ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

NO.

หัวข้อประกาศ

วันที่ประกาศ

รายละเอียด

หมายเหตุ

1 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Capecitabine 500 mg tab 2021-02-15 10:33:55 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Capecitabine 500 mg tab
2 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา IRINOtecan HCI 1 2021-02-11 16:31:02 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา IRINOtecan HCI 1
3 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Fulvestrant 250 2021-02-11 16:30:43 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Fulvestrant 250
4 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Anastrozole 1 mg 2021-02-11 16:28:59 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Anastrozole 1 mg
5 ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Anastrozole 1 mg tab 2021-02-11 12:07:55 ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Anastrozole 1 mg tab
6 ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Fulvestrant 250 mg5 ml inj 2021-02-11 12:07:33 ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Fulvestrant 250 mg5 ml inj
7 ราคากลางเวชภัณฑ์ยา IRINOtecan HCI 100 , 40mg inj 2021-02-11 12:06:54 ราคากลางเวชภัณฑ์ยา IRINOtecan HCI 100 , 40mg inj
8 ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ตามเอกสารแนบ) 2021-02-10 16:42:45 ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ตามเอกสารแนบ)
9 ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย จำนวน 2 รายการ (ตามเอกสารแนบ) 2021-02-10 16:42:27 ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย จำนวน 2 รายการ (ตามเอกสารแนบ)
10 ร่างประกาศจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ตามเอกสารแนบ) 2021-02-10 16:41:56 ร่างประกาศจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ตามเอกสารแนบ)

Total 438 Record : 44 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ] Next>>

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib