ประกาศการรับสมัครงาน

NO.

หัวข้อประกาศ

วันที่ประกาศ

รายละเอียด

หมายเหตุ

1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ และตำแหน่งเภสัชกร 2021-05-05 16:46:40 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ และตำแหน่งเภสัชกร
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ และตำแหน่งเภสัชกร 2021-04-28 16:13:31 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ และตำแหน่งเภสัชกร
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ต.นายช่างเทคนิค ต.นักประชาสัมพันธ์ และต.เภสัชกร 2021-04-21 16:33:47 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ต.นายช่างเทคนิค ต.นักประชาสัมพันธ์ และต.เภสัชกร
4 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธราณสุข ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ และตำแหน่งเภสัชกร 2021-03-30 15:09:42 ประกาศจากกรมการแพทย์ ขอประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธราณสุข ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ และตำแหน่งเภสัชกร รายละเอียดตามเอกสารแนบ
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2021-01-27 16:37:13 ประกาศจากกรมการแพทย์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
6 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหนงพนักงานประกอบอาหาร 2021-01-27 16:35:57 ประกาศจากกรมการแพทย์ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหนงพนักงานประกอบอาหาร รายละเอียดตามเอกสารแนบ
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิคและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2021-01-25 15:28:41 ประกาศจากกรมการแพทย์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิคและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร 2021-01-25 15:27:43 ประกาศจากกรมการแพทย์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร รายละเอียดตามเอกสารแนบ
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก พกส. ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2021-01-21 15:24:01 ประกาศจากกรมการแพทย์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก พกส. ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายคาบ) ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร 2021-01-21 15:22:07 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายคาบ) ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร

Total 12 Record : 2 Page : 1 [ 2 ] Next>>

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib