ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

NO.

หัวข้อประกาศ

วันที่ประกาศ

รายละเอียด

หมายเหตุ

1 ประกาศแผนจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จำลองการฉายรังสี (CT-Simulator) ยี่ห้อ TOSHIBA 2022-07-04 14:31:17 ประกาศแผนจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จำลองการฉายรังสี (CT-Simulator) ยี่ห้อ TOSHIBA
2 ประกาศแผนจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องหล่อเย็นทางการแพทย์ 2022-07-04 14:30:43 ประกาศแผนจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องหล่อเย็นทางการแพทย์
3 ประกาศแผนจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องเร่งอนุภาค รุ่น Unique 2022-07-04 14:30:21 ประกาศแผนจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องเร่งอนุภาค รุ่น Unique
4 ประกาศแผนจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจัดตำแหน่งและตรวจสอบการเคลื่อนไหวของผู้ป่วย 2022-07-04 14:29:46 ประกาศแผนจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจัดตำแหน่งและตรวจสอบการเคลื่อนไหวของผู้ป่วย
5 ประกาศแผนจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์วางแผนการรักษา 2022-07-04 14:29:17 ประกาศแผนจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์วางแผนการรักษา
6 ประกาศแผนจ้างซ่อมแซมเครื่องฉายรังสีปริมาณรังสีสูงแบบพิเศษ ยี่ห้อ Varian รุ่น Vital Beam 2022-07-04 14:28:48 ประกาศแผนจ้างซ่อมแซมเครื่องฉายรังสีปริมาณรังสีสูงแบบพิเศษ ยี่ห้อ Varian รุ่น Vital Beam
7 ประกาศแผนการจ้างซ่อมแซม Moving Laser 2022-07-04 14:28:25 ประกาศแผนการจ้างซ่อมแซม Moving Laser
8 ประกาศแผนจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 9 รายการ 2022-07-04 13:02:41 ประกาศแผนจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 9 รายการ
9 ประกาศแผนจัดซื้ออาหารคนไข้ 6 หมวด 2022-07-01 15:07:53 ประกาศแผนจัดซื้ออาหารคนไข้ 6 หมวด
10 ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเวชภัณฑ์ยา Pembrolizumab 100 mg 2022-06-28 16:38:25 ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเวชภัณฑ์ยา Pembrolizumab 100 mg

Total 354 Record : 36 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ] Next>>

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib