ประกาศการรับสมัครงาน

NO.

หัวข้อประกาศ

วันที่ประกาศ

รายละเอียด

หมายเหตุ

1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ 2022-01-07 15:48:32 ประกาศจากกรมการแพทย์ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ 2022-01-07 15:44:58 ประกาศจากกรมการแพทย์ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการบัญชี นักรังสีการแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ เภสัชกร พนักงานประจำห้องยา และพยาบาลวิชาชีพ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2021-12-29 14:20:26 ประกาศจากกรมการแพทย์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการบัญชี นักรังสีการแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ เภสัชกร พนักงานประจำห้องยา และพยาบาลวิชาชีพ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
4 ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ 2021-12-23 14:24:55 ประกาศจากกรมการแพทย์ ขอประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) 2021-12-23 10:20:07 ประกาศจากกรมการแพทย์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการบัญชี นักรังสีการแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ เภสัชกร พนักงานประจำห้องยา และพยาบาลวิชาชีพ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
6 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป ผู้ช่วยพยาบาล และพนักงานบัตรรายงานโรค 2021-12-13 17:25:20 ประกาศจากกรมการแพทย์ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป ผู้ช่วยพยาบาล และพนักงานบัตรรายงานโรค รายละเอียดตามเอกสารแนบ
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 2021-12-09 14:53:26 ประกาศจากกรมการแพทย์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการบัญชี นักรังสีการแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ เภสัชกร พนักงานประจำห้องยา และพยาบาลวิชาชีพ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
8 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา 2021-12-09 13:46:55 ประกาศจากกรมการแพทย์ ขอประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบ
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป ผู้ช่วยพยาบาล และพนักงานบัตรรายงานโรค 2021-12-03 13:13:31 ประกาศจากกรมการแพทย์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป ผู้ช่วยพยาบาล และพนักงานบัตรรายงานโรค
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป ผู้ช่วยพยาบาล และพนักงานบัตรรายงานโรค 2021-11-30 09:29:16 ประกาศจากกรมการแพทย์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป ผู้ช่วยพยาบาล และพนักงานบัตรรายงานโรค

Total 17 Record : 2 Page : 1 [ 2 ] Next>>

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib