ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ รายละเอียด หมายเหตุ
1 ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในผ่านทวารหนักด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดสี สำหรับฝั่งแร่ 2023-05-15 18:20:48 ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในผ่านทวารหนักด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดสี สำหรับฝั่งแร่
2 ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ประเภทตู้โดยสารส่วนกลางขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน 2023-05-15 18:14:42 ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ประเภทตู้โดยสารส่วนกลางขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน
3 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงอาคารสนับสนุนชั้น 3 เพื่อห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก (Data center room ) และห้องสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 2023-05-11 13:10:03 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงอาคารสนับสนุนชั้น 3 เพื่อห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก (Data center room ) และห้องสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
4 ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์เครื่องตรวจติดตามสัญญาณชีพ 2023-05-10 15:50:22 ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์เครื่องตรวจติดตามสัญญาณชีพ
5 ประกาศขอยกเลิกการประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ประเภทตู้โดยสารส่วนกลางขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน 2023-05-10 15:46:01 ประกาศขอยกเลิกการประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ประเภทตู้โดยสารส่วนกลางขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน
6 ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าสามเฟสขนาด 120 KVA สำหรับเครื่องเร่งอนุภาค 2023-05-10 15:43:15 ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าสามเฟสขนาด 120 KVA สำหรับเครื่องเร่งอนุภาค
7 ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องปอดและหลอดลม เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดไม่น้อยกว่า 3.0-3.2 mm. 2023-05-08 16:03:27 ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องปอดและหลอดลม เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดไม่น้อยกว่า 3.0-3.2 mm.
8 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดสี่มิติทางนรีเวช 2023-05-03 16:40:20 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดสี่มิติทางนรีเวช
9 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าโรงพยาบาลและรอบอาคารผู้ป่วยนอก 2023-04-25 14:50:16 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าโรงพยาบาลและรอบอาคารผู้ป่วยนอก
10 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดหิ้วถือ 2 หัวตรวจ 2023-04-25 14:48:22 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดหิ้วถือ 2 หัวตรวจ

Total 430 Record : 43 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ] 33 [ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] Next>>

This template downloaded form free website templates