ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

NO.

หัวข้อประกาศ

วันที่ประกาศ

รายละเอียด

หมายเหตุ

1 ประกวดราคาซื้อ(e-bidding)เวชภัณฑ์ยา Palonosetron 0.25 mg 5 mL inj 2020-02-17 15:17:41 ประกวดราคาซื้อ(e-bidding)เวชภัณฑ์ยา Palonosetron 0.25 mg 5 mL inj
2 ประกวดราคาซื้อ(e-bidding)เวชภัณฑ์ยา Oxaliplatin 100 mg inj , 50 mg inj 2020-02-17 15:16:29 ประกวดราคาซื้อ(e-bidding)เวชภัณฑ์ยา Oxaliplatin 100 mg inj , 50 mg inj
3 ประกาศราคากลาง Oxaliplatin 50 mg inj 2020-02-17 15:15:45 ประกาศราคากลาง Oxaliplatin 50 mg inj
4 ประกาศราคากลาง Palonosetron 0.25 mg 5 mL inj 2020-02-17 15:14:51 ประกาศราคากลาง Palonosetron 0.25 mg 5 mL inj
5 ประกาศราคากลาง Paclitaxel 100 mg inj 2020-02-17 15:13:35 ประกาศราคากลาง Paclitaxel 100 mg inj
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อระบบตรวจสอบการวางแผนรักษา ติดตาม และแสดงปริมาณรังสีของผู้ป่วย 2020-02-17 14:16:28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อระบบตรวจสอบการวางแผนรักษา ติดตาม และแสดงปริมาณรังสีของผู้ป่วย
7 ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องใส่แร่อัตราปริมาณรังสีสูงเทคนิคการรักษาแบบ 3 มิติ 2020-02-17 14:16:08 ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องใส่แร่อัตราปริมาณรังสีสูงเทคนิคการรักษาแบบ 3 มิติ
8 ประกาศแผนการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องประชุมอำนวยการ (ชั้น 5) 2020-02-14 13:21:00 ประกาศแผนการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องประชุมอำนวยการ (ชั้น 5)
9 ประกาศแผนการจัดซื้อกล้องใส่ท่อช่วยหายใจชนิดวิดิทัศน์ 2020-02-14 10:07:42 ประกาศแผนการจัดซื้อกล้องใส่ท่อช่วยหายใจชนิดวิดิทัศน์
10 ประกาศแผนการจัดซื้อหุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตผูใหญ่ชั้นสูงแบบเต็มตัวฟังเสียงในร่างกายได้พร้อมจอแสดงผล 2020-02-14 10:06:37 ประกาศแผนการจัดซื้อหุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตผูใหญ่ชั้นสูงแบบเต็มตัวฟังเสียงในร่างกายได้พร้อมจอแสดงผล

Total 480 Record : 48 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ] 41 [ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ] Next>>

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib