ประกาศการรับสมัครงาน

NO.

หัวข้อประกาศ

วันที่ประกาศ

รายละเอียด

หมายเหตุ

1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2021-01-27 16:37:13 ประกาศจากกรมการแพทย์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหนงพนักงานประกอบอาหาร 2021-01-27 16:35:57 ประกาศจากกรมการแพทย์ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหนงพนักงานประกอบอาหาร รายละเอียดตามเอกสารแนบ
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิคและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2021-01-25 15:28:41 ประกาศจากกรมการแพทย์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิคและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร 2021-01-25 15:27:43 ประกาศจากกรมการแพทย์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร รายละเอียดตามเอกสารแนบ
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก พกส. ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2021-01-21 15:24:01 ประกาศจากกรมการแพทย์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก พกส. ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายคาบ) ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร 2021-01-21 15:22:07 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายคาบ) ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร
7 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2021-01-11 15:42:06 ประกาศจากกรมการแพทย์ ขอประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
8 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร 2021-01-08 10:51:37 ประกาศจากกรมการแพทย์ ขอประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Total 8 Record : 1 Page : 1

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib