ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

NO.

หัวข้อประกาศ

วันที่ประกาศ

รายละเอียด

หมายเหตุ

1 ประกาศคุณลักษณะเวชภัณฑ์ยา lmatinib 400 mg tab 2021-01-26 17:31:15 ประกาศคุณลักษณะเวชภัณฑ์ยา lmatinib 400 mg tab
2 ประกาศราคาอ้างอิงเวชภัณฑ์ยา lmatinib 400 mg tab 2021-01-26 17:29:41 ประกาศราคาอ้างอิงเวชภัณฑ์ยา lmatinib 400 mg tab
3 ประกาศจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา lmatinib 400 mg tab 2021-01-26 17:28:13 ประกาศจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา lmatinib 400 mg tab
4 ประกาศร่างราคาอ้างอิงเครื่องตัดปากมดลูกด้วยคลื่นวิทยุความถี่ระบบ 2 ความถี่พร้อมเครื่องดูดควัน 2021-01-26 17:25:52 ประกาศร่างราคาอ้างอิงเครื่องตัดปากมดลูกด้วยคลื่นวิทยุความถี่ระบบ 2 ความถี่พร้อมเครื่องดูดควัน
5 ประกาศร่างคุณลักษณะเครื่องตัดปากมดลูกด้วยคลื่นวิทยุความถี่ระบบ 2 ความถี่พร้อมเครื่องดูดควัน 2021-01-26 17:24:43 ประกาศร่างคุณลักษณะเครื่องตัดปากมดลูกด้วยคลื่นวิทยุความถี่ระบบ 2 ความถี่พร้อมเครื่องดูดควัน
6 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตัดปากมดลูกด้วยคลื่นวิทยุความถี่ระบบ 2 ความถี่พร้อมเครื่องดูดควัน 2021-01-26 17:23:20 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตัดปากมดลูกด้วยคลื่นวิทยุความถี่ระบบ 2 ความถี่พร้อมเครื่องดูดควัน
7 ประกาศแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Fulvestrant 250 mg5 ml inj 2021-01-26 17:19:33 ประกาศแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Fulvestrant 250 mg5 ml inj
8 ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 4 รายการ 2021-01-25 15:44:54 ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 4 รายการ
9 ประกาศร่างราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 2021-01-25 15:43:12 ประกาศร่างราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
10 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 2021-01-25 15:39:31 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ

Total 438 Record : 44 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ] Next>>

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib