 mg tab
8 ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Dabrafenib 2021-02-16 17:07:33 ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Dabrafenib
9 ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Trametinib 2021-02-16 17:07:10 ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Trametinib
10 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 2021-02-16 17:06:44 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ

Total 438 Record : 44 Page : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ] Next>>

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib