ประกาศการรับสมัครงาน

NO.

หัวข้อประกาศ

วันที่ประกาศ

รายละเอียด

หมายเหตุ

1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2021-09-28 15:42:57 ประกาศจากกรมการแพทย์ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รายละเอียดตามเอกสารแนบ
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย์ เภสัชกร 2021-09-21 16:56:39 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย์ เภสัชกร รายละเอียดตามเอกสารแนบ
3 ประกาศรับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย์ เภสัชกร 2021-09-10 15:55:11 ประกาศจากกรมการแพทย์ ขอประกาศรับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย์ เภสัชกร รายละเอียดตามเอกสารแนบ
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 2021-07-30 18:30:00 ประกาศจากกรมการแพทย์ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดตามเอกสารแนบ
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 2021-07-21 15:46:27 ประกาศจากกรมการแพทย์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์พนักงานกระทรวงสาธารณสุขตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2021-07-15 15:43:45 ประกาศจากกรมการแพทย์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
7 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 2021-07-09 15:50:32 ประกาศจากกรมการแพทย์ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล รายละเอียดตามเอกสารแนบ
8 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2021-06-25 16:07:11 ประกาศจากกรมการแพทย์ ขอประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 2021-06-24 16:01:49 ประกาศจากกรมการแพทย์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล รายละเอียดตามเอกสารแนบ
10 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการในตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 2021-06-16 09:52:08 ประกาศจากกรมการแพทย์ ขอประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Total 13 Record : 2 Page : 1 [ 2 ] Next>>

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib