ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

NO.

หัวข้อประกาศ

วันที่ประกาศ

รายละเอียด

หมายเหตุ

1 ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องล้างกำจัดสารคัดหลั่งระบบอัตโนมัติ 2021-02-04 16:21:04 ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องล้างกำจัดสารคัดหลั่งระบบอัตโนมัติ
2 ประกาศเผยแพร่แผนเวชภัณฑ์ยา Pembrolizumab 100 mg4 ml inj 2021-02-04 16:20:33 ประกาศเผยแพร่แผนเวชภัณฑ์ยา Pembrolizumab 100 mg4 ml inj
3 ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Piracetam 800mg cap 2021-02-02 17:25:52 ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Piracetam 800mg cap
4 ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Iopamidol 370mg 100ml 2021-02-02 17:25:29 ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Iopamidol 370mg 100ml
5 ประกาศราคากลาง ยา Paclitaxel 100 mg inj และ 300 mg inj 2021-02-02 17:25:06 ประกาศราคากลาง ยา Paclitaxel 100 mg inj และ 300 mg inj
6 ประกาศราคากลาง ยา Enoxaparin sodium 60 mg 0.6 ml syr 2021-02-02 17:24:44 ประกาศราคากลาง ยา Enoxaparin sodium 60 mg 0.6 ml syr
7 ประกาศราคากลาง ยา CARBOplatin 150 mg inj และ 450 mg inj 2021-02-02 17:24:24 ประกาศราคากลาง ยา CARBOplatin 150 mg inj และ 450 mg inj
8 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Piracetam 800mg cap 2021-02-02 17:24:01 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Piracetam 800mg cap
9 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Paclitaxel 100 mg inj และ 300 mg inj 2021-02-02 17:23:41 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Paclitaxel 100 mg inj และ 300 mg inj
10 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Iopamidol 370mg 100ml 2021-02-02 17:23:20 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Iopamidol 370mg 100ml

Total 438 Record : 44 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ] Next>>

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib