ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

NO.

หัวข้อประกาศ

วันที่ประกาศ

รายละเอียด

หมายเหตุ

1 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการส่งต่อทางพยาธิวิทยา 2022-05-11 15:37:42 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการส่งต่อทางพยาธิวิทยา
2 ประกาศราคากลางเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอลแบบดีอาร์ขนาดไม่น้อยกว่า 1000mA แบบแขวนเพดาน จำนวน 1 เครื่อง 2022-05-06 14:19:56 ประกาศราคากลางเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอลแบบดีอาร์ขนาดไม่น้อยกว่า 1000mA แบบแขวนเพดาน จำนวน 1 เครื่อง
3 ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอลแบบดีอาร์ขนาดไม่น้อยกว่า 1000mA แบบแขวนเพดาน จำนวน 1 เครื่อง 2022-05-06 14:19:03 ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอลแบบดีอาร์ขนาดไม่น้อยกว่า 1000mA แบบแขวนเพดาน จำนวน 1 เครื่อง
4 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอลแบบดีอาร์ขนาดไม่น้อยกว่า 1000mA แบบแขวนเพดาน 2022-05-06 14:17:17 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอลแบบดีอาร์ขนาดไม่น้อยกว่า 1000mA แบบแขวนเพดาน จำนวน 1 เครื่อง
5 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการส่งต่อทางพยาธิวิทยา 2022-05-03 15:08:17 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการส่งต่อทางพยาธิวิทยา
6 ประกาศคุณลักษณะจ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการส่งต่อทางพยาธิวิทยา 2022-05-03 15:07:11 ประกาศคุณลักษณะจ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการส่งต่อทางพยาธิวิทยา
7 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้าจำนวน 50 เตียง 2022-05-02 15:41:45 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้าจำนวน 50 เตียง
8 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 1 รายการ 2022-05-02 13:16:42 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 1 รายการ
9 ประกาศเผยแพร่แผนเวชภัณฑ์ยา Dabrafenib 75 mg cap 2022-04-29 11:30:27 ประกาศเผยแพร่แผนเวชภัณฑ์ยา Dabrafenib 75 mg cap
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์-จำนวน-3-รายการ 2022-04-28 14:24:57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์-จำนวน-3-รายการ

Total 354 Record : 36 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9 [ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ] Next>>

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib