ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

NO.

หัวข้อประกาศ

วันที่ประกาศ

รายละเอียด

หมายเหตุ

1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องส่องโพรงจมูกและกล่องเสียงชนิดวิดิทัศน์ 2021-01-25 15:37:10 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องส่องโพรงจมูกและกล่องเสียงชนิดวิดิทัศน์
2 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาชุดกล้องตรวจจับอุณภูมิร่างกาย พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 2021-01-25 15:34:16 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาชุดกล้องตรวจจับอุณภูมิร่างกาย พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
3 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา vinORELbine 10 mg inj (Navelbine) 2021-01-19 16:10:57 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา vinORELbine 10 mg inj (Navelbine)
4 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า สำหรับเครื่องฉายรังสี Tomotherapy 2021-01-19 14:15:36 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า สำหรับเครื่องฉายรังสี Tomotherapy
5 ประกาศประกวดราคาซื้อ(e-bidding)เวชภัณฑ์ยา vinORELbine 10 mg inj (Navelbine) 2021-01-18 16:31:40 ประกาศประกวดราคาซื้อ(e-bidding)เวชภัณฑ์ยา vinORELbine 10 mg inj (Navelbine)
6 ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่อให้อากาศ 2021-01-15 14:36:56 ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่อให้อากาศ
7 ประกาศแผนการจัดซื้ออาหารคนไข้ 2021-01-15 14:36:36 ประกาศแผนการจัดซื้ออาหารคนไข้
8 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา Ceritinib 150 mg tab 2021-01-14 12:11:18 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา Ceritinib 150 mg tab
9 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 45 รายการ 2021-01-12 14:24:50 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 45 รายการ
10 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 45 รายการ 2021-01-12 14:24:10 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 45 รายการ

Total 438 Record : 44 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9 [ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ] Next>>

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib