ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ รายละเอียด หมายเหตุ
1 ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องปอดและหลอดลม เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดไม่น้อยกว่า 3.0-3.2 mm 2023-04-25 11:53:58 ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องปอดและหลอดลม เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดไม่น้อยกว่า 3.0-3.2 mm
2 ประกาศประกวดราคาซื้อตู้เตรียมสารเภสัชรังสี โอโอดีน 131 2023-04-25 11:52:39 ประกาศประกวดราคาซื้อตู้เตรียมสารเภสัชรังสี โอโอดีน 131
3 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซิ้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติ ชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สฟอร์มัลติไฮด์ แบบความเร็วสูง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 140 ลิตร ชนิด 2 ประตู 2023-04-20 14:35:00 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซิ้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติ ชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สฟอร์มัลติไฮด์ แบบความเร็วสูง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 140 ลิตร ชนิด 2 ประตู
4 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) ยี่ห้อ Canon รุ่น Aquilion Lightning SP หมายเลขเครื่อง 7CA2062051 2023-04-19 16:33:51 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) ยี่ห้อ Canon รุ่น Aquilion Lightning SP หมายเลขเครื่อง 7CA2062051
5 ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะระบบเครื่องเสียง ลำโพงและระบบไมโครโฟน (ห้องประชุมสิริศักดิ์) จำนวน 1 ระบบ 2023-04-19 16:26:23 ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะระบบเครื่องเสียง ลำโพงและระบบไมโครโฟน (ห้องประชุมสิริศักดิ์) จำนวน 1 ระบบ
6 ประกาศราคากลางจัดซื้อระบบเครื่องเสียง ลำโพงและระบบไมโครโฟน (ห้องประชุมสิริศักดิ์) จำนวน 1 ระบบ 2023-04-19 16:25:46 ประกาศราคากลางจัดซื้อระบบเครื่องเสียง ลำโพงและระบบไมโครโฟน (ห้องประชุมสิริศักดิ์) จำนวน 1 ระบบ
7 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อระบบเครื่องเสียง ลำโพงและระบบไมโครโฟน (ห้องประชุมสิริศักดิ์) จำนวน 1 ระบบ 2023-04-19 16:25:00 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อระบบเครื่องเสียง ลำโพงและระบบไมโครโฟน (ห้องประชุมสิริศักดิ์) จำนวน 1 ระบบ
8 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 1 รายการ 2023-04-12 16:20:56 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 1 รายการ
9 ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ประเภทตู้โดยสารส่วนกลาง ขนาด 12 ที่นั่ง 2023-04-10 16:12:54 ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ประเภทตู้โดยสารส่วนกลาง ขนาด 12 ที่นั่ง
10 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์จำนวน 1 รายการ 2023-04-05 11:20:58 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์จำนวน 1 รายการ

Total 430 Record : 43 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ] 34 [ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] Next>>

This template downloaded form free website templates