ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ รายละเอียด หมายเหตุ
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งพนักงานซักฟอก และพนักงานเปล 2024-04-10 19:19:49 ประกาศจากกรมการแพทย์ ขอประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งพนักงานซักฟอก และพนักงานเปล
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) 2024-04-03 16:09:39 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ)
3 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือการพยาบาล 2024-03-27 13:22:44 ประกาศจากกรมการแพทย์ ขอประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือการพยาบาล รายละเอียดตามเอกสารแนบ
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบประเมินความรู้ความสามารถครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือการพยาบาล รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2024-03-19 15:57:35 ประกาศจากกรมการแพทย์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบประเมินความรู้ความสามารถครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือการพยาบาล รายละเอียดตามเอกสารแนบ
5 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งพนักงานซักฟอก และตำแหน่งพนักงานเปล 2024-03-18 11:01:33 ประกาศจากกรมการแพทย์ ขอประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งพนักงานซักฟอก และตำแหน่งพนักงานเปล รายละเอียดตามเอกสารแนบ
6 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปตำแหน่งเภสัชกร 2024-03-18 10:59:44 ประกาศจากกรมการแพทย์ ขอประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปตำแหน่งเภสัชกร รายละเอียดตามเอกสารแนบ
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบประเมินความรู้ความสามารถเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือการพยาบาล รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2024-03-15 16:18:21 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบประเมินความรู้ความสามารถเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือการพยาบาล รายละเอียดตามเอกสารแนบ
8 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือการพยาบาล รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2024-03-05 13:17:24 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือการพยาบาล รายละเอียดตามเอกสารแนบ
9 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งพนักงานซักฟอก 1อัตรา 2024-01-18 09:23:25 ประกาศจากกรมการแพทย์ ขอประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งพนักงานซักฟอก 1อัตรา
10 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 1อัตรา 2024-01-18 09:22:19 ประกาศจากกรมการแพทย์ ขอประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 1อัตรา

Total 10 Record : 1 Page : 1

This template downloaded form free website templates