ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ รายละเอียด หมายเหตุ
1 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเช่ารถยนต์ประเภทตู้โดยสารส่วนกลางขนาด 12 ที่นั่ง 2023-03-02 15:11:18 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเช่ารถยนต์ประเภทตู้โดยสารส่วนกลางขนาด 12 ที่นั่ง
2 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถตู้พยาบาล 2023-03-01 17:39:05 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถตู้พยาบาล จำนวน 1 ตู้
3 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 2 รายการ 2023-03-01 14:00:25 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 2 รายการ
4 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดควบคุมสัญญาณภาพแบบคมชัดสูง 2023-02-28 16:18:53 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดควบคุมสัญญาณภาพแบบคมชัดสูง
5 ประกาศร่างเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 7 รายการ (CELLPACK) 2023-02-24 16:05:36 ประกาศร่างเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 7 รายการ (CELLPACK)
6 ประกาศร่างเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 7 รายการ (Actin) 2023-02-24 16:05:08 ประกาศร่างเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 7 รายการ (Actin)
7 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์หลอดเลือดระนาบเดี่ยว แบบทำร่วมกับเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 64 แถวชุดรับภาพ (IVR-CT) 2023-02-23 17:39:38 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์หลอดเลือดระนาบเดี่ยว แบบทำร่วมกับเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 64 แถวชุดรับภาพ (IVR-CT)
8 ประกาศราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 2023-02-23 15:11:15 ประกาศราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
9 ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 2023-02-23 15:10:31 ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
10 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 2023-02-23 15:08:57 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

Total 430 Record : 43 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ] 39 [ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] Next>>

This template downloaded form free website templates