ประกาศการรับสมัครงาน

NO.

หัวข้อประกาศ

วันที่ประกาศ

รายละเอียด

หมายเหตุ

1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายคาบ)ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร ตำแหน่งพนักงานเปล ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 2022-06-29 10:25:18 ประกาศจากกรมการแพทย์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายคาบ)ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร ตำแหน่งพนักงานเปล ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค รายละเอียดตามเอกสารแนบ
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งเภสัชกร ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2022-06-29 10:23:00 ประกาศจากกรมการแพทย์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งเภสัชกร ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
3 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร ตำแหน่งพนักงานเปล ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 2022-06-15 13:50:23 ประกาศจากกรมการแพทย์ ขอประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร ตำแหน่งพนักงานเปล ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค รายละเอียดตามเอกสารแนบ
4 ประกาศรับสมัครงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2022-06-15 13:33:43 ประกาศจากกรมการแพทย์ ขอประกาศรับสมัครงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 2022-05-30 11:10:29 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข รายละเอียดในเอกสารแนบ
6 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งบรรณารักษ์ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2022-05-30 11:06:03 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งบรรณารักษ์ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ รายละเอียดการสมัครอยู่ในเอกสารแนบ
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 2022-05-24 09:27:18 ประกาศจากกรมการแพทย์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข รายละเอียดในเอกสารแนบ
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งบรรณารักษ์ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ รายละเอียดการสมัครอยู่ในเอกสารแนบ 2022-05-24 09:26:15 ประกาศจากกรมการแพทย์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งบรรณารักษ์ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ รายละเอียดการสมัครอยู่ในเอกสารแนบ
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งบรรณารักษ์ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ รายละเอียดการสมัครอยู่ในเอกสารแนบ 2022-05-19 13:03:25 ประกาศจากกรมการแพทย์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งบรรณารักษ์ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ รายละเอียดการสมัครอยู่ในเอกสารแนบ
10 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคลตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ และ นักวิชาการสาธารณสุข 2022-05-10 15:13:28 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคลตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ และ นักวิชาการสาธารณสุข รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Total 11 Record : 2 Page : 1 [ 2 ] Next>>

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib