ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ รายละเอียด หมายเหตุ
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานซักฟอก 2024-07-12 11:34:50 ประกาศจากกรมการแพทย์ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานซักฟอก รายละเอียดตามเอกสารแนบ
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินตวามรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานซักฟอก 2024-07-05 13:24:19 ประกาศจากกรมการแพทย์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินตวามรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานซักฟอก รายละเอียดตามเอกสารแนบ
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินตวามรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานซักฟอก 2024-06-28 17:17:19 ประกาศจากกรมการแพทย์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินตวามรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานซักฟอก รายละเอียดตามเอกสารแนบ
4 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานซักฟอก 2024-06-24 10:06:00 ประกาศจากกรมการอพทย์ ขอประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานซักฟอก รายละเอียดตามเอกสารแนบ
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 2024-06-13 15:38:09 ประกาศจากกรมการแพทย์ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป รายละเอียดตามเอกสารแนบ
6 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 2024-06-10 11:26:20 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล รายละเอียดตามเอกสารแนบ
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักจัดการทั่วไป 2024-06-07 16:50:28 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักจัดการทั่วไป รายละเอียดตามเอกสารแนบ
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักจัดการทั่วไป และตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 2024-05-30 10:10:50 ประกาศจากกรมการแพทย์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักจัดการทั่วไป และตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล รายละเอียดตามเอกสารแนบ
9 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร 2024-05-23 11:18:03 ประกาศจากกรมการแพทย์ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร รายละเอียดตามเอกสารแนบ
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร 2024-05-15 10:30:54 ประกาศจากกรมการแพทย์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Total 21 Record : 3 Page : 1 [ 2 ][ 3 ] Next>>

This template downloaded form free website templates