ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

NO.

หัวข้อประกาศ

วันที่ประกาศ

รายละเอียด

หมายเหตุ

1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 2022-05-20 15:42:02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
2 ประกาศเผยแพร่แผนเวชภัณฑ์ยา Temozolomide 100 mg cap และเวชภัณฑ์ยา Temozolomide 20 mg cap 2022-05-18 08:58:47 ประกาศเผยแพร่แผนเวชภัณฑ์ยา Temozolomide 100 mg cap และเวชภัณฑ์ยา Temozolomide 20 mg cap
3 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Tegafur20 + Gimeracil5.8 + Oteracil19.6 tab 2022-05-12 08:58:01 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Tegafur20 + Gimeracil5.8 + Oteracil19.6 tab
4 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Axitinib 1 mg tab 2022-05-12 08:56:34 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Axitinib 1 mg tab
5 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Dabrafenib 75 mg cap 2022-05-12 08:55:33 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Dabrafenib 75 mg cap
6 ประกาศแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Trifluridine15,20 mg+Tipiracil HCI 8.19 mg 2022-05-11 16:53:30 ประกาศแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Trifluridine15,20 mg+Tipiracil HCI 8.19 mg
7 ประกาศแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Panitumumab 100 mg, 5 ml inj 2022-05-11 16:51:55 ประกาศแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Panitumumab 100 mg, 5 ml inj
8 ประกาศแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Osimertinib 80 mg tab 2022-05-11 16:51:24 ประกาศแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Osimertinib 80 mg tab
9 ประกาศแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Eribulin 1 mg 2 ml inj 2022-05-11 16:50:52 ประกาศแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Eribulin 1 mg 2 ml inj
10 ประกาศแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ Regorafenib 40 mg tab 2022-05-11 16:50:11 ประกาศแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ Regorafenib 40 mg tab

Total 354 Record : 36 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ] Next>>

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib