ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

NO.

หัวข้อประกาศ

วันที่ประกาศ

รายละเอียด

หมายเหตุ

1 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Pembrolizumab 100 mg4ml inj 2021-02-10 16:36:49 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Pembrolizumab 100 mg4ml inj
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์จำนวน 3 รายการ 2021-02-10 16:35:05 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์จำนวน 3 รายการ
3 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์จำนวน 1 งาน 2021-02-05 16:11:35 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์จำนวน 1 งาน
4 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Oxaliplatin 100 , 50 mg inj 2021-02-05 13:39:25 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Oxaliplatin 100 , 50 mg inj
5 ประกาศคุณลักษณะเวชภัณฑ์ยา ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Capecitabine 500 mg tab 2021-02-04 17:14:56 ประกาศคุณลักษณะเวชภัณฑ์ยา ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Capecitabine 500 mg tab
6 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Capecitabine 500 mg tab 2021-02-04 17:14:17 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Capecitabine 500 mg tab
7 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Capecitabine 500 mg tab 2021-02-04 17:13:29 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Capecitabine 500 mg tab
8 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Tamoxifen citrate 20 mg tab 2021-02-04 16:37:56 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Tamoxifen citrate 20 mg tab
9 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา imatinib 400 mg tab 2021-02-04 16:22:50 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา imatinib 400 mg tab
10 ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง 2021-02-04 16:21:30 ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง

Total 438 Record : 44 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ] Next>>

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib