ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ รายละเอียด หมายเหตุ
1 ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดใช้ภายในห้องผ่าตัด 2024-03-01 16:24:04 ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดใช้ภายในห้องผ่าตัด
2 ประกาศเปิดเผยราคากลาง เวชภัณฑ์ยา Pembrolizumab 100mg4mL inj 2024-03-01 11:20:14 ประกาศเปิดเผยราคากลาง เวชภัณฑ์ยา Pembrolizumab 100mg4mL inj
3 ประกาศเปิดเผยราคากลาง เวชภัณฑ์ยา Osimertinib 80 mg ta 2024-03-01 11:19:56 ประกาศเปิดเผยราคากลาง เวชภัณฑ์ยา Osimertinib 80 mg ta
4 ประกาศร่างประกวดราคาจัดซื้อกล้องส่องตรวจความผิดปกติบริเวณปากมดลูกพร้อมระบบแสดงผลและจัดการข้อมูลผู้ป่วย 2024-02-27 16:53:45 ประกาศร่างประกวดราคาจัดซื้อกล้องส่องตรวจความผิดปกติบริเวณปากมดลูกพร้อมระบบแสดงผลและจัดการข้อมูลผู้ป่วย
5 ประกาศราคากลางอ้างอิงจัดซื้อกล้องส่องตรวจความผิดปกติบริเวณปากมดลูกพร้อมระบบแสดงผลและจัดการข้อมูลผู้ป่วย 2024-02-27 16:52:45 ประกาศราคากลางอ้างอิงจัดซื้อกล้องส่องตรวจความผิดปกติบริเวณปากมดลูกพร้อมระบบแสดงผลและจัดการข้อมูลผู้ป่วย
6 ประกาศรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะกล้องส่องตรวจความผิดปกติบริเวณปากมดลูกพร้อมระบบแสดงผลและจัดการข้อมูลผู้ป่วย 2024-02-27 16:50:56 ประกาศรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะกล้องส่องตรวจความผิดปกติบริเวณปากมดลูกพร้อมระบบแสดงผลและจัดการข้อมูลผู้ป่วย
7 ประกาศประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ (Irinotecan HCl) 2024-02-27 16:24:21 ประกาศประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ (Irinotecan HCl)
8 ประกาศประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ยา Rosuvastatin 20 mg tab 2024-02-27 16:23:48 ประกาศประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ยา Rosuvastatin 20 mg tab
9 ประกาศประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ยา Pancreatin 40000 iu cap 2024-02-27 16:23:17 ประกาศประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ยา Pancreatin 40000 iu cap
10 ประกาศประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ยา Iopamidol 370 mg 100 ml 2024-02-27 16:22:50 ประกาศประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ยา Iopamidol 370 mg 100 ml

Total 430 Record : 43 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] Next>>

This template downloaded form free website templates