ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

NO.

หัวข้อประกาศ

วันที่ประกาศ

รายละเอียด

หมายเหตุ

1 ประกวดราคาซื้อ(e-bidding)เวชภัณฑ์ยา DOXOrubicin 10 mg inj , 50 mg inj 2020-02-20 16:03:08 ประกวดราคาซื้อ(e-bidding)เวชภัณฑ์ยา DOXOrubicin 10 mg inj , 50 mg inj
2 ราคากลาง เวชภัณฑ์ยา CARBOplatin 150 mg inj , 450 mg inj 2020-02-20 16:02:51 ราคากลาง เวชภัณฑ์ยา CARBOplatin 150 mg inj , 450 mg inj
3 ราคากลาง เวชภัณฑ์ยา DOXOrubicin 10 mg inj , 50 mg inj 2020-02-20 16:02:33 ราคากลาง เวชภัณฑ์ยา DOXOrubicin 10 mg inj , 50 mg inj
4 ราคากลาง เวชภัณฑ์ยา Anastrozole 1 mg tab 2020-02-20 16:02:08 ราคากลาง เวชภัณฑ์ยา Anastrozole 1 mg tab
5 ราคากลาง เวชภัณฑ์ยา Gemcitabine 1 g inj , 200 mg inj 2020-02-20 16:01:45 ราคากลาง เวชภัณฑ์ยา Gemcitabine 1 g inj , 200 mg inj
6 ประกาศแผนจัดซื้ออาหารคนไข้ จำนวน 6 ราย 2020-02-20 13:34:26 ประกาศแผนจัดซื้ออาหารคนไข้ จำนวน 6 ราย
7 ประกาศแผนดูแลและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์วางแผนการรักษา 2020-02-19 10:58:14 ประกาศแผนดูแลและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์วางแผนการรักษา
8 ประกาศแผนดูแลและบำรุงรักษาระบบชุดอุปกรณ์และเครื่องมือพร้อมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2020-02-19 10:57:53 ประกาศแผนดูแลและบำรุงรักษาระบบชุดอุปกรณ์และเครื่องมือพร้อมโปรแกรมคอมพิวเตอร์
9 แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Everolimus 10 mg tab 2020-02-19 10:57:34 แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Everolimus 10 mg tab
10 ประกวดราคาซื้อ(e-bidding)เวชภัณฑ์ยา Paclitaxel 100 mg inj , 300 mg inj 2020-02-17 15:18:19 ประกวดราคาซื้อ(e-bidding)เวชภัณฑ์ยา Paclitaxel 100 mg inj , 300 mg inj

Total 480 Record : 48 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ] 40 [ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ] Next>>

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib