ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ รายละเอียด หมายเหตุ
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 2024-02-27 16:06:49 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
2 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการส่งต่อสำหรับรายการ EGFR 2024-02-20 16:03:48 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการส่งต่อสำหรับรายการ EGFR
3 ประกาศร่างข้อกำหนดและขอบเขตการจ้างเขียนแบบอาคารผู้ป่วยนอกพิเศษโรคมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2024-02-19 13:41:39 ประกาศร่างข้อกำหนดและขอบเขตการจ้างเขียนแบบอาคารผู้ป่วยนอกพิเศษโรคมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
4 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเขียนแบบอาคารผู้ป่วยนอกพรีเมี่ยมพร้อมที่จอดรถ 2024-02-19 11:21:31 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเขียนแบบอาคารผู้ป่วยนอกพรีเมี่ยมพร้อมที่จอดรถ
5 ประกาศร่างประกวดราคาจัดซื้อเครื่องเตรียมหลอดเลือดอัตโนมัติ 2024-02-16 11:43:47 ประกาศร่างประกวดราคาจัดซื้อเครื่องเตรียมหลอดเลือดอัตโนมัติ
6 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ เวชภัณฑ์ยา Pembrolizumab 100mg4mL inj 2024-02-15 15:42:54 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ เวชภัณฑ์ยา Pembrolizumab 100mg4mL inj
7 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ เวชภัณฑ์ยา Osimertinib 80 mg tab 2024-02-15 15:42:46 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ เวชภัณฑ์ยา Osimertinib 80 mg tab
8 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Rosuvastatin 20 mg tab จำนวน 190,400 tab 2024-02-15 15:41:10 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Rosuvastatin 20 mg tab จำนวน 190,400 tab
9 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Pancreatin 40000 iu cap จำนวน 25,000 cap 2024-02-15 15:39:38 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Pancreatin 40000 iu cap จำนวน 25,000 cap
10 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Iopamidol 370 mg 100 ml จำนวน 1,200 bot 2024-02-15 15:38:55 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Iopamidol 370 mg 100 ml จำนวน 1,200 bot

Total 430 Record : 43 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] Next>>

This template downloaded form free website templates