ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

NO.

หัวข้อประกาศ

วันที่ประกาศ

รายละเอียด

หมายเหตุ

1 ประกาศราคากลางจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานและทรัพย์สินภายในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2021-09-10 12:27:02 ประกาศราคากลางจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานและทรัพย์สินภายในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
2 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานและทรัพย์สินภายในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2021-09-10 12:26:19 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานและทรัพย์สินภายในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
3 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตสารกัมมันตรังสีเทคนิเซียม 99 เอ็ม 2021-09-09 15:34:05 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตสารกัมมันตรังสีเทคนิเซียม 99 เอ็ม
4 ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างดูแลบำรุงและซ่อมแซมเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบป้องกันการโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2021-09-08 16:32:45 ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างดูแลบำรุงและซ่อมแซมเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบป้องกันการโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์
5 ประกาศแผนบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จำลองการฉายรังสี 2021-09-07 16:01:31 ประกาศแผนบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จำลองการฉายรังสี
6 ประกาศแผนบำรุงรักษาชุดอุปกรณ์และระบบตรวจสอบความถูกต้องตำแหน่งการฉายรังสี 2021-09-07 16:00:52 ประกาศแผนบำรุงรักษาชุดอุปกรณ์และระบบตรวจสอบความถูกต้องตำแหน่งการฉายรังสี
7 ประกาศแผนบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์จำลองการฉายรังสีชนิดดิจิตอล 2021-09-07 15:59:48 ประกาศแผนบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์จำลองการฉายรังสีชนิดดิจิตอล
8 ประกาศแผนบำรุงรักษาเครื่องหล่อเย็น 2021-09-07 15:59:14 ประกาศแผนบำรุงรักษาเครื่องหล่อเย็น
9 ประกาศแผนบำรุงรักษาเครื่องเร่งอนุภาค (Linear accelerator) ยี่ห้อ Varian รุ่น Unique 2021-09-07 15:54:57 ประกาศแผนบำรุงรักษาเครื่องเร่งอนุภาค (Linear accelerator) ยี่ห้อ Varian รุ่น Unique
10 ประกาศแผนบำรุงรักษาเครื่องมือใส่เม็ดแร่ 2021-09-07 15:52:58 ประกาศแผนบำรุงรักษาเครื่องมือใส่เม็ดแร่

Total 270 Record : 27 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ] Next>>

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib