ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

NO.

หัวข้อประกาศ

วันที่ประกาศ

รายละเอียด

หมายเหตุ

1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Pertuzumab 600 mg+Trastu 600 mg10 ml SC 2021-08-10 17:13:16 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Pertuzumab 600 mg+Trastu 600 mg10 ml SC
2 ประกาศราคากลางอาหารคนไข้จำนวน 6 หมวด 2021-08-10 11:27:40 ประกาศราคากลางอาหารคนไข้จำนวน 6 หมวด
3 ประกาศร่างประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้จำนวน 6 หมวด 2021-08-10 11:26:18 ประกาศร่างประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้จำนวน 6 หมวด
4 ประกาศประกวดราคา(e-bidding)จ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการส่งต่อสำหรับรายการ EGFR 2021-07-30 18:32:52 ประกาศประกวดราคา(e-bidding)จ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการส่งต่อสำหรับรายการ EGFR
5 ประกาศราคากลางเตียงตรวจนรีเวชปรับไฟฟ้า 2021-07-21 16:16:14 ประกาศราคากลางเตียงตรวจนรีเวชปรับไฟฟ้า
6 ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงตรวจนรีเวชปรับไฟฟ้า 2021-07-21 16:15:13 ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงตรวจนรีเวชปรับไฟฟ้า
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง 2021-07-21 13:14:00 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง
8 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการส่งต่อสำหรับรายการ EGFR 2021-07-20 16:30:55 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการส่งต่อสำหรับรายการ EGFR
9 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Iobitridol 350 sol 100 ml 2021-07-20 15:52:19 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Iobitridol 350 sol 100 ml
10 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Paclitaxel 300 mg inj 2021-07-20 15:50:46 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Paclitaxel 300 mg inj

Total 270 Record : 27 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9 [ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ] Next>>

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib