ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

NO.

หัวข้อประกาศ

วันที่ประกาศ

รายละเอียด

หมายเหตุ

1 ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Pembrolizumab 100 mg,4 ml.inj 2022-06-28 16:37:49 ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Pembrolizumab 100 mg,4 ml.inj
2 ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาCeritinib 150 mg tab 2022-06-28 16:37:05 ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาCeritinib 150 mg tab
3 ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Oxaliplatin 50 mg inj 2022-06-28 16:36:22 ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Oxaliplatin 50 mg inj
4 ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Trastuzumab 600 mg,5ml 2022-06-28 16:35:47 ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Trastuzumab 600 mg,5ml
5 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Everolimus 10 mg tab 2022-06-28 16:06:47 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Everolimus 10 mg tab
6 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อน้ำยาตรวจ HPV DNA test 2022-06-28 15:31:30 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อน้ำยาตรวจ HPV DNA test
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอลแบบดีอาร์ขนาดไม่น้อยกว่า 1000 mA แบบแขวนเพดาน 2022-06-24 15:50:26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอลแบบดีอาร์ขนาดไม่น้อยกว่า 1000 mA แบบแขวนเพดาน
8 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Pembrolizumab 100 mg/4 ml inj 2022-06-24 15:31:47 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Pembrolizumab 100 mg/4 ml inj
9 ประกาศคุณลักษณะเฉพาะเวชภัณฑ์ยา Temozolomide 100 mg cap และเวชภัณฑ์ยา Temozolomide 20 mg cap 2022-06-24 15:24:23 ประกาศคุณลักษณะเฉพาะเวชภัณฑ์ยา Temozolomide 100 mg cap และเวชภัณฑ์ยา Temozolomide 20 mg cap
10 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Temozolomide 100 mg cap และเวชภัณฑ์ยา Temozolomide 20 mg cap 2022-06-24 15:14:22 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Temozolomide 100 mg cap และเวชภัณฑ์ยา Temozolomide 20 mg cap

Total 354 Record : 36 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ] Next>>

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib