ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

NO.

หัวข้อประกาศ

วันที่ประกาศ

รายละเอียด

หมายเหตุ

1 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 7 รายการ 2020-02-13 10:01:45 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 7 รายการ
2 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 7 รายการ 2020-02-13 10:01:25 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 7 รายการ
3 ประกาศราคากลาง vinORELbine 10 mg inj (Navelbine) 2020-02-12 09:47:49 ประกาศราคากลาง vinORELbine 10 mg inj (Navelbine)
4 ประกาศราคากลาง Silymarin200+Lecithin300 tab 2020-02-12 09:47:21 ประกาศราคากลาง Silymarin200+Lecithin300 tab
5 ประกาศราคากลาง Enoxaparin sodium 60 mg 0.6 ml syr 2020-02-12 09:46:51 ประกาศราคากลาง Enoxaparin sodium 60 mg 0.6 ml syr
6 ประกวดราคาซื้อ(e-bidding)เวชภัณฑ์ยา vinORELbine 10 mg inj (Navelbine) 2020-02-12 09:46:20 ประกวดราคาซื้อ(e-bidding)เวชภัณฑ์ยา vinORELbine 10 mg inj (Navelbine)
7 ประกวดราคาซื้อ(e-bidding)เวชภัณฑ์ยา Silymarin200+Lecithin300 tab 2020-02-12 09:46:04 ประกวดราคาซื้อ(e-bidding)เวชภัณฑ์ยา Silymarin200+Lecithin300 tab
8 ประกวดราคาซื้อ(e-bidding)เวชภัณฑ์ยา Enoxaparin sodium 60 mg 0.6 ml syr 2020-02-12 09:45:42 ประกวดราคาซื้อ(e-bidding)เวชภัณฑ์ยา Enoxaparin sodium 60 mg 0.6 ml syr
9 ประกาศราคากลางซ่อมแซมหอผู้ป่วยสามัญชาย1 และหอผู้ป่วยสามัญชาย2 2020-02-07 15:00:10 ประกาศราคากลางซ่อมแซมหอผู้ป่วยสามัญชาย1 และหอผู้ป่วยสามัญชาย2 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
10 ประกาศจัดจ้างซ่อมแซมหอผู้ป่วยสามัญชาย1 และหอผู้ป่วยสามัญชาย2 2020-02-07 14:59:22 ประกาศจัดจ้างซ่อมแซมหอผู้ป่วยสามัญชาย1 และหอผู้ป่วยสามัญชาย2 รายละเอียดตามเอกสานแนบ

Total 480 Record : 48 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ] 42 [ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ] Next>>

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib