ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ รายละเอียด หมายเหตุ
1 ประกาศราคากลางรายการก่อสร้างสำหรับงานจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าโรงพยาบาลและรอบอาคารผู้ป่วยนอก 2023-06-22 17:27:07 ประกาศราคากลางรายการก่อสร้างสำหรับงานจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าโรงพยาบาลและรอบอาคารผู้ป่วยนอก
2 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าโรงพยาบาลและรอบอาคารผู้ป่วยนอก 2023-06-22 17:24:57 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าโรงพยาบาลและรอบอาคารผู้ป่วยนอก จำนวน 1 งาน
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ประเภทตู้โดยสารส่วนกลางขนาด 12 ที่นั่ง 2023-06-16 15:06:10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ประเภทตู้โดยสารส่วนกลางขนาด 12 ที่นั่ง
4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Olaparib 150 mg tablet 2023-06-13 12:48:22 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Olaparib 150 mg tablet
5 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบเครื่องจัดยาอัตโนมัติสำหรับผู้ป่วยใน 2023-06-09 14:26:27 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบเครื่องจัดยาอัตโนมัติสำหรับผู้ป่วยใน
6 ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะระบบเครื่องจัดยาอัตโนมัติสำหรับผู้ป่วยใน 2023-05-19 19:30:12 ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะระบบเครื่องจัดยาอัตโนมัติสำหรับผู้ป่วยใน
7 ประกาศราคากลางซื้อระบบเครื่องจัดยาอัตโนมัติสำหรับผู้ป่วยใน 2023-05-19 19:29:06 ประกาศราคากลางซื้อระบบเครื่องจัดยาอัตโนมัติสำหรับผู้ป่วยใน
8 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อระบบเครื่องจัดยาอัตโนมัติสำหรับผู้ป่วยใน 2023-05-19 19:27:37 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อระบบเครื่องจัดยาอัตโนมัติสำหรับผู้ป่วยใน
9 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้เตรียมสารเภสัชรังสี โอโอดีน 131 2023-05-16 18:16:19 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้เตรียมสารเภสัชรังสี โอโอดีน 131
10 ประกาศแผนจัดซื้อระบบถังบำบัดรังสี 2023-05-16 18:13:55 ประกาศแผนจัดซื้อระบบถังบำบัดรังสี

Total 430 Record : 43 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] 32 [ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] Next>>

This template downloaded form free website templates