ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

NO.

หัวข้อประกาศ

วันที่ประกาศ

รายละเอียด

หมายเหตุ

1 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในคลื่นความถี่สูง ชนิดใช้ในห้องผ่าตัด 2021-10-15 16:18:16 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในคลื่นความถี่สูง ชนิดใช้ในห้องผ่าตัด
2 ประกาศราคากลางบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศชนิดติดเพดาน ยี่ห้อ Honey well 2021-10-11 14:03:04 ประกาศราคากลางบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศชนิดติดเพดาน ยี่ห้อ Honey well
3 ประกาศประกวดราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศชนิดติดเพดาน ยี่ห้อ Honey well 2021-10-11 14:01:52 ประกาศประกวดราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศชนิดติดเพดาน ยี่ห้อ Honey well
4 ประกาศคุณลักษณะจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานและทรัพย์สินภายในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2021-10-05 14:57:30 ประกาศคุณลักษณะจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานและทรัพย์สินภายในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
5 ประกาศราคากลางจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานและทรัพย์สินภายในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2021-10-05 14:57:01 ประกาศราคากลางจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานและทรัพย์สินภายในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
6 ประกาศประกวดราคาจัดจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานและทรัพย์สินภายในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2021-10-05 14:56:38 ประกาศประกวดราคาจัดจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานและทรัพย์สินภายในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
7 ราคากลางจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบ Hyper Converged Infrastructure 2021-10-05 14:23:46 ราคากลางจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบ Hyper Converged Infrastructure
8 ประกาศประกวดราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Hyper Converged infrastructure 2021-10-05 14:22:59 ประกาศประกวดราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Hyper Converged infrastructure
9 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศชนิดเพดาน ยี่ห้อ Honey well 2021-10-01 16:04:41 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศชนิดเพดาน ยี่ห้อ Honey well
10 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Hyper Converged Infrastrucure 2021-09-28 15:40:38 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Hyper Converged Infrastrucure

Total 270 Record : 27 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ] Next>>

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib