ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

NO.

หัวข้อประกาศ

วันที่ประกาศ

รายละเอียด

หมายเหตุ

1 ประกาศร่างเครื่องวางแผนรักษาด้วยรังสี 2020-03-17 11:47:36 ประกาศร่างเครื่องวางแผนรักษาด้วยรังสี
2 ประกาศแผนจัดซื้อห้อง positive pressure สำหรับห้องแยกเดี่ยวหอผู้ป่วยสามัญหญิง1 2020-03-13 15:46:35 ประกาศแผนจัดซื้อห้อง positive pressure สำหรับห้องแยกเดี่ยวหอผู้ป่วยสามัญหญิง1
3 ประกาศแผนจัดซื้อห้อง positive pressure สำหรับห้องแยกเดี่ยวหอผู้ป่วยสามัญชาย2 2020-03-13 15:45:40 ประกาศแผนจัดซื้อห้อง positive pressure สำหรับห้องแยกเดี่ยวหอผู้ป่วยสามัญชาย2
4 ประกาศแผนการเช่าหลอดเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (X-ray Tube) 2020-03-13 13:37:00 ประกาศแผนการเช่าหลอดเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (X-ray Tube)
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมหอผู้ป่วยสามัญชาย1 และหอผู้ป่วยสามัญชาย2 2020-03-10 09:41:20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมหอผู้ป่วยสามัญชาย1 และหอผู้ป่วยสามัญชาย2
6 ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องมือผ่านตัดใหญทั่วไป 2020-03-09 16:09:51 ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องมือผ่านตัดใหญทั่วไป
7 ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 890 ลิตร 2020-03-09 16:07:22 ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 890 ลิตร
8 ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องตวรจวิเคราะห์และควบคุมปริมาณรังสีประจำวัน 2020-03-09 16:04:38 ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องตวรจวิเคราะห์และควบคุมปริมาณรังสีประจำวัน
9 ราคากลางชุดตรวจหาเชื้อ Human Papilloma Virus DNA สำหรับคัดกรองมะเร็งปากมดลูกพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 15,000 ชุด 2020-03-02 16:24:04 ราคากลางชุดตรวจหาเชื้อ Human Papilloma Virus DNA สำหรับคัดกรองมะเร็งปากมดลูกพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 15,000 ชุด
10 ประกาศประกวดราคา (Ebiding) ชุดตรวจหาเชื้อ Human Papilloma Virus DNA สำหรับคัดกรองมะเร็งปากมดลูกพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 15,000 ชุด 2020-03-02 16:23:30 ประกาศประกวดราคา (Ebiding) ชุดตรวจหาเชื้อ Human Papilloma Virus DNA สำหรับคัดกรองมะเร็งปากมดลูกพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 15,000 ชุด

Total 480 Record : 48 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ] 37 [ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ] Next>>

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib