ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

NO.

หัวข้อประกาศ

วันที่ประกาศ

รายละเอียด

หมายเหตุ

1 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ 2020-03-02 16:16:38 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
2 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดระบบวางแผนการรักษาทางรังสี 2020-03-02 16:16:38 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดระบบวางแผนการรักษาทางรังสี
3 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์จำลองการฉายรังสี 4D 2020-03-02 15:12:41 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา ประกวดราคาซื้อ เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์จำลองการฉายรังสี 4D
4 ประกวดราคาซื้อ(e-bidding)เวชภัณฑ์ยา Rosuvastatin 10 - 20 mg tab 2020-02-27 16:09:27 ประกวดราคาซื้อ(e-bidding)เวชภัณฑ์ยา Rosuvastatin 10 - 20 mg tab
5 ประกาศราคากลาง Rosuvastatin 10 mg tab 2020-02-27 16:08:45 ประกาศราคากลาง Rosuvastatin 10 mg tab
6 แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Trastuzumab 600 mg5 mL vial Subcutaneous 2020-02-27 11:48:06 แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Trastuzumab 600 mg5 mL vial Subcutaneous
7 แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Ribociclib 200 mg tab 2020-02-27 11:47:45 แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Ribociclib 200 mg tab
8 แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Ceritinib 150 mg tab 2020-02-27 11:46:17 แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Ceritinib 150 mg tab
9 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Everolimus 10 mg tab 2020-02-27 09:44:11 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Everolimus 10 mg tab
10 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ชุดตรวจหาเชื้อ Human Papilloma Virus DNA 2020-02-26 16:00:53 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ชุดตรวจหาเชื้อ Human Papilloma Virus DNA สำหรับคัดกรองมะเร็งปากมดลูกพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 15,000 ชุด

Total 480 Record : 48 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ] 38 [ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ] Next>>

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib