ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ รายละเอียด หมายเหตุ
1 ประกาศร่างประกาดราคา เวชภัณฑ์ยา Paclitaxel 2024-02-02 11:01:33 ประกาศร่างประกาดราคา เวชภัณฑ์ยา Paclitaxel
2 ประกาศร่างประกวดราคา เวชรภัณฑ์ยา Oxaliplatin 2024-02-02 11:00:54 ประกาศร่างประกวดราคา เวชรภัณฑ์ยา Oxaliplatin
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Iobitridol 350 sol 100 ml 2024-01-29 10:54:18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Iobitridol 350 sol 100 ml
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Iodised oil fluid 10 ml inj 2024-01-29 10:53:54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Iodised oil fluid 10 ml inj
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ioMeprol 350 mg 100 ml 2024-01-29 10:53:34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ioMeprol 350 mg 100 ml
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Ribociclib 200 mg tab 2024-01-29 10:53:14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Ribociclib 200 mg tab
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Trastuzumab Emtansine 2024-01-29 10:52:55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Trastuzumab Emtansine
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องจี้และตัดใต้น้ำด้วยกระแสไฟฟ้าชนิดสองขั้ว (Bipolar Saline Resection) 2024-01-26 15:50:35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องจี้และตัดใต้น้ำด้วยกระแสไฟฟ้าชนิดสองขั้ว (Bipolar Saline Resection)
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Eribulin 1 mg2mL inj 2024-01-26 15:32:11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Eribulin 1 mg2mL inj
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Nimotuzumab 50 mg10mL inj 2024-01-26 15:31:50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Nimotuzumab 50 mg10mL inj

Total 430 Record : 43 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9 [ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] Next>>

This template downloaded form free website templates