ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ รายละเอียด หมายเหตุ
1 ประกาศราคากลางจัดซื้อตู้เตรียมสารเภสัชรังสี โอโอดีน 131 2023-03-09 16:21:06 ประกาศราคากลางจัดซื้อตู้เตรียมสารเภสัชรังสี โอโอดีน 131
2 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อตู้เตรียมสารเภสัชรังสี โอโอดีน 131 2023-03-09 16:20:10 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อตู้เตรียมสารเภสัชรังสี โอโอดีน 131
3 ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติ ชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สฟอร์มัลติไฮด์ แบบความเร็วสูง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 140 ลิตร ชนิด 2 ประตู 2023-03-09 16:16:58 ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติ ชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สฟอร์มัลติไฮด์ แบบความเร็วสูง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 140 ลิตร ชนิด 2 ประตู
4 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติ ชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สฟอร์มัลติไฮด์ แบบความเร็วสูง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 140 ลิตร ชนิด 2 ประตู 2023-03-09 16:15:53 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติ ชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สฟอร์มัลติไฮด์ แบบความเร็วสูง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 140 ลิตร ชนิด 2 ประตู
5 ประกาศร่างประกาศจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดหิ้วถือ 2 หัวตรวจ 2023-03-09 16:12:10 ประกาศร่างประกาศจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดหิ้วถือ 2 หัวตรวจ
6 ประกาศรายละเอียดคุณลัษณะเฉพาะเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดหิ้วถือ 2 หัวตรวจ 2023-03-09 16:10:50 ประกาศรายละเอียดคุณลัษณะเฉพาะเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดหิ้วถือ 2 หัวตรวจ
7 ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดหิ้วถือ 2 หัวตรวจ 2023-03-09 16:09:35 ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดหิ้วถือ 2 หัวตรวจ
8 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 7 รายการ (Actin) 2023-03-09 10:16:24 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 7 รายการ (Actin)
9 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 7 รายการ (CELLPACK) 2023-03-09 10:15:36 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 7 รายการ (CELLPACK)
10 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 2023-03-08 16:02:21 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

Total 430 Record : 43 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ] 37 [ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] Next>>

This template downloaded form free website templates