ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ รายละเอียด หมายเหตุ
1 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ (Irinotecan HCl) 2024-02-15 15:38:08 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ (Irinotecan HCl)
2 ประกาศผลการพิจารณาน้ำยาตรวจวิเคราะห์ HPV DNA test 2024-02-13 13:57:35 ประกาศผลการพิจารณาน้ำยาตรวจวิเคราะห์ HPV DNA test
3 ประกาศผลการพิจารณาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 45 รายการ 2024-02-13 13:57:35 ประกาศผลการพิจารณาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 45 รายการ
4 ร่างประกาศจ้างเหมาห้องปฏิบัติการส่งต่อสำหรับรายการ EGFR 2024-02-12 16:39:01 ร่างประกาศจ้างเหมาห้องปฏิบัติการส่งต่อสำหรับรายการ EGFR
5 ประกาศประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ยา Silymarin+Lecithin 300 tab 2024-02-12 16:38:09 ประกาศประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ยา Silymarin+Lecithin 300 tab
6 ประกาศประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ยา Oxaliplatin 100 mg inj และ เวชภัณฑ์ยา Oxaliplatin 50 mg inj 2024-02-12 16:36:19 ประกาศประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ยา Oxaliplatin 100 mg inj และ เวชภัณฑ์ยา Oxaliplatin 50 mg inj
7 ประกาศประกาดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ยา Paclitaxel 100 mg inj และ เวชภัณฑ์ยา Paclitaxel 300 mg in 2024-02-12 16:35:31 ประกาศประกาดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ยา Paclitaxel 100 mg inj และ เวชภัณฑ์ยา Paclitaxel 300 mg inj
8 ประกาศแผนจัดซื้ออาหารคนไข้จำนวน 6 หมวด 2024-02-07 14:32:15 ประกาศแผนจัดซื้ออาหารคนไข้จำนวน 6 หมวด
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 8 รายการ 2024-02-05 19:08:44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 8 รายการ
10 ประกาศร่างประกวดราคา เวชภัณฑ์ยา Silymarin 2024-02-02 11:02:12 ประกาศร่างประกวดราคา เวชภัณฑ์ยา Silymarin

Total 430 Record : 43 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] Next>>

This template downloaded form free website templates