ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

NO.

หัวข้อประกาศ

วันที่ประกาศ

รายละเอียด

หมายเหตุ

1 ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพปริมาณรังสีประจำวัน 2020-03-31 11:43:51 ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพปริมาณรังสีประจำวัน
2 ประกวดราคาซื้อเครื่องวางแผนการรักษาด้วยรังสี 2020-03-31 10:51:58 ประกวดราคาซื้อเครื่องวางแผนการรักษาด้วยรังสีจำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามเอกสารแนบ
3 ประกาศราคากลาง เวชภัณฑ์ยา Trastuzumab 600 mg 5 mL vial Subcutaneous 2020-03-30 11:11:07 ประกาศราคากลาง เวชภัณฑ์ยา Trastuzumab 600 mg 5 mL vial Subcutaneous
4 ประกวดราคาซื้อ(e-bidding)เวชภัณฑ์ยา Trastuzumab 600 mg 5 mL vial Subcutaneous 2020-03-30 11:10:15 ประกวดราคาซื้อ(e-bidding)เวชภัณฑ์ยา Trastuzumab 600 mg 5 mL vial Subcutaneous
5 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Ribociclib 2020-03-25 15:17:42 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Ribociclib
6 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Ceritinib 2020-03-25 15:17:04 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Ceritinib
7 ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 2020-03-18 15:57:18 ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
8 ประกาศร่างเครื่องวางแผนรักษาด้วยรังสี 2020-03-17 11:47:36 ประกาศร่างเครื่องวางแผนรักษาด้วยรังสี
9 ประกาศแผนจัดซื้อห้อง positive pressure สำหรับห้องแยกเดี่ยวหอผู้ป่วยสามัญหญิง1 2020-03-13 15:46:35 ประกาศแผนจัดซื้อห้อง positive pressure สำหรับห้องแยกเดี่ยวหอผู้ป่วยสามัญหญิง1
10 ประกาศแผนจัดซื้อห้อง positive pressure สำหรับห้องแยกเดี่ยวหอผู้ป่วยสามัญชาย2 2020-03-13 15:45:40 ประกาศแผนจัดซื้อห้อง positive pressure สำหรับห้องแยกเดี่ยวหอผู้ป่วยสามัญชาย2

Total 427 Record : 43 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] 31 [ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] Next>>

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib