ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

NO.

หัวข้อประกาศ

วันที่ประกาศ

รายละเอียด

หมายเหตุ

1 ประกาศแผนการเช่าหลอดเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (X-ray Tube) 2020-03-13 13:37:00 ประกาศแผนการเช่าหลอดเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (X-ray Tube)
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมหอผู้ป่วยสามัญชาย1 และหอผู้ป่วยสามัญชาย2 2020-03-10 09:41:20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมหอผู้ป่วยสามัญชาย1 และหอผู้ป่วยสามัญชาย2
3 ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องมือผ่านตัดใหญทั่วไป 2020-03-09 16:09:51 ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องมือผ่านตัดใหญทั่วไป
4 ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 890 ลิตร 2020-03-09 16:07:22 ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 890 ลิตร
5 ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องตวรจวิเคราะห์และควบคุมปริมาณรังสีประจำวัน 2020-03-09 16:04:38 ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องตวรจวิเคราะห์และควบคุมปริมาณรังสีประจำวัน
6 ราคากลางชุดตรวจหาเชื้อ Human Papilloma Virus DNA สำหรับคัดกรองมะเร็งปากมดลูกพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 15,000 ชุด 2020-03-02 16:24:04 ราคากลางชุดตรวจหาเชื้อ Human Papilloma Virus DNA สำหรับคัดกรองมะเร็งปากมดลูกพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 15,000 ชุด
7 ประกาศประกวดราคา (Ebiding) ชุดตรวจหาเชื้อ Human Papilloma Virus DNA สำหรับคัดกรองมะเร็งปากมดลูกพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 15,000 ชุด 2020-03-02 16:23:30 ประกาศประกวดราคา (Ebiding) ชุดตรวจหาเชื้อ Human Papilloma Virus DNA สำหรับคัดกรองมะเร็งปากมดลูกพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 15,000 ชุด
8 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ 2020-03-02 16:16:38 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
9 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดระบบวางแผนการรักษาทางรังสี 2020-03-02 16:16:38 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดระบบวางแผนการรักษาทางรังสี
10 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์จำลองการฉายรังสี 4D 2020-03-02 15:12:41 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา ประกวดราคาซื้อ เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์จำลองการฉายรังสี 4D

Total 427 Record : 43 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] 32 [ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] Next>>

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib