ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

NO.

หัวข้อประกาศ

วันที่ประกาศ

รายละเอียด

หมายเหตุ

1 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศชนิดติดเพดานยี่ห้อ Honey well รุ่น F115C 2021-09-28 12:29:18 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศชนิดติดเพดานยี่ห้อ Honey well รุ่น F115C
2 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์วางแผนการรักษา Computer Treatment Planning System 2021-09-23 14:49:49 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์วางแผนการรักษา Computer Treatment Planning System
3 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบการจัดการข้อมูลผู้ป่วย 2021-09-23 13:29:56 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบการจัดการข้อมูลผู้ป่วย
4 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องเร่งอนุภาค (Linear Accelerator) ยี่ห้อ Varain รุ่น iX 2021-09-23 13:29:44 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องเร่งอนุภาค (Linear Accelerator) ยี่ห้อ Varain รุ่น iX
5 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องฉายรังสีอัตราปริมาณรังสีสูงแบบพิเศษ ยี่ห้อ Varian รุ่น Vital Beam 2021-09-23 13:29:29 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องฉายรังสีอัตราปริมาณรังสีสูงแบบพิเศษ ยี่ห้อ Varian รุ่น Vital Beam
6 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องฉายรังสี Helical Radiation Delivery รุ่น Radixact X5 ยี่ห้อ Accuray 2021-09-23 13:29:16 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องฉายรังสี Helical Radiation Delivery รุ่น Radixact X5 ยี่ห้อ Accuray
7 ราคากลางจ้างดูแลและบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์และระบบป้องกันการโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2021-09-22 15:32:44 ราคากลางจ้างดูแลและบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์และระบบป้องกันการโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์
8 ประกาศประกวดราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์และระบบป้องกันการโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2021-09-22 15:26:56 ประกาศประกวดราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์และระบบป้องกันการโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์
9 ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องฉายรังสีอัตราปริมาณรังสีสูงพิเศษ สำหรับเทคนิครังสีรักษาร่วมพิกัด พร้อมระบบภาพนำวิถีแบบสามมิติแบบสเตอริโอสโคปิก 2021-09-20 17:27:09 ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องฉายรังสีอัตราปริมาณรังสีสูงพิเศษ สำหรับเทคนิครังสีรักษาร่วมพิกัด พร้อมระบบภาพนำวิถีแบบสามมิติแบบสเตอริโอสโคปิก
10 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานและทรัพย์สินภายในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2021-09-17 15:31:34 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานและทรัพย์สินภายในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

Total 270 Record : 27 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ] Next>>

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib