ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

NO.

หัวข้อประกาศ

วันที่ประกาศ

รายละเอียด

หมายเหตุ

1 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Enoxaparin sodium 60 mg0.6 ml syr 2021-02-02 17:22:59 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Enoxaparin sodium 60 mg0.6 ml syr
2 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา CARBOplatin 150 mg inj และ 450 mg ing 2021-02-02 17:22:39 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา CARBOplatin 150 mg inj และ 450 mg ing
3 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 2021-02-01 17:22:06 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
4 ประกาศแผนจัดซื้อกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารด้วยคลื่นความถี่สูง 2021-02-01 17:20:39 ประกาศแผนจัดซื้อกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารด้วยคลื่นความถี่สูง
5 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตัดปากมดลูกด้วยคลื่นวิทยุความถี่ระบบ 2 ความถี่พร้อมเครื่องดูดควัน 2021-02-01 17:19:28 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตัดปากมดลูกด้วยคลื่นวิทยุความถี่ระบบ 2 ความถี่พร้อมเครื่องดูดควัน
6 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Piracetam 800 2021-01-26 17:36:21 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Piracetam 800
7 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Paclitaxel 100 mg inj และ 300 mg inj 2021-01-26 17:35:59 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Paclitaxel 100 mg inj และ 300 mg inj
8 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Iopamidol 370 2021-01-26 17:35:32 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Iopamidol 370
9 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Enoxaparin sodium 60 mg 2021-01-26 17:34:56 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Enoxaparin sodium 60 mg
10 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา CARBOplatin 150 mg inj และ 450 mg inj 2021-01-26 17:34:21 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา CARBOplatin 150 mg inj และ 450 mg inj

Total 438 Record : 44 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ] Next>>

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib