ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ รายละเอียด หมายเหตุ
1 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดเครื่องมือตรวจสอบวิเคราะห์ปริมาณรังสีและประกันคุณภาพลำรังสี สำหรับเทคนิคการรักษา (Stereotactic Body Radiation Therapy SBRT) 2024-03-20 10:15:53 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดเครื่องมือตรวจสอบวิเคราะห์ปริมาณรังสีและประกันคุณภาพลำรังสี สำหรับเทคนิคการรักษา (Stereotactic Body Radiation Therapy SBRT)
2 ประกาศราคากลางจัดซื้อชุดเครื่องมือตรวจสอบวิเคราะห์ปริมาณรังสีและประกันคุณภาพลำรังสี สำหรับเทคนิคการรักษา (Stereotactic Body Radiation Therapy SBRT) 2024-03-20 10:15:53 ประกาศราคากลางจัดซื้อชุดเครื่องมือตรวจสอบวิเคราะห์ปริมาณรังสีและประกันคุณภาพลำรังสี สำหรับเทคนิคการรักษา (Stereotactic Body Radiation Therapy SBRT)
3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ เวชภัณฑ์ยา Ceritinib 150 mg tab 2024-03-19 15:47:58 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ เวชภัณฑ์ยา Ceritinib 150 mg tab
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา Pancreatin 40000 iu cap 2024-03-19 14:56:16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา Pancreatin 40000 iu cap
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา Iopamidol 370 mg 100 ml 2024-03-19 14:55:56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา Iopamidol 370 mg 100 ml
6 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 2024-03-19 14:55:37 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
7 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างสายสวนหลอดเลือดขนาด 2.4 FR จำนวน 50 อัน 2024-03-19 14:55:12 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างสายสวนหลอดเลือดขนาด 2.4 FR จำนวน 50 อัน
8 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเหมาการตรวจเอกซเรย์และอัลตร้าซาวด์เต้านมด้วยรถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ 2024-03-18 16:14:15 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเหมาการตรวจเอกซเรย์และอัลตร้าซาวด์เต้านมด้วยรถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ (Paclitaxel) 2024-03-18 15:47:39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ (Paclitaxel)
10 ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการส่งต่อสำหรับรายการ EGFR 2024-03-18 14:23:47 ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการส่งต่อสำหรับรายการ EGFR

Total 430 Record : 43 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] Next>>

This template downloaded form free website templates