ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ รายละเอียด หมายเหตุ
1 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์เครื่องตรวจติดตามสัญญาณชีพ 2023-07-11 14:10:46 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์เครื่องตรวจติดตามสัญญาณชีพ
2 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง เวชภัณฑ์ยา Ipilimumab 50 mg inj จำนวน 16 vial 2023-07-06 13:12:06 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง เวชภัณฑ์ยา Ipilimumab 50 mg inj จำนวน 16 vial
3 ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่ 2) 2023-07-05 10:02:29 ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่ 2)
4 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่ 2) 2023-07-05 10:01:27 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่ 2)
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องส่องปอดและหลอดลม เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดไม่น้อยกว่า 3.0-3.2 mm. 2023-07-03 15:54:00 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องส่องปอดและหลอดลม เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดไม่น้อยกว่า 3.0-3.2 mm.
6 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์เครื่องตรวจติดตามสัญญาณชีพ 2023-07-03 11:13:21 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์เครื่องตรวจติดตามสัญญาณชีพ
7 ประกาศการเปิดเผยราคากลางเวชภัณฑ์ยา olaparib 150 mg tablet 2023-07-03 10:30:14 ประกาศการเปิดเผยราคากลางเวชภัณฑ์ยา olaparib 150 mg tablet
8 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าโรงพยาบาลและรอบอาคารผู้ป่วยนอก 2023-06-29 13:32:02 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าโรงพยาบาลและรอบอาคารผู้ป่วยนอก จำนวน 1 งาน
9 ประกาศแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Ipilimumab 50 mg inj 2023-06-29 09:48:54 ประกาศแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Ipilimumab 50 mg inj
10 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มสมรรถภาพหัวใจและหลอดเลือด 2023-06-28 15:47:36 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มสมรรถภาพหัวใจและหลอดเลือด

Total 430 Record : 43 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] 31 [ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] Next>>

This template downloaded form free website templates