ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

NO.

หัวข้อประกาศ

วันที่ประกาศ

รายละเอียด

หมายเหตุ

1 ราคากลางอาหารคนไข้ 2020-02-26 10:43:51 ราคากลางอาหารคนไข้
2 ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ 2020-02-26 10:43:33 ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ จำนวน 6 หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 ประกาศแผนจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องจัดตำแหน่งและตรวจสอบการเคลื่อนไหวของผู้ป่วย 2020-02-25 10:29:05 ประกาศแผนจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องจัดตำแหน่งและตรวจสอบการเคลื่อนไหวของผู้ป่วย
4 ราคากลาง วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 25 รายการ 2020-02-20 16:07:54 ราคากลาง วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 25 รายการ
5 ราคากลาง วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 2020-02-20 16:07:38 ราคากลาง วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ
6 ประกวดราคาซื้อ(e-bidding) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 25 รายการ 2020-02-20 16:07:20 ประกวดราคาซื้อ(e-bidding) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 25 รายการ
7 ประกวดราคาซื้อ(e-bidding) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 2020-02-20 16:07:03 ประกวดราคาซื้อ(e-bidding) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ
8 ประกวดราคาซื้อ(e-bidding)เวชภัณฑ์ยา Gemcitabine 1 g inj , 200 mg inj 2020-02-20 16:04:01 ประกวดราคาซื้อ(e-bidding)เวชภัณฑ์ยา Gemcitabine 1 g inj , 200 mg inj
9 ประกวดราคาซื้อ(e-bidding)เวชภัณฑ์ยา Anastrozole 1 mg tab 2020-02-20 16:03:46 ประกวดราคาซื้อ(e-bidding)เวชภัณฑ์ยา Anastrozole 1 mg tab
10 ประกวดราคาซื้อ(e-bidding)เวชภัณฑ์ยา CARBOplatin 150 mg inj , 450 mg inj 2020-02-20 16:03:26 ประกวดราคาซื้อ(e-bidding)เวชภัณฑ์ยา CARBOplatin 150 mg inj , 450 mg inj

Total 480 Record : 48 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ] 39 [ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ] Next>>

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib