ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ รายละเอียด หมายเหตุ
1 ประกาศร่างประกวดราคา หน้ากาก S-Type IMRT Head Neck & Shoulder Mask จำนวน 200 ชิ้น 2023-01-27 14:12:27 ประกาศร่างประกวดราคา หน้ากาก S-Type IMRT Head Neck & Shoulder Mask จำนวน 200 ชิ้น
2 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 2023-01-20 15:02:33 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
3 ประกาศประกวดราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์ระบบเครือข่ายหลัก (Intelligent Network Infrastructure) 2023-01-20 13:43:04 ประกาศประกวดราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์ระบบเครือข่ายหลัก (Intelligent Network Infrastructure)
4 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้ออาหารคนไข้จำนวน 6 หมวด 2023-01-19 15:48:37 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้ออาหารคนไข้จำนวน 6 หมวด
5 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อชุดควบคุมสัญญาณภาพแบบคมชัดสูงจำนวน 1 ชุด 2023-01-19 15:45:52 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อชุดควบคุมสัญญาณภาพแบบคมชัดสูงจำนวน 1 ชุด
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Paclitaxel 100 mg inj และ เวชภัณฑ์ยา Paclitaxel 300 mg inj ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2023-01-17 16:27:57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Paclitaxel 100 mg inj และ เวชภัณฑ์ยา Paclitaxel 300 mg inj ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 ประกาศร่างประกาศจ้างดูแลและบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์ระบบเครือข่ายหลัก (Intelligent Network Infrastructure) 2023-01-16 16:47:20 ประกาศร่างประกาศจ้างดูแลและบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์ระบบเครือข่ายหลัก (Intelligent Network Infrastructure)
8 ประกาศสเปคจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์ระบบเครือข่าย (Intelligent Network Infrastructure) 2023-01-16 16:39:37 ประกาศสเปคจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์ระบบเครือข่าย (Intelligent Network Infrastructure)
9 ประกาศราคากลางจ้างดูแลและบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์ระบบเครือข่ายหลัก (Intelligent Network Infrastructure) 2023-01-16 16:35:48 ประกาศราคากลางจ้างดูแลและบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์ระบบเครือข่ายหลัก (Intelligent Network Infrastructure)
10 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 7 รายการ 2023-01-16 16:27:47 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 7 รายการ

Total 430 Record : 43 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ] 42 [ 43 ] Next>>

This template downloaded form free website templates