ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

NO.

หัวข้อประกาศ

วันที่ประกาศ

รายละเอียด

หมายเหตุ

1 ประกาศแผนบำรุงรักษาเครื่องจัดตำแหน่งและตรวจสอบการเคลื่อนไหว 2021-09-07 15:51:40 ประกาศแผนบำรุงรักษาเครื่องจัดตำแหน่งและตรวจสอบการเคลื่อนไหว
2 ประกาศแผนบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์วางแผนการรักษา 2021-09-07 15:49:24 ประกาศแผนบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์วางแผนการรักษา
3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานและทรัพย์สินภายในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2021-09-03 15:32:23 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานและทรัพย์สินภายในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
4 ประกาศจัดซื้อเครื่องตรวจภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดใช้ในห้องผ่าตัด 2021-08-30 16:13:37 ประกาศจัดซื้อเครื่องตรวจภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดใช้ในห้องผ่าตัด
5 ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องผลิตสารกัมมันตรังสีเทคนิเซียม 99 เอ็ม 2021-08-30 16:12:28 ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องผลิตสารกัมมันตรังสีเทคนิเซียม 99 เอ็ม
6 ประกาศราคากลางอาหารคนไข้จำนวน 6 หมวด 2021-08-19 15:29:39 ประกาศราคากลางอาหารคนไข้จำนวน 6 หมวด
7 ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ จำนวน 6 หมวด 2021-08-19 15:28:34 ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ จำนวน 6 หมวด
8 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบห้องแยกผู้ป่วยแพร่เชื่อทางอากาศ 2021-08-17 16:15:49 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบห้องแยกผู้ป่วยแพร่เชื่อทางอากาศ
9 ประกาศแผนจัดซื้อโปรแกรมออกแบบและพัฒนา Mobile Application แอพพลิเคชั่นให้บริการผู้ป่วยและเว็ปแอพพลิเคชั่นสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร 2021-08-17 14:56:49 ประกาศแผนจัดซื้อโปรแกรมออกแบบและพัฒนา Mobile Application แอพพลิเคชั่นให้บริการผู้ป่วยและเว็ปแอพพลิเคชั่นสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
10 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Pertuzumab 600 mg+Trastu 600 mg10 ml SC 2021-08-11 14:13:33 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Pertuzumab 600 mg+Trastu 600 mg10 ml SC

Total 270 Record : 27 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ] Next>>

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib