ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

NO.

หัวข้อประกาศ

วันที่ประกาศ

รายละเอียด

หมายเหตุ

1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อ(e-bidding)เวชภัณฑ์ยา Temozolomide 100 mg cap และเวชภัณฑ์ยา Temozolomide 20 mg cap 2022-07-25 15:31:41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อ(e-bidding)เวชภัณฑ์ยา Temozolomide 100 mg cap และเวชภัณฑ์ยา Temozolomide 20 mg cap
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา Oxaliplatin 50 mg inj 2022-07-25 15:30:54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา Oxaliplatin 50 mg inj
3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Pembrolizumab 100 mg/4 ml inj 2022-07-25 15:20:21 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Pembrolizumab 100 mg/4 ml inj
4 ประกาศคุณลักษณะเฉพาะเวชภัณฑ์ยา Temozolomide 100 mg cap และเวชภัณฑ์ยา Temozolomide 20 mg cap 2022-07-25 15:19:27 ประกาศคุณลักษณะเฉพาะเวชภัณฑ์ยา Temozolomide 100 mg cap และเวชภัณฑ์ยา Temozolomide 20 mg cap
5 ประกาศผู้ผ่านการพิจารณายื่นเสนอราคาและคัดเลือก เพื่อจัดผู้ประกอบการร้านค้าและเครื่องดื่ม 2022-07-20 15:12:50 ประกาศผู้ผ่านการพิจารณายื่นเสนอราคาและคัดเลือก เพื่อจัดผู้ประกอบการร้านค้าและเครื่องดื่ม
6 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Everolimus 10 mg tab 2022-07-12 19:06:52 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Everolimus 10 mg tab
7 ประกาศแผนอนุมัติจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Everolimus 10 mg tab 2022-07-12 19:05:47 ประกาศแผนอนุมัติจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Everolimus 10 mg tab รายละเอียดตามเอกสารแนบ
8 ประกาศจัดหาประมูลร้านอาหารและเครื่องดื่มภายในบริเวณร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลมะเร็ง 2022-07-07 16:25:36 ประกาศจัดหาประมูลร้านอาหารและเครื่องดื่มภายในบริเวณร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลมะเร็ง
9 ประกาศแผนจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จำลองการฉายรังสีแบบ 4 มิติ 2022-07-04 14:32:18 ประกาศแผนจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จำลองการฉายรังสีแบบ 4 มิติ
10 ประกาศแผนจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จำลองการฉายรังสีชนิดดิจิตอล รุ่น Acuity iX 2022-07-04 14:31:51 ประกาศแผนจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จำลองการฉายรังสีชนิดดิจิตอล รุ่น Acuity iX

Total 354 Record : 36 Page : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ] Next>>

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib