ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

NO.

หัวข้อประกาศ

วันที่ประกาศ

รายละเอียด

หมายเหตุ

1 ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Trastuzumab Emtansine 100, 160 mg inj 2021-11-03 15:12:43 ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Trastuzumab Emtansine 100, 160 mg inj
2 ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Trastuzumab 600 m,5 ml vial Subcutaneous 2021-11-03 15:12:20 ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Trastuzumab 600 m,5 ml vial Subcutaneous
3 ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Trametinib 2 mg tab 2021-11-03 15:11:54 ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Trametinib 2 mg tab
4 ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Teriflunomide 14 mg tab 2021-11-03 15:11:27 ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Teriflunomide 14 mg tab
5 ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Tegafur20+Gimeracil5.8+Oteracil19.6tabและยา Tegafur25+Gimeracil7.25+Oteracil24.5tab 2021-11-03 15:07:38 ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Tegafur20+Gimeracil5.8+Oteracil19.6tabและยา Tegafur25+Gimeracil7.25+Oteracil24.5tab
6 ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Ramucirumab 100 mg,10 ml inj และ 500 mg,50 ml inj 2021-11-03 15:06:50 ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Ramucirumab 100 mg,10 ml inj และ 500 mg,50 ml inj
7 ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Pertuzumab 600 mg+Trastu 600 mg,10 ml SC 2021-11-03 15:06:14 ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Pertuzumab 600 mg+Trastu 600 mg,10 ml SC
8 ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Pertuzumab 420 mg inj 2021-11-03 15:04:26 ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Pertuzumab 420 mg inj
9 ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Pazopanib 400 mg tab 2021-11-03 15:03:21 ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Pazopanib 400 mg tab
10 ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Pancreatin 40000 iu cap 2021-11-03 15:02:59 ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Pancreatin 40000 iu cap

Total 154 Record : 16 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] Next>>

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib