ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

NO.

หัวข้อประกาศ

วันที่ประกาศ

รายละเอียด

หมายเหตุ

1 แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Atezolizumab 1200 mg20 ml 2021-10-19 15:32:22 แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Atezolizumab 1200 mg20 ml
2 ประกาศแผนการจัดเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 8 รายการ 2021-10-19 15:31:53 ประกาศแผนการจัดเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 8 รายการ
3 ประกาศแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 7 รายการ 2021-10-19 15:29:12 ประกาศแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 7 รายการ
4 ประกาศแผนการจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล (Tomo) 2021-10-19 15:28:22 ประกาศแผนการจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล (Tomo)
5 ประกาศแผนการจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ 2021-10-19 15:26:21 ประกาศแผนการจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์
6 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซ์้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ HPV DNA test 2021-10-19 15:25:40 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซ์้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ HPV DNA test
7 ประการแผนการจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์หลอดเลือด 2021-10-19 15:24:15 ประการแผนการจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์หลอดเลือด
8 ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการส่งต่อสำหรับรายการ EGFR 2021-10-18 16:08:15 ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการส่งต่อสำหรับรายการ EGFR
9 ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเครื่องตรวจอวัยวะภายในคลื่นความถี่สูง ชนิดใช้ในห้องผ่าตัด 2021-10-15 16:20:22 ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเครื่องตรวจอวัยวะภายในคลื่นความถี่สูง ชนิดใช้ในห้องผ่าตัด
10 ประกาศราคากลางเครื่องตรวจอวัยวะภายในคลื่นความถี่สูง ชนิดใช้ในห้องผ่าตัด 2021-10-15 16:19:26 ประกาศราคากลางเครื่องตรวจอวัยวะภายในคลื่นความถี่สูง ชนิดใช้ในห้องผ่าตัด

Total 270 Record : 27 Page : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ] Next>>

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib